open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2012  № 623/1358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 109/22641

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 44/10 від 23.01.2017}

Про затвердження Порядку розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до вимог пункту 3 Порядку та умов відшкодування курсантами та особами начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1258, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" генерал-майору Держспецзв’язку Піскуну С.Ж. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Корнейка О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Г.А. Резніков

В.о. Міністра фінансів України

А.І. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України,
Міністерства фінансів України
18.12.2012  № 623/1358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 109/22641

ПОРЯДОК
розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений з метою впорядкування діяльності посадових осіб вищих навчальних закладів, Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку) щодо відшкодування курсантами, які проходять підготовку на посади осіб начальницького складу Держспецзв’язку, витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Держспецзв’язку (далі - ВНЗ), у разі звільнення їх зі служби з підстав, визначених пунктами 6, 8 і 9 частини другої статті 12 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", а також особами начальницького складу Держспецзв’язку у разі звільнення їх зі служби із зазначених підстав протягом п’яти років після закінчення ВНЗ, у яких вони навчалися за державним замовленням і після закінчення яких були прийняті на службу осіб начальницького складу Держспецзв’язку.

1.2. Зобов’язання про відшкодування курсантом у разі його звільнення зі служби з підстав, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, витрат, пов’язаних з його утриманням у ВНЗ, зазначаються в контракті про навчання у ВНЗ під час його укладення.

1.3. Зобов’язання про відшкодування особою начальницького складу Держспецзв’язку у разі її звільнення зі служби з підстав, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, витрат, пов’язаних з її утриманням у ВНЗ, зазначаються в контракті про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу під час його укладення після закінчення ВНЗ.

II. Методика розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням у ВНЗ

2.1. Відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у ВНЗ, а саме витрат на:

грошове забезпечення;

продовольче забезпечення;

речове забезпечення;

медичне забезпечення;

перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної і додаткової зимової відпусток та у зворотному напрямку;

оплату житлово-комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.

2.2. Період навчання, за який здійснюється розрахунок витрат, пов’язаних з утриманням у ВНЗ, визначається з дня зарахування по день виключення курсанта зі списків особового складу ВНЗ із урахуванням пункту 6 Порядку та умов відшкодування курсантами та особами начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1258 (далі - Порядок).

У разі дострокового розірвання контракту курсантом розрахунок витрат здійснюється на день виключення курсанта зі списків особового складу Держспецзв'язку.

2.3. Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за час навчання у ВНЗ.

Щомісячне грошове забезпечення визначається з посадового окладу і додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу та надбавки), передбачених чинним законодавством для цієї категорії осіб.

Фактичні дані беруться з розрахункових відомостей та інших передбачених документів, що підтверджують виплату щомісячного грошового забезпечення курсанту.

Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, за визначений період навчання відшкодовують фактично отримане грошове забезпечення.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, для розрахунку береться різниця між грошовим забезпеченням, фактично отриманим курсантом за визначений період навчання, і витратами на виплату посадового окладу за відповідною посадою військовослужбовця строкової військової служби за цей самий період.

2.4. Витратами на продовольче забезпечення є витрати, пов’язані із забезпеченням курсанта продовольством згідно з нормами харчування.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, витрати на продовольче забезпечення визначаються на підставі розрахунків, наданих підрозділом матеріального забезпечення ВНЗ за визначений період навчання (у тому числі перебування на стажуванні, на лікуванні, на польовому виході тощо, за винятком строку перебування у відпустках).

У розрахунках відображається норма харчування, кількість діб перебування на продовольчому забезпеченні та фактична його вартість.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, за визначений період навчання для розрахунку береться різниця фактичної вартості харчування курсанта і вартість харчування військовослужбовця строкової військової служби відповідно до затверджених норм.

2.5. Витратами на речове забезпечення є витрати, пов’язані із забезпеченням курсанта речовим майном згідно з нормами забезпечення та лазне-пральними послугами.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, витрати на речове забезпечення визначаються на підставі розрахунків, наданих підрозділом матеріального забезпечення ВНЗ про вартість фактично отриманого речового майна та лазне-прального забезпечення за визначений період навчання. При цьому для курсантів, які до вступу у ВНЗ не вислужили встановленого законодавством строку строкової військової служби, та навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової

служби, витрати на речове забезпечення визначаються за період навчання, що перевищує такий строк.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, для розрахунку береться вартість отриманого речового майна за визначений період навчання, але пропорційно до фактичного часу його використання.

Витрати на речове забезпечення визначаються на підставі розрахунків, наданих підрозділом матеріального забезпечення ВНЗ. Визначення залишкової вартості речового майна проводиться на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759/ДСК.

Вартість отриманих цією категорією осіб послуг лазне-прального забезпечення за визначений період навчання не відшкодовується.

2.6. Витратами на медичне забезпечення є витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги, в тому числі стоматологічної, безпосередньо у ВНЗ, і вартість лікування в закладах охорони здоров’я і військових госпіталях.

Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, відшкодовують вартість фактично отриманих послуг за визначений період навчання.

Курсанти, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на медичне забезпечення за визначений період навчання не відшкодовують, крім витрат на організацію роботи військово-лікарської комісії.

Сума витрат на організацію роботи військово-лікарської комісії утримується незалежно від періоду навчання.

2.7. Витрати на перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпусток й у зворотному напрямку визначаються, виходячи із фактичних витрат, пов’язаних з оплатою транспортних послуг (вартість квитків, зборів та платежів, постільної білизни).

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, витрати на їх перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпусток й у зворотному напрямку визначаються, виходячи із фактичних витрат за визначений період навчання.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на їх перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпустки й у зворотному напрямку за визначений період навчання не визначаються.

2.8. До спожитих курсантом ВНЗ житлово-комунальних послуг та енергоносіїв належать холодна та гаряча вода, водовідведення, газо- та електропостачання, опалення.

Розрахунок здійснюється, виходячи із середнього обсягу споживання на одного курсанта за добу:

опалення і гарячої води - 0,0134 ГКал;

води і водовідведення - 0,2074 куб.м;

електроенергії - 2,56 кВт/г.

При проведенні розрахунків застосовуються тарифи, що встановлені для бюджетних установ і діють у місцевості, в якій розташований ВНЗ, у відповідному навчальному році.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5 Порядку, витрати на оплату житлово-комунальних послуг і спожитих енергоносіїв визначаються за визначений період навчання, за винятком строку перебування у відпустках.

Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6 Порядку, витрати на оплату житлово-комунальних послуг і спожитих енергоносіїв за визначений період навчання не розраховуються.

ІІІ. Облік витрат, пов’язаних з утриманням у ВНЗ

3.1. Для узагальненого розрахунку та обліку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у ВНЗ, фінансовим підрозділом ВНЗ ведеться картка обліку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у вищому навчальному закладі Держспецзв’язку (далі - Картка обліку), за формою, що наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Картка обліку ведеться у двох примірниках і заповнюється після закінчення кожного навчального року на підставі розрахунків, визначених пунктами 2.3 - 2.8 розділу ІІ цього Порядку.

Один примірник Картки обліку, підписаний і скріплений гербовою печаткою ВНЗ, залучається до особової справи випускника, другий - залишається у фінансовому підрозділі ВНЗ.

3.2. У разі дострокового розірвання контракту курсантом, а також після закінчення курсантом навчання у ВНЗ фінансовим підрозділом ВНЗ на підставі Картки обліку проводиться остаточний розрахунок витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у ВНЗ, що підлягають відшкодуванню курсантом (особою начальницького складу) у випадках, передбачених пунктом 1 Порядку.

За результатами проведення остаточного розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у ВНЗ, фінансовим підрозділом ВНЗ складається довідка-розрахунок витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у вищому навчальному закладі Держспецзв’язку (далі - Довідка-розрахунок), за формою, що наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Довідка - розрахунок має містити:

загальну суму фактичних витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у ВНЗ;

реквізити рахунку, на який здійснюється відшкодування;

орієнтовний строк, протягом якого курсант (випускник) зобов’язується відшкодувати кошти, що не повинен перевищувати річного строку з дня виключення курсанта (особи начальницького складу Держспецзв’язку) зі списків особового складу Держспецзв’язку.

Довідка-розрахунок складається у двох примірниках, підписується керівниками ВНЗ і фінансового підрозділу ВНЗ, а також скріплюється печаткою.

Перший примірник із відміткою про ознайомлення курсанта (випускника) залишається у ВНЗ, другий видається фінансовим підрозділом ВНЗ курсанту (випускнику) під час підписання обхідного аркуша.

3.3. У разі несвоєчасного відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у ВНЗ, відмови курсанта добровільно відшкодувати витрати таке стягнення здійснюється у судовому порядку.

3.4. Відшкодовані за утримання курсантів у ВНЗ кошти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки ВНЗ в органах Державної казначейської служби України як власні надходження ВНЗ і використовуються на утримання курсантів відповідно до вимог законодавства.

Начальник Інституту
спеціального зв’язку
та захисту інформації
Національного технічного
університету України
"Київський політехнічний
інститут"
генерал-майор Держспецзв’язкуС.Ж. Піскун
Додаток 1
до Порядку розрахунку витрат,
пов’язаних з утриманням
курсантів у вищих навчальних
закладах Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України

КАРТКА
обліку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта
_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
у вищому навчальному закладі Держспецзв’язку
_______________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

№ з/п

Навчальний рік, роки

Наказ про зарахування переведення, відрахування, номер та дата

Витрати, грн

Загальна сума витрат, грн

Примітка

грошове забезпечення

продовольче забезпечення

речове забезпечення

медичне забезпечення

перевезення до місця проведення щорічної основної літньої навчальної та додаткової зимової відпусток та у зворотному напрямку

оплата житлово-комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв
Керівник фінансового підрозділу ВНЗ

Керівник ВНЗДодаток 2
до Порядку розрахунку витрат,
пов’язаних з утриманням
курсантів у вищих навчальних
закладах Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
витрат, пов'язаних з утриманням курсанта
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
у вищому навчальному закладі Держспецзв’язку

№ з/п

Витрати

Сума витрат, грн

Примітка

1

Грошове забезпечення2

Продовольче забезпечення3

Речове забезпечення4

Медичне забезпечення5

Перевезення до місця проведення щорічної основної і канікулярної відпусток та у зворотному напрямку6

Оплата житлово-комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіївРазомЗагальна сума визначених до відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням

курсанта ____________________________________________ за період з ________________
                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

по __________, становить _______________________________________________ гривень.
                                                                                                           (сума словами)

Підлягає перерахунку на ________________________________________________________.
                                                                              (реквізити рахунку, на який здійснюється відшкодування)

Начальник ВНЗ

Головний бухгалтер

М.П.

З довідкою-розрахунком ознайомлений

___________
(дата)

_______
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: