open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А
17.01.2010 Справа N 2-а-12/10/9103

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:
головуючого, судді Кузьменко В.В., при секретарі Коротких В.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві заяву про
перегляд постанови Київського апеляційного адміністративного суду
від 08.01.2010 року ( v12_1805-10 ) за нововиявленими обставинами
по справі за адміністративним позовом довіреної особи кандидата на
пост Президента України ОСОБА_2 - ОСОБА_3 до Центральної виборчої
комісії, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача
кандидат на пост Президента України ОСОБА_4 про визнання
незаконною постанови Центральної виборчої комісії N 6
( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року, В С Т А Н О В И В:
06.01.2010 року довіреною особою кандидата на пост Президента
України ОСОБА_2 - ОСОБА_3 подано позов до Центральної виборчої
комісії з вимогами визнати незаконною постанову Центральної
виборчої комісії N 6 ( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року в частині
виключення з абзаців другого та третього пункту 6.2 Роз'яснення
Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою N 475
( v0475359-09 ) від 12.12.2009 року, слів: "До заяви додається
документ (його копія), який підтверджує факт нездатності такого
виборця пересуватися самостійно. Таким документом може бути:
довідка, видана лікувальним закладом. Копії зазначених документів
можуть засвідчуватися головою або секретарем дільничої виборчої
комісії, а в разі їх відсутності - не менш як двома членами цієї
комісії та скріплюються печаткою дільничої виборчої комісії.";
визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії N 6
( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року в частині виключення з абзацу
першого пункту 6.1 Роз'яснення Центральної виборчої
комісії, затвердженого постановою N 475 ( v0475359-09 ) від
12.12.2009 року, слів: "не здатний самостійно пересуватися та у
зв'язку з цим".
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду
України від 08.01.2010 року ( v12_1805-10 ) в задоволенні позовних
вимог відмовлено повністю.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від
13.01.2010 року вказана постанова залишена без змін та набрала
законної сили.
16.01.2010 року довірена особа кандидата на пост Президента
України ОСОБА_2 - ОСОБА_3 звернувся до Київського апеляційного
адміністративного суду заявою про перегляд постанови Київського
апеляційного адміністративного суду від 08.01.2010 року
( v12_1805-10 ) за нововиявленими обставинами.
В обґрунтування заяви посилається на те, що під час ухвалення
рішення по справі суд виходив з того, що законодавством не
встановлено необхідності наявності медичної довідки для
організації голосування за межами приміщення для голосування, яке
містилось в її роз'ясненні, та що нездатність виборця пересуватися
самостійно не є обов'язковою умовою для організації голосування за
місцем перебування виборця.
На думку заявника, вказаний висновок є помилковим, оскільки
організація голосування за місцем перебування виборця напряму
пов'язана зі станом здоров'я виборця та неможливістю його
самостійно пересуватися та наявність вказаних обставин
підтверджена постановою Голосіївського районного суду м. Києва від
15.01.2010 року, яку залишено без змін ухвалою Київського
апеляційного адміністративного суду від 16.01.2010 року.
В судове засідання з'явилися представники сторін, третьої
особи.
Заслухавши представників заявника, які підтримують подану
заяву за нововиявленими обставинами, посилаючись на доводи,
викладені у заяві, пояснення учасників процесу, перевіривши
матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з
таких підстав.
Частиною 1 ст. 245 КАС України ( 2747-15 ) встановлено, що
постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути
переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Згідно зі ст. 246 КАС України ( 2747-15 ) особи, які брали
участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи
обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення
суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за
нововиявленими обставинами.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України ( 2747-15 )
підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими
обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли
бути відомі на час її розгляду.
З огляду на зазначену процесуальну норму закону, як
нововиявлені можуть розглядатись обставини, що обґрунтовують
вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для
правильного вирішення справи, які існували на час постановлення
судового рішення, але про них не знали і не могли знати заявник
і суд.
Як вбачається з наданих суду документів, постановою
Голосіївського районного суду м. Києва від 15.01.2010 року, яку
залишено без змін ухвалою Київського апеляційного
адміністративного суду від 16.01.2010 року, встановлено обставини,
що мають істотні для справи обставини.
Так, вказаною постановою встановлено необхідність подання
виборцем до дільничої виборчої комісії разом з письмовою заявою з
проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для
голосування також і документа, що підтверджує факт неможливості
прибуття до приміщення для голосування саме за станом здоров'я.
Суд апеляційної інстанції, погодившись з висновками суду
першої інстанції, у своєму рішенні також вказує на існування
обставин щодо наявності обов'язку виборця подавати до дільничої
виборчої комісії документи, які містять дані про його нездатність
самостійно пересуватись за станом здоров'я, зокрема, довідки,
виданої лікувальним закладом.
Відповідно до ст. 77 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) виборець, який за станом здоров'я не може
прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці,
де він включений до списку виборців, а також виборець, який
включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці,
утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний
режим не може прибути до приміщення для голосування, має право
звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з
проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для
голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця
може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку
голосування.
Норма встановлює обов'язкову умову для голосування за межами
виборчої дільниці саме нездатність через стан здоров'я фізично
прибути на дільницю.
Дільничні виборчі комісії зобов'язані відповідно до п. 6.2
Роз'яснення Центральної виборчої комісії ( v0475359-09 ) в
обов'язковому порядку перевіряти чи вказані у заяві виборця з
проханням забезпечити йому голосування поза межами приміщення для
голосування підстави, з яких він не може пересуватися.
Постановою Голосіївського районного суду м. Києва від
15.01.2010 року встановлено необхідність надання документів, які б
підтверджували стан здоров'я виборця, у зв'язку з яким він не може
самостійно пересуватися, що унеможливлює його прибуття до
приміщення голосування звичайної виборчої дільниці. Такий документ
необхідний для об'єктивного підтвердження нездатності виборця
самостійно пересуватися.
Вказане випливає зі змісту ст. 77 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ).
Наведене свідчить про те, що є підстави для задоволення заяви
про перегляд постанови Київського апеляційного адміністративного
суду від 08.01.2010 року ( v12_1805-10 ) за нововиявленими
обставинами.
Необхідними ознаками нововиявлених обставин є їх наявність на
час розгляду справи, та те, що ці обставини не були і не могли
бути відомі заявникові на час розгляду справи. Виникнення нових
або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути підставою
для зміни або скасування судового рішення.
Вказані обставини є нововиявленими, адже вони існували на час
постановлення рішення, і виникли з моменту початку виборчого
процесу.
Суд не може погодитися з позицією відповідача, що спірні
обставини не є нововиявленими, так як рішенням Голосіївського
районного суду м. Києві від 15.01.2010 року встановлено про
необхідність підтвердження стану виборця певними документами з
моменту, коли виборець реалізує своє право, тобто з початку
виборчого процесу.
Тому, необхідність дотриманих норм існувала і на момент
прийняття 08.01.2010 року Київським апеляційним адміністративним
судом спірного рішення.
Вказане свідчить, що заява про перегляд постанови Київського
апеляційного адміністративного суду від 08.01.2010 року
( v12_1805-10 ) за нововиявленими обставинами підлягає
задоволенню, а постанова Київського апеляційного адміністративного
суду від 08.01.2010 року - скасуванню.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши письмові
докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.
Постановою ЦВК від 04.01.2010 року N 6 ( v0006359-10 )
внесено зміни в постанову ЦВК від 12.12.2009 року N 475
( v0475359-09 ).
При цьому відповідач обґрунтував своє рішення необхідністю
забезпечення передачі виборчими комісіями органам ведення
Державного реєстру виборців відомостей про виборців та врахування
постанови Київського апеляційного адміністративного суду від
19.12.2009 року ( v59_0805-09 ).
Згідно пояснень представників відповідача в засіданні та
матеріалів справи вказана дія була вчинена не на виконання рішення
суду, а саме враховуючи рішення суду.
Таким чином ЦВК змінила прийняте рішення з власної
ініціативи, проте, не обґрунтувала прийняття таких змін. Що є
порушенням ч. 2 ст. 2 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ).
При цьому відповідач не обґрунтував, яким чином повинен бути
підтверджений факт неможливості явки до дільничої виборчої комісії
та можливість проведення голосування за межами приміщення для
голосування.
В той час як ст. 77 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) передбачає обов'язкову умову для голосування
за межами виборчої дільниці нездатність через хворобу фізично
прибути на дільницю.
Викладене свідчить про те, що під цю категорію осіб не
підпадають виборці, які можуть хворіти, але перебіг їх хвороби не
пов'язаний з їх фізичною неможливістю прибути на дільницю.
За відсутності довідки, виданої лікувальним закладом,
визначити стан фізичної неспроможності неприбуття на виборчу
дільницю є неможливим, оскільки факт неспроможності прибуття на
дільницю повинен бути підтверджений фахівцем в галузі медицини,
так як стосується стану здоров'я людини.
Суд не може погодитися з доводами відповідача про можливість
перевірки та обґрунтованості заяви про неможливість прибуття на
виборчу дільницю, оскільки визначити вказаний стан візуально є
неможливим.
Таким чином, позовні вимоги щодо визнання незаконною
постанови Центральної виборчої комісії N 6 ( v0006359-10 ) від
04.01.2010 року в частині виключення з абзаців другого та третього
пункту 6.2 Роз'яснення Центральної виборчої комісії, затвердженого
постановою N 475 ( v0475359-09 ) від 12.12.2009 року, слів: "До
заяви додається документ (його копія), який підтверджує факт
нездатності такого виборця пересуватися самостійно. Таким
документом може бути: довідка, видана лікувальним закладом. Копії
зазначених документів можуть засвідчуватися головою або секретарем
дільничої виборчої комісії, а в разі їх відсутності - не менш як
двома членами цієї комісії та скріплюються печаткою дільничої
виборчої комісії." та визнання незаконною постанови Центральної
виборчої комісії N 6 ( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року в частині
виключення з абзацу першого пункту 6.1 Роз'яснення Центральної
виборчої комісії, затвердженого постановою N 475 ( v0475359-09 )
від 12.12.2009 року, слів: "не здатний самостійно пересуватися та
у зв'язку з цим" є обґрунтованими та такими, що підлягають
задоволенню.
Відповідно ч. 4 ст. 177 КАС України ( 2747-15 ) судові
рішення, ухвалені за наслідками розгляду судами першої інстанції
справ, визначених статтями 172, 174, 175 цього Кодексу
( 2747-15 ), у період від двадцять четвертої години дня, що
передує дню голосування, до шостої години дня голосування,
набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути
оскаржені.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 177, 245, 246, 253 КАС України
( 2747-15 ), суд П О С Т А Н О В И В:
Заяву про перегляд постанови Київського апеляційного
адміністративного суду від 08.01.2010 року ( v12_1805-10 ) за
нововиявленими обставинами по справі за адміністративним позовом
довіреної особи кандидата на пост Президента України ОСОБА_2 -
ОСОБА_3 до Центральної виборчої комісії, третя особа без
самостійних вимог на стороні відповідача кандидат на пост
Президента України ОСОБА_4 про визнання незаконною
постанови Центральної виборчої комісії N 6 ( v0006359-10 ) від
04.01.2010 року - задовольнити.
Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від
08.01.2010 року ( v12_1805-10 ) по справі за адміністративним
позовом довіреної особи кандидата на пост Президента України
ОСОБА_2 - ОСОБА_3 до Центральної виборчої комісії, третя особа без
самостійних вимог на стороні відповідача кандидат на пост
Президента України ОСОБА_4, про визнання незаконною
постанови Центральної виборчої комісії N 6 ( v0006359-10 ) від
04.01.2010 року - скасувати.
Адміністративний позов довіреної особи кандидата на пост
Президента України ОСОБА_2 - ОСОБА_3 до Центральної виборчої
комісії, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача
кандидат на пост Президента України ОСОБА_4, про визнання
незаконною постанови Центральної виборчої комісії N 6
( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року задовольнити повністю.
Визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії N 6
( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року в частині виключення з абзаців
другого та третього пункту 6.2 Роз'яснення Центральної виборчої
комісії, затвердженого постановою N 475 ( v0475359-09 ) від
12.12.2009 року, слів: "До заяви додається документ (його копія),
який підтверджує факт нездатності такого виборця пересуватися
самостійно. Таким документом може бути: довідка, видана
лікувальним закладом. Копії зазначених документів можуть
засвідчуватися головою або секретарем дільничої виборчої комісії,
а в разі їх відсутності - не менш як двома членами цієї комісії та
скріплюються печаткою дільничої виборчої комісії.".
Визнати незаконною постанову Центральної виборчої комісії N 6
( v0006359-10 ) від 04.01.2010 року в частині виключення з абзацу
першого пункту 6.1 Роз'яснення Центральної виборчої
комісії, затвердженого постановою N 475 ( v0475359-09 ) від
12.12.2009 року, слів: "не здатний самостійно пересуватися та у
зв'язку з цим".
Постанова оскарженню не підлягає.
Головуючий, суддя В.В.Кузьменко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: