open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
щодо співробітництва у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Угорським органом з питань захисту прав споживачів

Дата підписання:

21.12.2012


17.01.2013

Дата набрання чинності для України:

17.01.2013

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та Угорський орган з питань захисту прав споживачів, далі - Сторони,

беручи до уваги розвиток захисту прав споживачів та ринкового нагляду, як державного інтересу,

висловлюючи взаємне прагнення щодо обміну досвідом у реалізації законодавства у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду в Україні та Угорщині,

усвідомлюючи переваги взаємного обміну досвідом та інформацією,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою Угоди є співробітництво Сторін у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду з метою створення ринку орієнтованого на споживача та безпечну продукцію (включаючи товари та послуги), а також функціонування в обох країнах ефективного ринкового нагляду та систем захисту прав споживачів.

Стаття 2

Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть свої взаємні професійні відносини у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, що дозволить виконати положення Статті 1 завдяки обміну інформацією та досвідом.

Стаття 3

Сторони інформуватимуть одна одну про таке:

- прийняття закону або внесення змін до відповідних, найбільш важливих національних нормативних актів та законів у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду,

- методи інформування та підвищення обізнаності споживачів, що застосовуються Сторонами,

- досвід, накопичений під час їх діяльності у сфері ринкового нагляду, пов'язаного з товарами та послугами, в тому числі спільних заходів,

- обмін досвідом щодо методів лабораторних випробувань.

Обмін інформацією здійснюється відповідно до національних законодавств держав Сторін щодо захисту даних.

Стаття 4

На додаток до обміну інформацією Сторони мають намір обмінюватися досвідом у наступних областях:

- взаємне ознайомлення з досвідом, накопиченим під час застосування європейських норм та директив,

- обмін досвідом з діяльності у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, з діяльності лабораторій та з розгляду скарг,

- взаємне ознайомлення з методами контролю.

Стаття 5

Сторони мають надавати одна одній свої публікації на тему захисту прав споживачів та інші інформаційні матеріали щодо захисту прав споживачів та ринкового нагляду (наприклад, річний звіт) бажано англійською мовою, за наявності.

Стаття 6

Сторони інформуватимуть одна одну про свою діяльність в рамках міжнародних відносин та надаватимуть консультації, якщо це необхідно.

Стаття 7

Сторони інформуватимуть одна одну про міжнародні конференції та семінари у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду, які організовуються ними, та про можливість залучення фахівців Сторін до участі у них.

Сторони сприятимуть та заохочуватимуть до співробітництва свої організації.

Стаття 8

Потенційні фінансові витрати, пов'язані з реалізацією заходів відповідно до цієї Угоди, здійснюються за рахунок власних ресурсів кожної із Сторін, якщо не обумовлено інше.

Стаття 9

Угода набирає чинності з дати останнього підписання терміном на невизначений строк і може бути змінена тільки за взаємною згодою Сторін. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, направивши іншій Стороні письмове повідомлення про припинення за два місяця до дати припинення.

Текст цієї Угоди укладається в двох примірниках українською, угорською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

Підписано в м. Київ, Україна 21.12.2012 та в м. Будапешт, Угорщина 2013.01.17.

За Державну інспекцію
України з питань захисту
прав споживачів


(підпис)


Голова
С.М. Орєхов


За Угорський орган
з питань захисту прав
споживачів


(підпис)


Генеральний директор
Іштван Пінтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: