open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012  № 670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 12/22544

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день

Відповідно до підпункту «а» підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день, що додаються.

2. Управлінню державного екологічного та геологічного моніторингу (Гончаренко Д.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Романова М.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е.А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:


Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваР.В. Богатирьова

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
21.12.2012  № 670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 12/22544

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів, з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день

І. Загальні положення

1.1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

існуюча установка - обладнання для плавки феросплавів (рудовідновні електротермічні печі), введення в експлуатацію якого відбулося до 01 грудня 2012 року або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва якого відбулося до 01 грудня 2012 року, а введення в експлуатацію відбудеться до 01 січня 2014 року;

нова установка - обладнання для плавки феросплавів (рудовідновні електротермічні печі), що введене в експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на спорудження, затвердженої у встановленому порядку після 01 січня 2013 року.

рудовідновні електротермічні печі - печі для плавки феросплавів електротермічним способом шляхом відновлення оксидів основних металів.

феросплави - сплави заліза з іншими хімічними елементами, які використовуються для розкислювання та легування сталей, отримання легованого чавуну та різних сплавів.

1.2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні  технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрядля закритих, відкритих, напівзакритих (відкритих з низьким зонтом) та герметичних рудовідновних електротермічних печей плавки марганцевих та кремнієвих феросплавів після очищення відхідних газів в установках очищення газу.

1.3. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин визначаються як граничнодопустимі масові концентрації забруднюючих речовин у відхідних газах, об’єми яких приведені до нормальних умов (температура 273 град. К, тиск 101,3 кПа).

1.4. Технологічні нормативи допустимих викидів вимірюються в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м).

1.5. Ці Технологічні нормативи застосовуються при стаціонарних сталих режимах роботи устаткування і не поширюються на пусково-зупинні режими його роботи.

1.6. Концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не повинні перевищувати гігієнічних нормативів.

ІІ. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок

2.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, наведених у таблиці 1.1 додатка 1.

Поточні технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, викладені у таблиці 1.1 додатка 1 до цих Технологічних нормативів, діють до 31 грудня 2022 року.

З 01 січня 2023 року технологічні нормативи допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів діоксиду сірки, наведених у таблиці 1.2 додатка 1 до цих Технологічних нормативів.

2.3. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), наведених у таблиці 1.3 додатка 1 до цих Технологічних нормативів.

2.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів оксиду вуглецю, наведених у таблиці 1.4 додатка 1 до цих Технологічних нормативів.

2.5. Масові концентрації мангану та його сполук в перерахунку на діоксид мангану не повинні перевищувати поточного технологічного нормативу допустимого викиду - 5 мг/м3.

ІІІ. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин

3.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значення перспективного технологічного нормативу допустимого викиду - 20 мг/м3.

3.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати значень перспективних технологічних нормативів допустимих викидів діоксиду сірки, наведених у таблиці 2.1 додатка 2 до цих Технологічних нормативів.

3.3. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати значень перспективних технологічних нормативів допустимих викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), наведених у таблиці 2.2 додатка 2 до цих Технологічних нормативів.

3.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень перспективних технологічних нормативів допустимих викидів оксиду вуглецю, наведених у таблиці 2.3 додатка 2 до цих Технологічних нормативів.

3.5. Масові концентрації мангану та його сполук в перерахунку на діоксид мангану не повинні перевищувати перспективного технологічного нормативу допустимого викиду - 5 мг/м3.

Начальник Управління
державного екологічного
та геологічного моніторингу

Д.В. Гончаренко
Додаток 1
до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установок)
для плавки феросплавів з плавильною
потужністю, що перевищує 20 тонн
на день

ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів речовин у вигляд суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

Таблиця 1.1

Етап технологічного процесу

Тип обладнання

Тип пиловловлювача

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Плавка та (або) випуск феросплавів

Закриті печі

Фільтри рукавні типу ФРИР та інші фільтри

20

Труби Вентурі, краплевловлювачі

150

Відкриті печі

Фільтри рукавні типу ФРИР та інші фільтри

20

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Фільтри рукавні типу ФРИР, ФРКИ та інші фільтри

40

Герметичні печі

Труби Вентурі, краплевловлювачі, скрубери

40

Фільтри рукавні типу ФРИР та інші фільтри

20

Поточні технологічні нормативи
допустимих викидів діоксиду сірки

Таблиця 1.2

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

60

Випуск

90

Плавка та випуск

100

Виробництво феромарганцю

Плавка

70

Випуск

50

Виробництво феросиліцію

Випуск

20

Плавка та випуск

130

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

70

Виробництво феромарганцю

Плавка

70

Виробництво марганцю металевого

Плавка

70

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

10

Герметичні печі

Виробництво феросилікомарганцю

Випуск

50

Виробництво феромарганцю

Випуск

50

Поточні технологічні нормативи
допустимих викидів оксидів азоту
(у перерахунку на діоксид азоту)

Таблиця 1.3

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

30

Плавка та випуск

30

Виробництво феромарганцю

Плавка

40

Виробництво феросиліцію

Плавка

20

Випуск

20

Плавка та випуск

30

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

50

Виробництво феромарганцю

Плавка

30

Виробництво марганцю металевого

Плавка

20

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

30

Поточні технологічні нормативи
допустимих викидів оксиду вуглецю

Таблиця 1.4

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

800

Випуск

60

Плавка та випуск

1 200

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 500

Випуск

90

Виробництво феросиліцію

Плавка

20

Випуск

30

Плавка та випуск

250

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

1 000

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 300

Виробництво марганцю металевого

Плавка та випуск

1 200

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

120

Герметичні печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

800

Випуск

60

Газоповітряна відсічка

4 500

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 200

Випуск

90

Газоповітряна відсічка

8 000
Додаток 2
до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установок)
для плавки феросплавів з плавильною
потужністю, що перевищує 20 тонн
на день

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів діоксиду сірки

Таблиця 2.1

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

60

Випуск

90

Плавка та випуск

100

Виробництво феромарганцю

Плавка

70

Випуск

50

Виробництво феросиліцію

Випуск

20

Плавка та випуск

130

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

70

Виробництво феромарганцю

Плавка

70

Виробництво марганцю металевого

Плавка

70

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

10

Герметичні печі

Виробництво феросилікомарганцю

Випуск

50

Виробництво феромарганцю

Випуск

50

Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів оксидів азоту
(у перерахунку на діоксид азоту)

Таблиця 2.2

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

30

Плавка та випуск

30

Виробництво феромарганцю

Плавка

40

Виробництво феросиліцію

Плавка

20

Випуск

20

Плавка та випуск

30

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

50

Виробництво феромарганцю

Плавка

30

Виробництво марганцю металевого

Плавка

20

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

30

Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів оксиду вуглецю

Таблиця 2.3

Тип обладнання

Найменування виробництва

Етап технологічного процесу

Технологічний норматив, мг/куб.м

1

2

3

4

Закриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

800

Випуск

60

Плавка та випуск

1 200

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 500

Випуск

90

Виробництво феросиліцію

Плавка

20

Випуск

30

Плавка та випуск

250

Відкриті печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

1 000

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 300

Виробництво марганцю металевого

Плавка та випуск

1 200

Напівзакриті печі (відкриті печі з низьким зонтом)

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка та випуск

120

Герметичні печі

Виробництво феросилікомарганцю

Плавка

800

Випуск

60

Газоповітряна відсічка

4 500

Виробництво феромарганцю

Плавка

1 200

Випуск

90

Газоповітряна відсічка

8 000


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: