open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Міністра Кабінету Міністрів України

1. Внести до Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, затвердженого Указом Президента України від 5 червня 2003 року № 480, такі зміни:

1) у пункті 1 слова «очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України» замінити словами «керує Секретаріатом Кабінету Міністрів України»;

2) у пункті 2 слова «актами Президента України та» замінити словами «актами та дорученнями Президента України, актами»;

3) у пункті 3:

а) абзац другий виключити;

б) в абзаці третьому:

слова «та іншого» виключити;

доповнити абзац словами «спрямування такої роботи на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень»;

в) в абзаці четвертому:

доповнити абзац після слів «Апаратом Верховної Ради України» словами «апаратом Ради національної безпеки і оборони України»;

слова «іншими органами державної влади» замінити словами «іншими державними органами»;

4) у пункті 4:

а) у підпункті 1 слова «у межах своєї компетенції щодо координації та спрямування діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань» замінити словами «щодо забезпечення Секретаріатом»;

б) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2) забезпечує підготовку інформації про стан виконання плану роботи Кабінету Міністрів України та проекту порядку денного його засідань, особисто подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, на візування проекти законів, актів та доручень Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, доповідає про виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

3) контролює забезпечення Секретаріатом членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань Кабінету Міністрів України»;

в) у підпункті 4 слова «вживає заходів для забезпечення» замінити словом «забезпеченні», слова «забезпечує в установленому законодавством порядку формування кадрового резерву для зайняття посад державних службовців, віднесених до першої і другої категорій посад державних службовців» виключити;

г) у підпункті 5 слова «координує і контролює роботу, пов'язану із забезпеченням підготовки центральними органами виконавчої влади питань» замінити словами «забезпечує взаємодію Секретаріату з центральними органами виконавчої влади з питань підготовки правової позиції Кабінету Міністрів України»;

д) у підпункті 6 слова «обов'язкові до виконання вказівки керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади» замінити словами «обов'язкові до виконання Секретаріатом вказівки», а слова «контролює виконання» - словами «контролю за виконанням»;

е) підпункт 7 виключити;

є) підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

«8) забезпечує організацію роботи Секретаріату, затверджує положення про його структурні підрозділи, вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади Керівника Секретаріату, попередньо погоджує пропозиції стосовно кандидатур на посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців та інших працівників Секретаріату;

9) попередньо погоджує питання, пов'язані з проходженням державної служби в Секретаріаті, зокрема щодо визначення відповідно до законодавства умов оплати праці державних службовців та інших працівників Секретаріату»;

ж) підпункт 10 виключити;

з) підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) попередньо погоджує штатний розпис і кошторис Секретаріату»;

и) підпункти 12 і 13 виключити;

і) підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) здійснює повноваження міністра України - члена Кабінету Міністрів України, передбачені Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та іншими законами України, а також функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань відповідно до законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України»;

5) у пункті 5:

а) абзац другий викласти в такій редакції:

«скликати наради за участю керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади»;

6) абзац третій після слова «залучати» доповнити словами «в установленому порядку»;

б) доповнити Положення пунктом 51 такого змісту:

«51. Міністр особисто несе відповідальність перед Президентом України за виконання покладених на Міністра завдань, повноважень та функцій»;

7) пункти 6-8 виключити.

2. Кабінету Міністрів України привести у двотижневий строк свої акти у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 грудня 2012 року
№ 752/2012


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: