open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2012  № 1190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 375/22907

Про затвердження Інструкції з експлуатації техніки зв’язку в органах внутрішніх справ

Відповідно до статті 10 Закону України “Про міліцію”, Законів України “Про телекомунікації”, “Про радіочастотний ресурс України”, з метою вдосконалення організації експлуатації техніки зв’язку для підтримки системи зв’язку в стані, достатньому для забезпечення централізованого управління органами внутрішніх справ у повсякденній діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з експлуатації техніки зв’язку в органах внутрішніх справ, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам навчальних закладів системи МВС України:

2.1. Включити до планів підготовки структурних підрозділів органів внутрішніх справ питання вивчення особовим складом вимог вищезазначеної Інструкції та прийняти заліки.

2.2. У місячний строк привести власні нормативні документи, які стосуються експлуатації техніки зв’язку, у відповідність до вимог вищезазначеної Інструкції.

3. Протягом півріччя привести експлуатацію техніки зв’язку у відповідність до вимог вищезазначеної Інструкції.

4. Директорові Департаменту матеріального забезпечення МВС України Зінову П.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України
Г.А. РезніковА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
24.12.2012 № 1190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 375/22907

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації техніки зв’язку в органах внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція призначена для організації експлуатації техніки зв’язку в МВС України, головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), районних, районних у містах, міських управліннях (відділах), лінійних управліннях (відділах) (далі - ОВС) з метою підтримки системи зв’язку в стані, достатньому для забезпечення централізованого управління у повсякденній діяльності.

Ця Інструкція передбачає сукупність організаційно-технічних заходів, що забезпечують підтримку техніки зв’язку органів внутрішніх справ України у робочому стані та продовження її ресурсу в процесі експлуатації.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

введення в експлуатацію - організаційно-технічний захід, за результатами якого техніка зв’язку вважається введеною в експлуатацію;

гарантійне усунення пошкоджень техніки зв’язку - це усунення усіх пошкоджень техніки зв’язку, що виникли в період гарантійного строку;

договірне усунення пошкоджень техніки зв’язку - це усунення, яке здійснюється як для відновлення робочого стану, так і часткового продовження ресурсу техніки зв’язку із заміною або відновленням комплектуючих складових, програмного забезпечення, контролем технічного стану за допомогою точних вимірювальних приладів і виконується за переліком відповідно до технічної документації;

експлуатація техніки зв’язку - це сукупність організаційно-технічних заходів та процесів щодо збереження, використання за призначенням, обслуговування з усуненням пошкоджень, продовження ресурсу, списання техніки зв’язку;

засвідчення технічного стану техніки зв’язку - це захід, спрямований на визначення її придатності до використання за призначенням і виявлення техніки, яка потребує відновлення ресурсу або яку необхідно списати;

заявочне усунення пошкоджень техніки зв’язку - це усунення, яке здійснюється на вимогу абонента для відновлення робочого стану апаратури в разі незначних пошкоджень, які не вимагають програмного втручання чи заміни складових частин техніки зв’язку;

зберігання техніки зв’язку - це короткострокове або довгострокове утримання техніки зв’язку в установлених місцях з використанням передбачених нормативно-технічною документацією засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища із проведенням технічного обслуговування;

матеріальне забезпечення зв’язку - це своєчасне і достатнє забезпечення необхідною технікою зв’язку, комплектами для усунення пошкоджень, інструментом, вимірювальними приладами, засобами безпеки;

метрологічне забезпечення техніки зв'язку - це діяльність, що здійснюється з метою забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;

надійність техніки зв’язку - це здатність техніки зв’язку виконувати задані та обумовлені виробником функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники відповідно до заданих режимів роботи та умов використання;

планування експлуатації техніки зв’язку - основа організаційно-технічних заходів щодо підтримання техніки зв’язку в робочому стані і постійній готовності до застосування;

технічне обслуговування - це комплекс робіт з підтримання робочого стану техніки зв’язку під час підготовки, зберігання, транспортування та використання за призначенням;

усунення пошкоджень техніки зв’язку - це  комплекс робіт з відновлення робочого стану цієї техніки;

формуляр техніки зв’язку - це основний документ, у якому проводяться записи щодо його використання, технічного стану в період експлуатації, усунення пошкоджень і переміщення;

цикл технічного обслуговування - це найменший повторюваний період експлуатації, протягом якого здійснюються у визначеній послідовності встановлені види технічного обслуговування, передбачені нормативною документацією.

1.3. До організаційно-технічних заходів відносяться такі дії:

закріплення за посадовими особами техніки зв’язку;

використання техніки зв’язку;

планування технічної експлуатації техніки зв’язку;

ведення експлуатаційної та облікової документації техніки зв’язку;

технічне обслуговування і усунення пошкоджень техніки зв’язку;

збирання та узагальнення експлуатаційних відомостей про надійність техніки зв’язку;

матеріальне забезпечення технічної експлуатації;

зберігання техніки зв’язку;

списання техніки зв’язку.

1.4. Виконання заходів з експлуатації техніки зв’язку досягається завдяки:

додержанню правил прийняття в експлуатацію і видачі для користування;

своєчасності її технічного обслуговування;

систематичному контролю її технічного стану;

своєчасному і повному забезпеченню експлуатації техніки зв’язку  запасними частинами, витратними матеріалами;

навчанню спеціалістів зв’язку і працівників ОВС правилам експлуатації техніки зв’язку;

правильності зберігання техніки зв’язку;

вивченню, узагальненню та розповсюдженню передового досвіду експлуатації;

якісному метрологічному забезпеченню техніки зв’язку.

1.5. Техніка зв’язку повинна утримуватися в належному стані, у постійній готовності до роботи і використовуватися за призначенням з додержанням правил експлуатації.

II. Введення техніки зв’язку в експлуатацію, закріплення її за посадовими особами

2.1. Для прийняття в експлуатацію техніки зв’язку, яка надходить до ОВС, наказом начальника ОВС створюється постійно діюча комісія у складі представників підрозділів зв’язку та підрозділів, які отримують техніку зв’язку.

2.2. Протягом 20 діб з часу надходження техніки зв’язку до ОВС комісія спільно з представником постачальника (за згодою постачальника) зобов’язана перевірити її комплектність та робочий стан.

2.3. За результатами роботи комісії складається акт прийняття в експлуатацію техніки зв’язку (додаток 1) (далі - акт прийняття). Розподіл техніки між ОВС і закріплення її за матеріально відповідальними особами здійснюються за наказом начальника ОВС.

Інформація про введення в експлуатацію техніки зв’язку (крім обладнання факсимільного зв’язку, портативних, мобільних та прихованих портативних радіостанцій, мобільних телефонів) вноситься до формуляра техніки зв’язку (додаток 2).

Техніка зв’язку, яка не потребує монтажу і випробувань, з моменту закріплення за матеріально відповідальними особами вважається введеною в експлуатацію.

Несправна та неукомплектована техніка зв’язку введенню в експлуатацію не підлягає. Таку техніку приймають на тимчасове зберігання.

Техніка зв’язку, що вимагає проведення монтажних і налагоджувальних робіт, вважається введеною в експлуатацію з моменту затвердження акта прийняття.

2.4. Введена в експлуатацію техніка зв’язку в ОВС закріплюється за матеріально відповідальними особами під підпис у журналі обліку техніки зв’язку (додаток 3).

2.5. Впровадження техніки зв’язку в ОВС проводиться силами  підрозділу зв’язку або сертифікованими представниками виробника з дотриманням вимог експлуатаційно-технічної документації, правил монтажу електротехнічного устаткування із додержанням заходів з електромагнітної сумісності та охорони праці.

2.6. Після затвердження акта прийняття та закріплення її за матеріально відповідальними особами призначений на посаду працівник підрозділу зв’язку заповнює картку оперативного обліку техніки зв’язку (додаток 4).

Інформація про закріплення техніки зв’язку, її параметри, час та місце введення в експлуатацію заноситься також до формуляра на виріб.

III. Збирання та узагальнення відомостей про надійність техніки зв’язку в процесі штатної експлуатації

3.1. Збирання, обробка і аналіз відомостей про надійність техніки зв’язку проводяться з метою:

виявлення блоків, вузлів, агрегатів і електрорадіокомпонентів техніки зв’язку та інших елементів, які, виходячи з ладу, зупиняють роботу техніки зв’язку;

виявлення причин відмови і пошкодження техніки зв’язку та розроблення і впровадження заходів щодо їх усунення;

розроблення рекомендацій для вдосконалення технічного обслуговування техніки зв’язку, роботи з ведення експлуатаційної документації.

3.2. Інформація про надійність техніки зв’язку, що збирається, аналізується і обробляється підрозділом МВС України, що відповідає за забезпечення розвитку, упровадження і експлуатацію систем зв’язку (далі - підрозділ зв’язку МВС України), повинна бути повною, достовірною і направлятися постачальникам або підприємствам-виробникам техніки зв’язку.

3.3. Для оцінки надійності техніки зв’язку організовуються її експлуатаційні випробування, у процесі яких проводяться збирання і аналіз інформації про вихід з ладу та пошкодження.

3.4. Збирання інформації про вихід з ладу та пошкодження техніки зв’язку під час експлуатації здійснюється за обліками її технічного стану згідно з формулярами техніки зв’язку, журналами технічного обслуговування та контролю технічного стану техніки зв’язку (додаток 5).

3.5. Зміни конструкції або технічного рішення техніки зв’язку, яка випускається серійно, не допускаються.

IV. Порядок допуску особового складу ОВС до експлуатації техніки зв’язку

4.1. До експлуатації техніки зв’язку допускаються працівники ОВС, які:

вивчили правила експлуатації техніки зв’язку, склали відповідні заліки;

пройшли стажування і отримали практичні навички роботи із засобами зв’язку в обсягах покладених на них обов’язків.

4.2. Підготовка особового складу для вивчення техніки зв’язку, правил експлуатації та заходів безпеки здійснюється за планами підготовки ОВС та планами стажування з призначенням на посаду, погодженими начальником підрозділу зв’язку, а в окремих випадках - на підприємстві-виробнику.

4.3. Стажування осіб рядового та начальницького складу проводиться під керівництвом досвідченого фахівця під контролем начальника ОВС, де проводиться стажування, з метою закріплення теоретичних і практичних знань, отримання навичок з технічного обслуговування і усунення пошкоджень техніки зв’язку та виконання правил і заходів техніки безпеки.

4.4. Перевірка знань з правил експлуатації техніки зв’язку (знання функціональних і принципових схем обладнання, принципів організації зв’язку, тактико-технічних характеристик техніки зв’язку, порядку підготовки і використання техніки за призначенням, уміння практично працювати та виконувати регламентні роботи, усувати нескладні пошкодження, знання нормативних документів з експлуатації техніки зв’язку), практичних навичок і визначення можливості допуску особового складу до експлуатації техніки зв’язку проводиться комісією ОВС, до складу якої входять представники підрозділу зв’язку.

4.5. Результати прийняття заліків відображаються у протоколі, що затверджується начальником підрозділу зв’язку, і заносяться до журналу протоколів перевірки знання правил експлуатації і електробезпеки (додаток 6).

На основі протоколу видається наказ про допуск осіб рядового та начальницького складу до експлуатації техніки зв’язку, на підставі якого видаються посвідчення на право експлуатації техніки зв’язку (додаток 7).

4.6. Особи рядового та начальницького складу, що експлуатують техніку зв’язку, підлягають періодичній перевірці щодо знання правил техніки безпеки.

4.7. Перевірка знань осіб, які безпосередньо обслуговують, організовують експлуатацію техніки зв’язку, з питань правил техніки безпеки здійснюється  один раз на рік, а осіб, які тільки використовують у своїй повсякденній діяльності техніку зв’язку, - один раз на 3 роки.

4.8. У разі перерви в роботі понад 6 місяців особи рядового та начальницького складу допускаються до самостійної експлуатації техніки зв’язку після повторної перевірки комісією ОВС знань правил техніки безпеки.

Посадова особа, яка порушила правила техніки безпеки, тимчасово відстороняється від роботи до складання заліків у ході позачергової перевірки незалежно від строку проведення попередньої перевірки.

V. Оперативний облік техніки зв’язку

5.1. Оперативний облік техніки зв’язку здійснюється з метою забезпечення аналітичними відомостями процесу оснащення і поновлення техніки зв’язку ОВС, планування своєчасного обслуговування і усунення пошкоджень техніки зв’язку.

5.2. Організація оперативного обліку техніки зв’язку покладається на підрозділи зв’язку ОВС.

Безпосередній оперативний облік техніки зв’язку, що перебуває на балансі, ведеться в ОВС. Підрозділи зв’язку ГУМВС, УМВС узагальнюють відомості оперативного обліку техніки зв’язку, яка перебуває на балансі ОВС, та контролюють стан безпосереднього оперативного обліку техніки зв’язку в ОВС.

Підрозділ зв’язку МВС України здійснює узагальнення і контроль даних оперативного обліку техніки зв’язку з урахуванням інформації, отриманої з ГУМВС, УМВС та всіх структурних підрозділів апарату МВС України.

У структурних оперативних підрозділах апарату МВС України проводиться узагальнення відомостей оперативного обліку техніки зв’язку в розрізі областей самостійно.

5.3. Після отримання техніки зв’язку спеціалістом зв’язку або особою, яка виконує його функції, в ОВС на основі первинних документів, експлуатаційної документації після затвердження акта прийняття і закріплення її за матеріально відповідальними особами заповнюється картка оперативного обліку техніки зв’язку на кожну одиницю. Одночасно інформація про технічний засіб зв’язку вноситься до журналу обліку техніки зв’язку, який зберігається у матеріально відповідальної особи. Журнал обліку техніки зв’язку повинен бути пронумерований, прошитий та зареєстрований. Облік техніки зв’язку ведеться за типами апаратури.

Після заповнення картки оперативного обліку техніки зв’язку її копія надсилається в підрозділи зв’язку ГУМВС, УМВС. Звірка облікових відомостей з даними підрозділу зв’язку ГУМВС, УМВС проводиться не менше одного разу на рік.

5.4. Аналіз стану належності, наявності, необхідності поповнення парку техніки зв’язку проводиться працівниками підрозділу зв’язку МВС України.

5.5. Записи в облікових документах (акт прийняття, картки оперативного обліку техніки зв’язку, журнал обліку техніки зв’язку) здійснюються на підставі оригіналів документів: накладні, акти приймання-передавання, акти на списання, акти інвентаризації, а також на підставі вивірених залишків, перенесених зі старих облікових документів.

Записи в картках оперативного обліку техніки зв’язку проводяться в день здійснення прибуткової (видаткової) операції, але не пізніше наступного дня.

5.6. Картки оперативного обліку техніки зв’язку ведуться до списання, передачі техніки зв’язку і зберігаються протягом трьох років після її списання, передачі в інший ОВС і не підлягають заміні новими.

VI. Планування експлуатації та організація проведення робіт з обслуговування техніки зв’язку

6.1. Планування експлуатації техніки зв’язку здійснюється у підрозділі зв’язку ГУМВС, УМВС працівником підрозділу зв’язку,  відповідальним за експлуатацію, з урахуванням технічного стану техніки зв’язку та економічної доцільності.

6.2. Під час планування експлуатації техніки зв’язку використовуються такі дані:

документи з експлуатації за минулий рік;

накази керівництва ОВС щодо експлуатації техніки зв’язку;

перелік техніки зв’язку, що підлягає технічному обслуговуванню (далі - ТО);

строки повірок засобів вимірювання.

6.3. У підрозділі зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС розробляються плани з експлуатації техніки зв’язку:

план-графік технічного обслуговування техніки зв’язку на рік (додаток 8) (далі - річний план-графік);

план-графік технічного обслуговування техніки зв’язку на місяць (додаток 9) (далі - місячний план-графік).

6.4. Річний план-графік включає в себе роботи, які необхідно провести впродовж року згідно з експлуатаційною документацією техніки зв’язку.

6.5. Місячний план-графік складається на основі річного плану-графіка.

6.6. Високий ступінь готовності техніки зв’язку до використання забезпечується своєчасним надходженням інформації про наявність несправної техніки зв’язку.

6.7. Збирання та узагальнення інформації про наявність несправної техніки зв’язку в ОВС, строки її відновлення і якість роботи техніки зв’язку організовує підрозділ зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС.

6.8. Своєчасність інформування підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС щодо необхідності обслуговування техніки зв’язку забезпечує начальник ОВС.

6.9. Дані щодо проведених робіт з ТО техніки зв’язку заносяться до журналу виконання регламентних робіт. Про проведення ТО техніки зв’язку працівниками підрозділу зв’язку робиться відмітка в планах-графіках виконання робіт та формулярах техніки зв’язку.

6.10. Техніка зв’язку, яка потребує більш досконалого ТО, направляється до підрозділів зв’язку ГУМВС, УМВС, які видають примірник накладної про прийняття на ТО техніки зв’язку (додаток 10).

6.11. Для ТО з поверненням до підрозділу зв’язку ГУМВС, УМВС техніка зв’язку відправляється в комплекті з технічною документацією.

Техніка зв’язку, що відправляється на ТО, з обліку не знімається.

6.12. Відправка техніки зв’язку без повернення до підрозділу зв’язку ГУМВС, УМВС проводиться тільки з письмового дозволу начальника ГУМВС, УМВС.

6.13. Перед направленням техніки зв’язку для ТО в підрозділ зв’язку ГУМВС, УМВС відправник зобов’язаний:

очистити її від бруду та іржі;

укомплектувати її відповідно до вимог комплектації;

перевірити відповідність номерів усіх комплектуючих виробів номерам, зазначеним у формулярах техніки зв’язку;

перевірити правильність і повноту заповнення формулярів техніки зв’язку.

При відправці техніки зв’язку в підрозділ зв’язку ГУМВС, УМВС забороняється виймати і замінювати блоки, вузли, елементи, деталі.

6.14. При відправці техніки зв’язку в підрозділ зв’язку ГУМВС, УМВС необхідно додати такі документи:

один примірник акта технічного стану (додаток 11);

два примірники відомостей комплектності;

оригінал комплекту експлуатаційної документації.

6.15. Після прибуття техніки зв’язку в підрозділ зв’язку ГУМВС, УМВС перевіряються її технічний стан і комплектність.

6.16. Якщо ОВС не виконано встановлені вимоги щодо порядку здачі техніки зв’язку на ТО, то зазначена техніка зв’язку береться на тимчасове зберігання до усунення недоліків.

6.17. Обслуговану техніку зв’язку підрозділ зв’язку ГУМВС, УМВС повертає відповідно до документів, за якими вона була прийнята.

6.18. Гарантійний ремонт техніки зв’язку здійснюється у разі порушення її роботи силами і засобами постачальника (виробника або його представників).

Особам рядового та начальницького складу ОВС забороняється здійснювати самостійно усунення пошкоджень техніки зв’язку, яка знаходиться на гарантії постачальника (виробника).

6.19. Для реагування на вихід з ладу техніки зв’язку, що знаходиться в експлуатації, у підрозділі зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС організується “бюро обслуговування заявок про пошкодження техніки зв’язку”, яке веде журнал бюро обслуговування заявок про пошкодження техніки зв’язку (додаток 12).

6.20. У разі неможливості здійснити роботи з обслуговування техніки зв’язку власними силами та засобами підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС обслуговування техніки зв’язку здійснюється на договірних умовах.

VII. Облік експлуатації техніки зв’язку

7.1. Для забезпечення контролю експлуатації техніки зв’язку з боку начальників ОВС відповідні посадові особи цих підрозділів зобов’язані вести облікову документацію.

7.2. На техніку зв’язку заводяться формуляри техніки зв’язку, крім техніки зв’язку, зазначеної в абзаці другому пункту 2.3 розділу ІІ цієї Інструкції. Формуляри техніки зв’язку відносяться до складу експлуатаційної документації.

7.3. У процесі експлуатації техніки зв’язку у формулярі техніки зв’язку відображається така інформація:

умови зберігання техніки зв’язку;

рух і закріплення техніки зв’язку під час експлуатації;

облік напрацювання в годинах;

облік несправностей у процесі експлуатації із зазначенням елементів, що вийшли з ладу;

зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків;

вимірювання основних технічних характеристик під час експлуатації та зберігання;

про зміни в конструкції виробу, його основних частин під час експлуатації та усунення пошкоджень;

результати перевірок посадовими особами технічного стану.

7.4. Записи у формулярі техніки зв’язку повинні бути чіткими і розбірливими. Підчистки, помарки, виправлення не допускаються. Посада, прізвище особи, яка робить запис у формулярі техніки зв’язку, пишуться розбірливо.

7.5. Формуляри техніки зв’язку ретельно зберігаються, заміна їх недопустима. У випадку втрати формуляра техніки зв’язку його дублікат заводиться з дозволу начальника підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС.

7.6. У разі закінчення сторінок формуляра техніки зв’язку до нього вкладають додаткові.

7.7. У разі передачі техніки зв’язку від однієї матеріально відповідальної особи іншій у формулярі техніки зв’язку робиться відмітка про робочий стан та її комплектність.

Якщо техніка зв’язку вийшла з ладу або некомплектна, складається окремий акт, який додається до формуляра техніки зв’язку, про що в останньому робиться відповідний запис.

7.8. В ОВС ведеться експлуатаційна документація техніки зв’язку:

формуляри техніки зв’язку;

журнал обліку вихідних телеграм та повідомлень електронної пошти (додаток 13);

журнал обліку вхідних телеграм та повідомлень електронної пошти (додаток 14);

журнал обліку вихідних криптограм (додаток 15) (за наявності даного виду зв’язку);

журнал обліку вхідних криптограм (додаток 16) (за наявності даного виду зв’язку).

7.8.1. У черговій частині ОВС:

журнал обліку видачі/прийняття техніки зв’язку (складається із зазначенням найменування техніки зв’язку, марки (типу), заводського номера, дати видачі/прийняття техніки зв’язку, прізвища, підпису особи, яка видала техніку, та особи, яка її отримала);

журнал обліку вихідних телеграм та повідомлень електронної пошти;

журнал обліку вхідних телеграм та повідомлень електронної пошти;

журнал обліку факсограм (додаток 17);

журнал обліку телефонограм (зазначаються дата, час, короткий зміст телефонограми, прізвище, підпис особи, яка отримала телефонограму, та особи, яка прийняла її для виконання).

7.8.2. У спеціаліста зв’язку ОВС або в особи, яка виконує його функції:

картка оперативного обліку техніки зв’язку;

журнал обліку техніки зв’язку;

формуляри техніки зв’язку;

акти прийняття в експлуатацію техніки зв’язку;

абонентські картки (додаток 18);

журнал бюро обслуговування заявок про пошкодження техніки зв’язку;

журнал технічного обслуговування та контролю технічного стану техніки зв’язку;

виписка з річного плану-графіка;

журнал зарядження-розрядження стаціонарної акумуляторної батареї електроживлення (додаток 19) (за наявності).

7.8.3. У підрозділі зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС:

картки оперативного обліку техніки зв’язку;

апаратний журнал радіостанцій (додаток 20);

формуляри техніки зв’язку;

абонентські картки;

журнал обліку техніки зв’язку;

журнал технічного обслуговування та прийняття-здавання чергувань на АТС, ЛАЦ, кросу (додаток 21);

журнал станційних пошкоджень електромеханічних, електронних, цифрових АТС, обладнання ЛАЦ, телеграфних станцій (додаток 22);

журнал перевірки робочого стану апаратури електроживлення підрозділу зв’язку (додаток 23);

журнал зарядження-розрядження стаціонарної акумуляторної батареї електроживлення;

журнал обліку вхідних та вихідних ліній зв’язку електромеханічних, електронних і цифрових АТС (додаток 24);

кросовий журнал номерів телефонів АТС (додаток 25);

кросовий журнал грімсмуг АТС (додаток 26);

кросовий журнал прямих зв’язків станцій оперативного зв’язку керівництва (додаток 27);

журнал бюро обслуговування заявок про пошкодження техніки зв’язку;

паспорт розподільчої шафи (додаток 28) (за її наявності);

журнал закритих зв’язків у кросі (додаток 29);

книга реєстрації робіт у кросі (додаток 30);

журнал обліку пошкоджень міжміських телефонних і телеграфних каналів зв’язку (додаток 31);

журнал перевірок робочого стану діючих зв’язків по міжміських телефонних і телеграфних каналах зв’язку (додаток 32);

журнал обліку вихідних телеграм та повідомлень електронної пошти;

журнал обліку вхідних телеграм та повідомлень електронної пошти;

журнал обліку факсограм;

журнал обліку вихідних криптограм;

журнал обліку вхідних криптограм;

паспорт на складовий міжміський (зоновий) канал зв’язку ТЧ (додаток 33);

річний і місячний плани-графіки;

журнал технічного обслуговування та контролю технічного стану техніки зв’язку;

інструкції щодо роботи телеграфного пункту;

інструкції з техніки безпеки;

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 34);

журнал контролю за станом охорони праці та техніки безпеки (додаток 35).

VIII. Зберігання техніки зв’язку

8.1. Організація належного зберігання техніки зв’язку покладається на начальника ОВС.

8.2. Правильна організація зберігання техніки зв’язку на складах та в підрозділах зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС, якісне і своєчасне ТО і систематичний контроль за технічним станом є основними умовами її постійної готовності до використання.

8.3. Техніка зв’язку може зберігатися в опалюваних і неопалюваних сховищах та на відкритих майданчиках відповідно до її технічних умов (далі - ТУ).

8.4. Зберігання техніки зв’язку здійснюється відповідно до вимог вологозахисту, наведених у формулярах техніки зв’язку.

8.5. В опалюваних сховищах (приміщеннях) повинні зберігатися телефонні станції, апаратура ущільнення, радіостанції, радіорелейні станції, телевізійна апаратура, спеціальна апаратура зв’язку, апаратура звукозапису та гучномовного зв’язку, телеуправління та телесигналізації, вимірювальна апаратура, електровакуумні та напівпровідникові прилади, акумуляторні батареї, випрямляючі пристрої, а також запасні частини та витратні матеріали до переліченої апаратури.

8.6. У неопалюваних сховищах (приміщеннях) можуть зберігатися електростанції, кабелі, акумулятори кислотні та лужні (сухі і сухо заряджені), ізоляційні матеріали, латексні вироби, лакофарбові матеріали та їх розчини, луги та інші хімікати.

8.7. Під навісами та на відкритих майданчиках можуть зберігатися кабелі для підземних ліній зв’язку, лінійне майно для будівництва постійних повітряних та підземних ліній зв’язку. При цьому металеві вироби, які не захищені фарбою, повинні бути покриті антикорозійним мастилом.

8.8. Утримання в справному стані і збереження засобів зв’язку під час зберігання забезпечуються:

правильним обладнанням, утриманням та використанням складських приміщень із розрахунку обладнання, що зберігається, та видів техніки зв’язку;

ретельним кількісним і якісним прийняттям техніки зв’язку, яка надходить на зберігання, та її матеріальним обліком;

підготовкою техніки зв’язку до зберігання з використанням установлених засобів і методів консервації;

підготовкою місць зберігання і підтримкою в них умов, які послаблюють  вплив навколишнього середовища;

проведенням періодичного технічного обслуговування техніки зв’язку;

проведенням посадовими особами періодичних перевірок стану, умов і місць зберігання техніки зв’язку;

належною організацією загальної та пожежної охорони складів і дотриманням правил пожежної безпеки.

8.9. Зберігання техніки зв’язку може бути короткостроковим (строком до одного року) і довгостроковим (строком рік і більше).

8.10. Техніка зв’язку, яка призначена для короткострокового зберігання залежно від її виду і призначення, розміщується в складських приміщеннях у повному комплекті і постійній готовності до використання.

Вилучення з техніки зв’язку комплектуючих виробів і окреме їх зберігання допускаються з письмового дозволу начальника ОВС.

8.11. Техніка зв’язку, яка зараховується в резерв або запас на строк більше року, ставиться на довгострокове зберігання.

8.12. Поставлення техніки зв’язку на довгострокове зберігання оформляється за наказом начальника ОВС, у якому вказуються:

найменування техніки зв’язку, її кількість і заводські номери;

об’єм технічного обслуговування перед закладкою;

методи консервації;

строки виконання робіт;

відповідальні особи, місце зберігання і порядок контролю.

8.13. Уся техніка зв’язку, яка знаходиться на тривалому зберіганні, повинна бути законсервована.

Залежно від типу техніки зв’язку, умов і місць зберігання її консервація здійснюється такими методами:

герметизація із застосуванням вологовбирача (силікогелю);

герметизація із застосуванням універсальних легких інгібіторів;

нанесення захисних змазок, інгібованих полімерним покриттям.

8.14. На кожну законсервовану одиницю техніки зв’язку складаються картка консервації (додаток 36) та технологічна карта розконсервації (додаток 37), які зберігаються в поліетиленовому конверті, закріпленому на виробі зовні.

8.15. Розконсервація техніки зв’язку призначається за наказом начальника ОВС, у якому вказуються:

підстава і мета розконсервації;

найменування техніки зв’язку і її заводський номер;

строки виконання робіт;

відповідальні особи.

8.16. Розконсервація техніки зв’язку проводиться з метою:

підготовки до використання за призначенням;

проведення технічного обслуговування;

контрольної перевірки технічного стану.

8.17. Уся техніка зв’язку при закладанні на зберігання, у процесі зберігання та під час розконсервації підлягає ТО.

8.18. Основний вид ТО техніки зв’язку, яка знаходиться на короткостроковому зберіганні, - це ТО № 2.

8.19. До основних видів ТО техніки зв’язку перед закладанням на довгострокове зберігання належать:

ТО № 2;

перевірка технічного стану;

перевірка стану упаковки і показання індикатора вологи.

8.20. Засоби вимірювання, які входять у комплект цієї техніки зв’язку, повинні пройти повірку на точність показання.

8.21. Перевірці технічного стану підлягає техніка зв’язку, яка надходить з підприємств-виробників, центральних складів та баз у незаконсервованому вигляді, а також у законсервованому вигляді, але з порушенням герметизації. Перевірка технічного стану включає в себе:

зовнішній огляд і перевірку комплектності;

перевірку робочого стану техніки зв’язку;

вимір і доведення до встановлених норм параметрів в об’ємі ТО № 2;

перевірку і оформлення експлуатаційної документації.

8.22. Перевірці стану упаковки та показань індикатора вологості повітря підлягає техніка зв’язку, яка надійшла в підрозділ зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС для закладання на тривале зберігання від підприємства-виробника, центральних складів та баз. Перевірка стану упаковки та показань індикатора вологості повітря включає:

контроль зовнішнього стану упаковки без пошкодження пломб та печаток;

контроль стану ущільнювальної стрічки;

контроль зволоженості повітря всередині герметичного об’єму  за індикатором вологості.

У разі виявлення підвищеної вологості повітря герметичного об’єму проводиться переконсервація техніки зв’язку з перевіркою її технічного стану.

8.23. Техніка зв’язку перед закладанням на тривале зберігання повинна проходити напрацювання контрольних годин. Кількість годин обов’язкового напрацювання визначається інструкціями з експлуатації на виріб.

8.24. ТО техніки зв’язку, законсервованої методом герметизації, здійснюється в процесі проведення планової і позапланової переконсервацій.

8.25. Позапланова переконсервація проводиться у випадках установлення порушень правил зберігання техніки зв’язку і при підвищенні відносної вологості повітря всередині герметичного об’єму понад установлені норми. Переконсервація проводиться не пізніше ніж через 20 днів з моменту виявлення вологості.

8.26. Планова переконсервація техніки зв’язку виконується спеціально підготовленим персоналом у такому порядку:

розконсервація техніки зв’язку;

напрацювання контрольних годин;

ТО № 2;

перевірка засобів виміру на точність показання;

консервація техніки зв’язку;

документальне оформлення переконсервації.

IX. Засвідчення технічного стану техніки зв’язку

9.1. Засвідчення технічного стану техніки зв’язку проводиться з метою визначення її придатності до використання за призначенням і виявлення техніки, яка потребує відновлення ресурсу або яку необхідно списати.

9.2. Засвідчення технічного стану техніки зв’язку проводиться:

при надходженні техніки зв’язку в ОВС;

після відпрацювання строків експлуатації, установлених підприємством-виробником;

після перебування техніки зв’язку на тривалому зберіганні;

при аварійних пошкодженнях, які потребують проведення складних ремонтних робіт для відновлення робочого стану;

при передачі техніки зв’язку іншому ОВС.

9.3. Для проведення засвідчення технічного стану техніки зв’язку наказом начальника ОВС призначається комісія, до складу якої входять працівники підрозділів зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС із залученням працівника підрозділу, у якому техніка експлуатується. Комісія зобов’язана:

перевірити комплектність;

визначити технічний стан;

установити строк фактичного перебування в експлуатації, кількість усунених пошкоджень для відновлення робочого стану;

скласти акт технічного стану;

зробити у формулярі техніки зв’язку запис про результати засвідчення технічного стану.

9.4. Засвідчення технічного стану техніки зв’язку, яка відпрацювала строк служби, проводиться у період проведення її річного ТО або при підготовці до списання.

У разі відповідності всіх технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації строк експлуатації цієї техніки зв’язку продовжується.

X. Порядок прийняття та передачі техніки зв’язку. Списання техніки зв’язку

10.1. Надходження техніки зв’язку реєструється підрозділом, на який покладено функції щодо ведення бухгалтерського обліку, шляхом заведення інвентарних карток обліку.

Прийняття на облік виконується на основі платіжного документа та оформленої накладної про видачу техніки зв’язку.

10.2. У разі надходження в ОВС техніки зв’язку матеріально відповідальна особа повинна розписатися про її отримання на документі постачальника чи на акті прийняття.

10.3. Техніка зв’язку, яка передається, повинна бути в робочому стані, повністю укомплектована, транспортна база заправлена пальним. Формуляри техніки зв’язку передаються разом з технікою зв’язку і мають бути заповнені на день передачі, підписані начальником ОВС та засвідчені печаткою.

10.4. Списання техніки зв’язку в ОВС здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”.

XI. Технічне обслуговування техніки зв’язку

11.1. Головною метою ТО є підтримання технічних і експлуатаційних характеристик техніки зв’язку в установлених межах, що забезпечують її застосування із заданою ефективністю.

11.2. Системою ТО передбачається проведення допоміжних, контрольно-перевірочних і регулювально-налагоджувальних операцій.

11.3. Допоміжні операції призначені для підготовки контрольно- вимірювальних приладів, апаратури, інструменту і робочого місця до проведення основних робіт.

До них належать: підключення і перевірка та приведення апаратури в робочий стан після проведення контрольних, профілактичних чи налагоджувальних робіт.

11.4. Контрольно-перевірочні роботи полягають у вимірюванні та контролі технічних параметрів апаратури і режимів її роботи для визначення необхідності її налагоджування, регулювання. При цьому виявляються ті несправності, які не можуть бути знайдені в процесі роботи апаратури.

11.5. Регулювально-налагоджувальні роботи складаються з операцій, під час яких параметри вузла, блока, приладу доводять до значень, установлених експлуатаційною документацією.

11.6. ТО забезпечує підвищення безвідмовності роботи техніки зв’язку протягом заданого проміжку часу за рахунок виявлення пошкоджень на ранній стадії. ТО техніки зв’язку проводиться циклічно.

11.7. Обсяг і періодичність виконання заходів з ТО визначаються експлуатаційною документацією техніки зв’язку.

11.8. ТО техніки зв’язку проводиться планово-попереджувальним методом, який передбачає щоденне ТО № 1, щоквартальне ТО № 2.

11.8.1. ТО № 1 проводиться на техніці зв’язку, що працює безперервно або з перервами не більше однієї доби, виконується особами, які користуються засобом зв’язку або забезпечують цілодобове ТО техніки зв’язку, і здійснюється у визначений для цього час та передбачає виконання таких робіт:

зовнішній огляд;

чищення обладнання зв’язку без його розкриття;

перевірка надійності механічних кріплень і роз’ємних з’єднань;

перевірка робочого стану апаратури і обладнання в заданому режимі.

11.8.2. ТО № 2 проводиться на безперервно або періодично працюючій техніці зв’язку, виконується особами, що забезпечують обслуговування техніки зв’язку, та передбачає виконання таких робіт:

роботу за обсягом ТО № 1;

перевірку робочого стану окремих вузлів за вбудованими пристроями і необхідне настроювання та регулювання;

вимір окремих параметрів і приведення у відповідність до ТУ;

чистка окремих вузлів, з’єднань, контактів;

проведення квартальних робіт (перевірки робочого стану та параметрів і відповідних їм настроювань) в обсязі, передбаченому експлуатаційною документацією, заміна несправних елементів, перевірка і поповнення працюючими елементами, блоками згідно з описом, заповнення експлуатаційної документації.

11.8.3. Після виконання робіт з ТО № 2 проводиться їх прийняття відповідною посадовою особою, що засвідчується її підписом у журналі обліку технічного обслуговування техніки зв’язку.

11.8.4. При плануванні і проведенні ТО повинні бути передбачені заходи щодо скорочення часу перерви в роботі діючої техніки зв’язку.

11.8.5. Для проведення ТО техніки зв’язку стаціонарних об’єктів обладнуються робочі місця безпосередньо в апаратних залах чи в окремих приміщеннях.

Робочі місця забезпечуються необхідною експлуатаційною документацією, засобами вимірювання, інструментом, запасними частинами, експлуатаційно-витратними матеріалами і засобами, що забезпечують безпеку робіт.

11.8.6. Якість ТО контролюється посадовими особами, відповідальними за технічну експлуатацію техніки зв’язку в ОВС, шляхом аналізу зареєстрованих у журналі бюро обслуговування заявок про пошкодження техніки зв’язку.

11.8.7. Висока ефективність ТО досягається:

своєчасним і якісним розробленням документів з планування робіт із ТО і доведення їх до виконавців;

постановленням конкретних завдань підрозділам і посадовим особам щодо підготовки і виконання робіт з ТО;

твердим знанням особовим складом обсягів і методики проведення робіт з ТО і виконанням їх відповідно до експлуатаційної документації;

своєчасним і повним матеріальним забезпеченням проведення всіх робіт;

постійним керівництвом і систематичним контролем з боку посадових осіб за підготовкою і якістю виконання регламентних робіт.

11.8.8. Під час використання техніки зв’язку, обладнаної автоматичною діагностичною апаратурою, яка працює в режимі автоматичної самодіагностики з автоматичним блокуванням несправностей та автоматичної діагностики і блокування несправностей за командою технічного обслуговувального персоналу, її ТО організовується не за планово-попереджувальним, а за контрольно-корекційним методом згідно з експлуатаційною документацією.

XII. Організація роботи підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС

12.1. Робота підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС організовується і проводиться на основі перспективних та поточних планів.

12.2. Основними завданнями підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС є:

організація побудови та експлуатації сучасних мереж телефонного, документального, радіозв’язку та передачі даних МВС України;

організаційно-методичне забезпечення системи зв’язку;

упровадження сучасних телекомунікаційних технологій у діяльність ОВС;

управління виділеним радіочастотним ресурсом в інтересах ОВС;

організація заходів радіо- і радіотехнічного контролю за роботою радіоелектронних засобів ОВС, дотримання порядку організації радіозв’язку;

упровадження передового досвіду з організації та використання техніки зв’язку в ОВС.

12.3. Основними функціями підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС є:

розроблення нормативних документів з питань організації і розвитку системи зв’язку, використання і експлуатації техніки зв’язку ОВС;

організаційно-методичне забезпечення підрозділів зв’язку з питань організації, експлуатації і розвитку системи зв’язку;

взаємодія з органами виконавчої влади щодо використання державних засобів зв’язку, радіоелектронних засобів та радіочастотного ресурсу;

планування ефективного використання виділеного радіочастотного ресурсу (присвоєння робочих номіналів частот, мікрофонних позивних, введення заборони на використання частот) з метою забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів МВС України;

організація та проведення спільно з науково-дослідними установами експлуатаційних випробувань нових зразків техніки зв’язку з метою їх упровадження в діяльність ОВС;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду з організації зв’язку, упровадження, використання й експлуатації техніки зв’язку;

організація та забезпечення зв’язком ОВС під час проведення заходів з охорони громадського порядку;

забезпечення цілодобового функціонування зв’язку в ОВС за допомогою технічних засобів автоматичного телефонного, документального та радіозв’язку, передачі даних, систем відеоспостереження й оповіщення;

забезпечення нарад керівництва ОВС аудіовізуальними технічними засобами, селекторним та відеоконференційним зв’язком;

організація ліній безпосереднього зв’язку, прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку, установлення номерів телефонів мережі зв’язку загального користування;

організація зв’язку і здійснення експлуатації техніки зв’язку в пунктах управління МВС України, а також організація підключення заміських пунктів управління ОВС до захищених вузлів зв’язку загальнодержавної мережі;

проведення занять у системі підготовки з особовим складом ОВС з питань зв’язку;

участь в інспектуванні та наданні практичної допомоги ОВС з питань стану зв’язку, утримання зв’язку, експлуатації і порядку використання радіочастотного ресурсу;

підготовка договорів на проектні роботи та роботи з монтажу, демонтажу, ремонту та обслуговування засобів зв’язку, здійснення контролю за їх виконанням;

ведення оперативного обліку техніки зв’язку в ОВС, введення техніки зв’язку в експлуатацію;

підготовка технічних завдань на облаштування зв’язком нових будівель МВС України;

здійснення комплексу заходів із забезпечення на кожному робочому місці умов експлуатації техніки зв’язку.

12.4. Кожний підрозділ зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС повинен мати відповідно обладнані для виконання поставлених перед ними завдань:

лінійно-апаратний цех (автоматична телеграфна станція, мультиплексори та маршрутизатори, обладнання телекомунікаційного узгодження);

приміщення для розміщення автоматичної телефонної станції;

приміщення для зберігання оперативного резерву;

телеграфний пункт (телеграф, телекс, факс, електронна пошта);

приміщення для кроса (для кросування ліній між автоматичними телефонними станціями (далі - АТС) і лінійними мережами зв’язку);

приміщення для розміщення комплексів відображення камер зовнішнього відеоспостереження з місць проведення масових заходів;

радіоцентр короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку;

приміщення для зберігання оперативного резерву радіоцентру;

пункт радіо- та радіотехнічного контролю;

приміщення для шахти (для введення кабелів з телефонної каналізації до кроса);

приміщення для установки електроживлення підрозділу зв’язку;

приміщення для акумуляторної;

приміщення для вентиляційної шахти акумуляторної;

комору для зберігання майна підрозділу зв’язку;

приміщення для зберігання великогабаритного майна (барабани з кабелем, стійки апаратури);

майданчики на дахах адміністративних будинків для розміщення антенно-фідерних пристроїв;

санітарно-побутові приміщення особового складу згідно з нормами  належності;

службовий кабінет начальника;

службові кабінети заступників начальника;

службові кабінети особового складу.

12.5. Належність та норми площі приміщень мають відповідати вимогам  ТУ на встановлену техніку зв’язку.

XIII. Усунення пошкоджень техніки зв’язку

13.1. Усунення пошкоджень (крім поточного) забезпечує продовження ресурсу техніки зв’язку шляхом виправлення несправностей і відмов, що виникли внаслідок зносу або раптового виходу з ладу окремих деталей, вузлів і приладів.

13.2. Необхідність в усуненні пошкоджень техніки зв’язку визначається в процесі проведення ТО та під час виявлення відмови в процесі експлуатації.

13.3. Виведення техніки зв’язку з роботи в період проведення усунення пошкоджень погоджується з начальником ОВС. ОВС вживаються всі заходи щодо забезпечення функціонування техніки зв’язку шляхом використання підмінного фонду, обхідних і дублюючих каналів зв’язку. Під час виходу з ладу ліній (каналів) і обладнання зв’язку відновлення їх роботи виконується в такому порядку:

з керівними ОВС;

з підлеглими ОВС;

засоби зв’язку керівного складу ОВС, починаючи з найвищої посадової особи;

засоби зв’язку чергової частини ОВС;

засоби зв’язку керівників структурних підрозділів ОВС;

засоби зв’язку інших працівників ОВС.

У першу чергу відновлюються загальностанційні несправності обладнання зв’язку, так звані аварійні, що призвели до виходу з ладу обладнання зв’язку в цілому (наприклад, групове обладнання АТС, групове обладнання мультиплексорів та маршрутизаторів, комплекс відображення камер зовнішнього відеоспостереження, кабельна лінія зв’язку, центральна радіостанція, ретранслятор).

13.4. Залежно від ступеня спрацювання і старіння, характеру несправності, складності та обсягу робіт, необхідних для відновлення робочого стану техніки зв’язку, усунення пошкоджень поділяється на заявочне, договірне і гарантійне.

13.5. Заявочне усунення проводиться силами підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС на місці експлуатації техніки зв’язку.

13.6. Договірне усунення проводиться виключно представниками уповноважених сервісних організацій.

13.7. Гарантійне усунення проводиться силами і засобами виробника (або постачальника).

13.8. Дозвіл на проведення договірних та гарантійних усунень пошкоджень дає керівник підрозділу зв’язку МВС України, ГУМВС, УМВС або особа, що виконує його обов’язки.

XIV. Порядок матеріального забезпечення та фінансування зв’язку

14.1. Успішне вирішення завдань з матеріального забезпечення досягається:

чітким плануванням і правильною організацією оперативного обліку, забезпеченням матеріальними засобами, зберіганням, раціональним використанням техніки зв’язку;

раціональним використанням працездатних елементів і деталей від списаної техніки зв’язку;

своєчасним поданням заявок на техніку зв’язку;

наявністю відповідного бюджетного призначення.

14.2. Заявки на постачання техніки зв’язку ОВС формуються в підрозділах зв’язку ГУМВС, УМВС відповідно до табеля належності на засоби зв’язку і направляються з річним звітом один раз на рік для узагальнення до підрозділу зв’язку МВС України. У підрозділі зв’язку МВС України заявки на постачання техніки зв’язку аналізуються і зводяться в узагальнену форму.

14.3. Техніка зв’язку передається до ГУМВС, УМВС відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”.

14.4. Звіт про фактичні витрати на утримання техніки зв’язку та на оплату міжміських телефонних і телеграфних переговорів (додаток 38) узагальнюється в підрозділі зв’язку МВС України на базі даних, отриманих від підрозділів зв’язку ГУМВС, УМВС до 20 лютого кожного року.

XV. Організація метрологічного забезпечення техніки зв’язку

15.1. Для вимірювання параметрів техніки зв’язку в разі її підготовки до використання за призначенням, ТО, ремонту і зберігання використовуються засоби вимірювальної техніки, що мають державну метрологічну атестацію.

15.2. Зазначені засоби вимірювальної техніки підлягають повірці згідно з ДСТУ 2708 - 2006 “Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”. Державна метрологічна атестація здійснюється відповідно до ДСТУ 3215-95 “Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”.

15.3. Повірку засобів вимірювальної техніки здійснюють підприємства, установи та організації згідно із Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

XVI. Особи, відповідальні за експлуатацію техніки зв’язку

16.1. Управління зв’язком полягає у своєчасному проведенні заходів з організації зв’язку, забезпечення надійної роботи засобів зв’язку та їх ефективного використання.

16.2. Загальне управління зв’язком у системі МВС України покладається на начальника підрозділу МВС України, на який покладено функції матеріального забезпечення: в апаратах ГУМВС, УМВС - на начальників ГУМВС, УМВС, в ОВС - на їх начальників.

16.3. Безпосереднє управління зв’язком у МВС України, ГУМВС, УМВС здійснює начальник підрозділу (управління, відділу, відділення, групи, вузла) зв’язку. В ОВС вирішення завдань із зв’язку здійснює посадова особа, яку призначено відповідною наказом по ОВС.

XVII. Основні напрями діяльності посадових осіб щодо експлуатації техніки зв’язку

17.1. Ефективність використання техніки зв’язку в процесі експлуатації досягається шляхом:

призначення відповідальних осіб за експлуатацію техніки зв’язку;

закріплення техніки зв’язку за особами, що використовують дану техніку відповідно до табеля належності;

здійснення контролю за використанням техніки зв’язку з боку призначених відповідальних осіб;

забезпечення своєчасного ТО і усунення пошкоджень техніки зв’язку.

17.2. Напрями діяльності щодо стану оснащення, правильності використання, призначення відповідальних осіб за експлуатацію техніки зв’язку, закріплення її за посадовими особами, якими вона використовується, своєчасності ремонту техніки зв’язку для відновлення робочого стану контролює керівник ОВС, на обліку якого знаходиться техніка зв’язку.

17.3. Організація оперативного обліку, ТО, усунення незначних пошкоджень засобів зв’язку, навчання особового складу порядку використання техніки зв’язку покладається на відповідних працівників ОВС відповідно до функціональних обов’язків.

17.4. Працівник, за яким закріплено засіб зв’язку, здійснює заходи щодо його збереження, використання за призначенням, перевірку робочого стану, інформування відповідних посадових осіб підрозділу зв’язку про вихід з ладу техніки зв’язку (для стаціонарних засобів зв’язку), відправлення в ремонт (для переносних засобів зв’язку) у межах, визначених законодавством.

XVIII. Контроль за організацією експлуатації техніки зв’язку

18.1. Начальники підрозділів зв’язку повинні забезпечувати постійний контроль за технічним станом, організацією експлуатації та правильністю використання і зберігання техніки зв’язку.

18.2. Формою контролю за технічним станом, організацією експлуатації та правильністю використання і зберігання техніки зв’язку є комісійні перевірки.

18.3. Комісійна перевірка проводиться:

за планами керівників підрозділів зв’язку, начальників ОВС;

під час інспектування, проведення річних оглядів засобів зв’язку.

18.4. Комісія створюється за наказом начальника ОВС з включенням до її складу працівників підрозділу зв’язку.

18.5. Для з’ясування стану організації експлуатації техніки зв’язку комісією перевіряються:

технічний стан і комплектність техніки зв’язку;

планування і організація експлуатації техніки зв’язку;

ведення експлуатаційної документації;

стан оперативного обліку техніки зв’язку;

організація метрологічного забезпечення;

організація зберігання техніки зв`язку.

18.5.1. Під час перевірки технічного стану і комплектності техніки зв’язку з’ясовуються:

зовнішній стан техніки зв’язку;

робочий стан транспортної бази;

відповідність запобіжників номіналам;

стан антенно-фідерних пристроїв, кабелів і кабельних з’єднань, заземлення;

надійність кріплення апаратури, блоків і вузлів;

робочий стан техніки зв’язку в усіх режимах. За допомогою вмонтованих засобів виміру та індикаторних приладів, а за необхідності - шляхом вимірювання окремих параметрів іншими вимірювальними приладами згідно із вимогами експлуатаційної документації;

відповідність фактичної комплектності майна опису відомостей обліку;

відповідність номерів на техніці зв’язку, блоках і вузлах номерам, зазначеним у формулярі.

18.5.2. Під час перевірки планування і організації експлуатації з’ясовуються:

правильність складання і ведення документації з ТО техніки зв’язку;

своєчасність контролю за експлуатацією техніки зв’язку;

закріплення техніки зв’язку за підрозділами і матеріально відповідальними особами;

додержання встановленого порядку допуску особового складу ОВС до самостійної експлуатації техніки зв’язку і джерел електроживлення.

18.5.3. Під час перевірки роботи підрозділу зв’язку з’ясовуються:

виконання регламентних робіт і якість їх проведення;

забезпечення робіт необхідним обладнанням і засобами вимірювання;

технічна і облікова документація;

дотримання правил техніки безпеки виконання робіт.

18.5.4. Під час перевірки стану оперативного обліку враховуються:

наявність і правильність ведення карток оперативного обліку техніки зв’язку;

відповідність облікових відомостей фактичній наявності.

18.5.5. Організація метрологічного забезпечення перевіряється з таких питань:

своєчасність здійснення повірки засобів вимірювання;

дотримання строків повірки засобів вимірювання;

організація і своєчасність обслуговування засобів вимірювання;

своєчасність вилучення із експлуатації несправних засобів вимірювання і заміна їх робочими.

18.5.6. Під час перевірки організації зберігання техніки зв’язку враховуються:

наявність відповідних площ для зберігання техніки зв’язку;

відповідність умов зберігання вимогам забезпечення зберігання техніки зв’язку;

дотримання режиму температури і вологи для техніки зв’язку, що зберігається в приміщеннях;

дотримання умов комплектного зберігання техніки зв’язку;

своєчасність перевірки зберігання техніки зв’язку посадовими особами.

18.5.7. Під час перевірки техніки зв’язку, що знаходиться на довгостроковому зберіганні, виконуються:

перевірка зовнішнього стану техніки зв’язку та якість її консервації без порушення цілості пломб та печаток;

перевірка показників індикаторів вологості повітря всередині  герметизованої ємності;

перевірка правильності ведення документації у сховищах;

перевірка стану сховищ і майданчиків для зберігання техніки зв’язку.

18.6. Результати перевірок технічного стану техніки зв’язку записуються у формуляр техніки зв’язку і в журнал технічного обслуговування та контролю технічного стану техніки зв’язку.

Висновки роботи комісії оформлюються актом та затверджуються начальником, що видав наказ про її створення. За результатами роботи комісії на підставі її висновків видається наказ з оголошенням оцінки технічного стану техніки зв’язку, оцінки дій посадових осіб і строків усунення виявлених недоліків (за наявності).

XІX. Організація і забезпечення електробезпеки особового складу під час експлуатації техніки зв’язку

19.1. Виконання всіма працівниками ОВС правил і заходів безпеки під час експлуатації техніки зв’язку є важливою умовою попередження випадків травматизму і аварій серед особового складу ОВС, які використовують у своїй діяльності техніку зв’язку.

19.2. Користування технікою зв’язку повинно виконуватися відповідно до вимог чинного законодавства щодо правил і заходів безпеки, а також згідно з експлуатаційною документацією.

19.3. Начальник підрозділу зв’язку контролює дотримання правил та заходів безпеки особовим складом, здійснює заходи щодо створення безпечного стану техніки та обладнання, наявності і справного стану засобів електрозахисту, інструменту та приладів, що забезпечують безпеку робіт.

19.4. Працівники ОВС, які експлуатують техніку зв’язку, підлягають періодичній перевірці щодо знання правил і заходів безпеки. Проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці особового складу організовуються згідно з наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

19.5. Під час прийняття-здавання чергування змін необхідно прийняти та перевіряти захисні засоби, інструмент та матеріали, що забезпечують безпечну експлуатацію. У разі несправності захисні засоби негайно мають бути замінені на справні.

19.6. На кожному робочому місці повинна бути аптечка для надання першої невідкладної медичної допомоги.

19.7. Усі приміщення мають бути забезпечені засобами гасіння пожежі.

19.8. Кожний нещасний випадок, професійне захворювання і аварія на виробництві з працівниками розслідуються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, а стосовно осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів (слухачів) навчальних закладів МВС України відповідно до наказу МВС України від 27 грудня 2002 року № 1346 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 року за № 83/7404.

19.9. Для ліквідації пожеж на апаратурі зв’язку використовуються тільки вуглекислотні вогнегасники.

XX. Гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки зв’язку

20.1. Гарантійні зобов’язання постачальника (виробника) перед замовником чи споживачем регулюються чинним законодавством України.

20.2. У разі виходу із ладу техніки зв’язку в період гарантійного строку надсилаються повідомлення (додаток 39) або телеграфне повідомлення, зразок якого наведено у додатку 40 до цієї Інструкції.

Начальник підрозділу зв’язку вживає заходів щодо максимального скорочення строку відновлення роботи гарантійної техніки зв’язку.

20.3. Представник підприємства-постачальника (виробника) і представник підрозділу зв’язку з’ясовують причини виникнення дефектів, вносять відповідні записи до експлуатаційної документації техніки зв’язку.

20.4. Техніка зв’язку, яка потребує гарантійного ремонту, відправляється на підприємство-постачальник (виробник). Підрозділ зв’язку одночасно з відправкою надсилає підприємству-постачальнику (виробнику) такі документи:

формуляр техніки зв’язку;

супровідний лист керівника підрозділу зв’язку.

20.5. Відомості про гарантійний ремонт техніки зв’язку відображаються в формулярі техніки зв’язку.

Директор Департаменту
матеріального забезпечення
МВС України

П.І. Зінов
Додаток 1
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

АКТ
прийняття в експлуатацію техніки зв’язкуДодаток 2
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ФОРМУЛЯР
техніки зв’язку

На __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заводський № ________________________________________________________________

Рік виготовлення ______________________________________________________________

Дата заведення формуляра ______________________________________________________

Дата введення в експлуатацію ___________________________________________________

Начальник органу, підрозділу внутрішніх справ _____________________________________
                                                                                                (підпис, прізвище та ініціали)

М. П.

1. Відомість комплектації

№ з/п

Найменування предметів складових комплекту

Одиниця виміру

Кількість

Примітка (наявність та стан)
2. Технічні характеристики

Дата вимірювання, підпис
3. Переміщення

Число, місяць, рік

Звідки надійшов та куди відправлено

Категорія

Номер та дата наказу про введення в експлуатацію

Підпис посадової особи


4. Закріплення

№ та дата наказу про закріплення

Прізвище, ім’я та по батькові

Підпис

5. Облік роботи

Місяць

У годинах роботи


20__

Підпис

20__

Підпис

20__

Підпис

20__

Підпис

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього за рік

Усього з початку експлуатації

6. Облік відмов та проведення усунення несправності

(Заповнюється виконавцем)

№ з/п

Число, місяць, рік

Короткий опис причини відмови в роботі

Заходи з усунення відмови, місце відмови та прізвище виконавця

7. Особливі відмітки
8. Результати огляду технічного стану та комплектності(Заповнюється особою, що інспектує,

або начальником органу, підрозділу внутрішніх справ)


Висновок комісії
(Строк експлуатації, технічний стан апаратури
і комплекту, дефекти та висновок)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Комісія: ____________________________________________________________________
           ________________________________________________________
           ________________________________________________________
           ________________________________________________________
                                                         (реквізити)

ЗАСВІДЧУЮ

Начальник органу, підрозділу внутрішніх справ

____________________________________________________________________________
                                                         (підпис, прізвище та ініціали)

М. П.

“____”_______________20___року
Додаток 3
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку техніки зв’язку

________________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20____

№ з/п

Найменування техніки зв’язку

Заводський номер

Дата випуску

Дата введення в експлуатацію

Дата зняття з обліку

Номер облікової картки оперативного обліку, інвентарний номер

Прізвище та ініціали матеріально-відповідальної особи

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 4
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КАРТКА
оперативного обліку техніки зв’язкуДодаток 5
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
технічного обслуговування та контролю технічного стану техніки зв’язку

_________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________  20____

Закінчено

“____” __________  20____

Розділ І
Облік технічного обслуговування

Дата проведення

Найменування техніки зв’язку

Найменування робіт, які необхідно виконати

Виявлені несправності, усунені під час виконання робіт. Відмітка про виконання робіт

Ініціали, прізвище працівника, який виконував регламентні роботи

Підпис особи, яка перевірила виконані роботи. Виявлені недоліки

Відмітка про усунення недоліків. Ініціали, прізвище особи, яка усунула недоліки

1

2

3

4

5

6

7


Розділ ІІ
Контроль технічного стану техніки зв’язку посадовими особами

Дата, посада, ініціали, прізвище особи, що перевіряє

Найменування техніки зв’язку

Виявлені недоліки і зауваження, підпис особи, що перевіряє

Відмітка про усунені недоліки, підпис особи, яка усунула недоліки

1

2

3

4
Додаток 6
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ № ______
протоколів перевірки знання правил
експлуатації і правил електробезпеки

___________________________________
найменування підрозділу зв’язку органу
внутрішніх справ)


Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Прізвище, ініціали, номер посвідчення на право експлуатації

Посада та стаж роботи на ній

Дата і причини перевірки

Оцінка

Висновок комісії

Підпис особи, що перевірялась

правила експлуатації

правила електробезпеки

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу зв’язку ________________________________________________
                                                                      (найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
                                                  (спеціальне звання, прізвище, підпис)

Голова комісії _____________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, прізвище)

Члени  комісії _____________________________________________________________
                                                              (спеціальне звання, підпис, прізвище)

_________________________________________________________________________

"_____" ______________ 20____рокуДодаток 7
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ПОСВІДЧЕННЯ
на право експлуатації техніки зв’язкуДодаток 8
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
            (посада, звання)

__________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)

_______________20_____ року
        (дата)

ПЛАН-ГРАФІК
технічного обслуговування
техніки зв’язку на ______ рік

_________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Найменування техніки зв’язку

Рік випуску і заводський номер

Місце встановлення

Перелік технічного обслуговування, що передбачається виконати помісячно

1

2

3

4

Усього:
Розробив______________________
                          (підпис, прізвище, ініціали)


Перевірив __________________________
                                  (підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 9
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
            (посада, звання)

__________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)

_______________20_____ року
        (дата)

ПЛАН-ГРАФІК
технічного обслуговування
техніки зв’язку на _______ місяць ____ року

_________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

з/п

Найменування техніки зв’язку

Заводський номер

Виконавець робіт

Найменування робіт за днями місяця

Відмітки про виконання

1

2

3

........

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розробив______________________
                          (підпис, прізвище, ініціали)


Перевірив __________________________
                                  (підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 10
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

“___”________20___року

НАКЛАДНА №______
про прийняття на технічне обслуговування техніки зв’язку

№ з/п

Найменування техніки зв’язку

Заводський номер

Комплектність

Примітка

1

2

3

4

5


Техніку зв’язку здав:________________________________________________________
                                                                   (посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

Техніку зв’язку прийняв:____________________________________________________
                                                                       (посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

Техніку зв’язку видав: ______________________________________________________
                                                                     (посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

Техніку зв’язку прийняв: ____________________________________________________
                                                                         (посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)

за дорученням №_____ від “____”__________ 20____рокуДодаток 11
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

АКТ
технічного стануДодаток 12
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
бюро обслуговування
заявок про пошкодження техніки зв’язку

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Число, місяць, рік

Час

Найменування техніки зв’язку, номер телефону

Зміст заявки

Характер пошкодження

Місце встановлення

Результат вимірювання лінії

місцезнаходження, підрозділ

номер кабінету

1

2

3

4

5

6

7

8

Передано для усунення

Усунено

Що виявлено при усуненні пошкодження

Тривалість пошкодження

Примітка

час

кому (прізвище)

дата

час

прізвище, підпис

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 13
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку вихідних телеграм та повідомлень електронної пошти

___________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

з/п

Дата, час надходження

Номер реєстрації

Пункт призначення

Час передачі

Прізвища операторів

дата

час

передавачів телеграми, повідомлення

отримувача телеграми, повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 14
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку вхідних телеграм та повідомлень електронної пошти

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Дата та час надходження

Звідки надійшла

Телеграфний, реєстраційний номер

Підписний номер

Кому адресовано

Дата, час отримання

Прізвище, підпис про отримання

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 15
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку вихідних криптограм

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Категорія

Місце призначення

Номер криптограми

Кількість груп

Час передачі

Підпис особи, яка надала криптограму

Дата та час вручення

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 16
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку вхідних криптограм

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“____” __________   20 ____

№ з/п

Категорія

Звідки надійшла

Номер криптограми

Кількість груп

Час передачі

Підпис особи, яка отримала криптограму

Дата та час вручення

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 17
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку факсограм

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Дата і час надходження

Звідки надійшла

Реєстраційний номер факсу

Кому адресовано

Дата, час отримання (передачі) вихідного номера факсограми

Прізвище, підпис про отримання (ким підтверджено отримання вихідного номера факсограми)

1

2

3

4

5

6

7Додаток 18
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

АБОНЕНТСЬКА КАРТКААбонент
№________

Встановлений: “____”________20___
Місцезнаходження: місто _________, вулиця ________________,
буд. №______,
найменування органу, підрозділу внутрішніх справ
______________________________________________________,
поверх _________, номер кабінету _______,
посада ________________________________________________,
прізвище, ініціали _______________________________________
Знятий “____” _______ 20____
Встановлення категорії автоматичного міжміського зв’язку:
_______________  _______      _____________________________
   (номер категорії)        (дата)                 (дата та номер розпорядження)

Шафа

Грімсмуга

Розподілення

Рамка переходу

Примітки

1

2

3

4

5Зворотний бік

№ порту

Тип апарата

Кількість консолей, ємність

Примітки

1

2

3

4

Заповнив: ______________________________
                                    (підпис, прізвище, ініціали)Додаток 19
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
зарядження-розрядження стаціонарної акумуляторної батареї електроживленняДодаток 20
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

АПАРАТНИЙ ЖУРНАЛ РАДІОСТАНЦІЇ

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Час (години, хвилини)

Категорія терміновості радіограм

Основний зміст оперативного, маскуючого і службового обміну. Стан радіозв’язку. Приймання і здавання чергування

Час (години, хвилини)

Категорія терміновості радіограм

Додаток 21
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
технічного обслуговування та прийняття-здавання чергувань на АТС, ЛАЦ, кросу

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата чергування

Найменування виконаних робіт

Прізвище, ініціали чергового, підписи про приймання та здачу чергування

Відмітка перевіряючого

1

2

3

4
Додаток 22
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
станційних пошкоджень електромеханічних, електронних, цифрових АТС, обладнання ЛАЦ, телеграфних станцій

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата

Ким знайдено пошкодження, звідки і ким передано (ініціали, прізвище)

Характер пошкодження

Найменування статива, каналу, блока

Дата усунення пошкодження

Ким усунено пошкодження (ініціали, прізвище)

Що зроблено для усунення, причина пошкодження

Тривалість пошкодження

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 23
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
перевірки робочого стану апаратури електроживлення підрозділу зв’язку

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Дата

Запис про перевірку робочого стану/порушення в роботі апаратури електроживлення

Прізвище, ініціали, підпис

Запис особи, що перевіряє, прізвище, підпис

1

2

3

4

5


Додаток 24
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку вхідних та вихідних ліній зв’язку електромеханічних, електронних і цифрових АТС

________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дані за вихідними/вхідними лініями

з/п

Статив, прилад відомчої АТС

Статив, прилад міської АТС

Кросова інформація

грімсмуга

розподіл

рамка

проводи а, b, с, d, e, f

1

2

3

4

5

6

7Додаток 25
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ
номерів телефонів АТС

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

У порядку збільшення нумерації номерів

Дані рамки переходу, грімсмуги, номер розподільчої шафи, розподілення

Найменування абонента та місцезнаходження встановлення зв’язку

Примітка

телефонів

безпосереднього зв’язку

1

2

3

4

5

Додаток 26
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ
грімсмуг АТС

___________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Номер грімсмуги/ номер пари

Номери

Дані рамки переходу, грімсмуги, номер розподільчої шафи, розподілення

Найменування абонента та місцезнаходження встановлення зв’язку

Примітка

телефонів

безпосереднього зв’язку

1

2

3

4

5

6


Додаток 27
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ
прямих зв’язків станцій оперативного зв’язку керівництва

___________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Номер зв’язку

з/п

Номери

Дані рамки переходу, грімсмуги,
номер розподільчої шафи, розподілення

Найменування прямого зв’язку, прізвище абонента та місцезнаходження встановлення зв’язку

Примітка

телефонів

безпосереднього зв’язку

1

2

3

4

5

6
Додаток 28
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ПАСПОРТ
розподільчої  шафи № ______

Місцезнаходження _________________________________________________________

Гранична ємність шафи________пар.               Вулична або в приміщенні ( підкреслити)

Конструкція, матеріал (шафи) ________________________________________________

Спосіб установки ______________________________

Місце розташування ________________________________________________________

Дата установки шафи “_____” _______________  ______

Шафа прийнята в експлуатацію за актом №____________ від______________________

Особливі помітки __________________________________________________________

Паспорт складено __________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ініціали, дата)

Відповідальний за технічний облік лінійних споруд _____________________________

1. Дані магістрального кабелю зв’язку

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Шафа № ____________________

Громовідвід № _______________

або 2-й клас розподілення з ________ по ____________ із шафи № _____________

Шафа № ____________ РОЗПОДІЛЕННЯ ______

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Шафа № __________

Розподілення ______________________

Місцезнаходження розподільчих коробок

Номери розподільчих коробок

Нумерація включених пар для 5-парних кабелів і паралельних коробок

Розподільча коробка встановлена

Місце розташування розподільчої коробки

місцезнаходження

на відстані від шафи ( м )

дата

1

2

3

4

5

6


Додаток 29
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
закритих зв’язків у кросі

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата

Години

Причина закриття

Номер безпосереднього зв’язку телефону

Дані лінії грімсмуги, магістралі

Підпис працівника кросу

Відкриття

Примітка

дата

години

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 30
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КНИГА
реєстрації робіт у кросі

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата, номер наряду

Вид роботи (монтаж, демонтаж)

Найменування зв’язку

Підрозділ, номер кабінету

Дані розподільчої шафи

Грімсмуга

Дата виконання наряду

Прізвище, ініціали, підпис виконавця робіт на лінії

Прізвище, ініціали, підпис виконавця робіт у кросу

Прізвище, ініціали, підпис виконавця розноски по документації кросу

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Додаток 31
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
обліку пошкоджень міжміських телефонних і телеграфних каналів зв’язку

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата, години

Номер і напрямок міжміського каналу

Зміст заявки

Характер пошкодження

Передано для усунення

Усунено

Причина пошкодження

Тривалість пошкодження

Примітки

години

прізвище, підпис

години

прізвище, підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 32
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
перевірок робочого стану діючих зв’язків по міжміських телефонних і телеграфних каналах зв’язку

___________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20____

Закінчено

“_____” __________   20____

Дата перевірки

Номер каналу і найменування зв’язку, що діє по цьому каналу

Прізвище телефоністки або іншої посадової особи підрозділу зв’язку, з яким перевіряється зв’язок

Прізвище, підпис перевіряючого каналу зв’язку

Результат перевірки

1

2

3

4

5


Додаток 33
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ПАСПОРТ
на складовий міжміський (зоновий) канал зв’язку тональної частотиДодаток 34
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці

_________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу, назва та № інструкції

Причина проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, що проводила інструктаж

1

2

3

4

5

6

7
Додаток 35
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ЖУРНАЛ
контролю за станом охорони праці та техніки безпеки

_________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

Розпочато

“____” ___________   20 ____

Закінчено

“_____” __________   20 ____

Дата перевірки

Найменування об’єкта перевірки

Виявлені порушення з охорони праці та техніки безпеки, підписи осіб, що перевіряли, та їх посади

Відповідальний за усунення порушень (прізвище, посада)

Строк усунення порушень

Дата усунення та підпис особи, яка усунула порушення

1

2

3

4

5

6


Додаток 36
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

КАРТКА КОНСЕРВАЦІЇДодаток 37
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

______________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА РОЗКОНСЕРВАЦІЇ

1. Метод консервації ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Використані матеріали та інструменти __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ з/п

Найменування робіт і послідовність їх виконання

Примітка

1

2

3

Начальник підрозділу __________________________________________________________
                                                             (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

“____”______________20____рокуДодаток 38
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

Форма ФІН-5

ЗВІТ
про фактичні витрати на утримання техніки зв’язку та на оплату міжміських телефонних і телеграфних переговорів

__________________________________________________
(найменування органу, підрозділу внутрішніх справ)

у 20____ та проект потреби в асигнуваннях на 20____

№ з/п

Найменування витрат

Витрати у 20___

Потреба на 20___

кількість

тариф (тис. грн)

розрахункові витрати (тис. грн)

фактичні витрати (тис. грн.)

заборгованість (тис. грн)

кількість

розрахункові витрати (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Обслуговування:
1.1

кабельних ліній зв’язку
1.2

повітряних ліній зв’язку
1.3

автоматичних телефонних станцій
1.4

сигналізації ВТУ
1.5

персональних ЕОМ
1.6

апаратури ЦВ:
1.6.1

СЦВ (монт. №№)
1.6.2

П-164 (монт. №№)
1.6.3

“Ключ”
1.7

оренда кабельної каналізації
1.8

оренда приміщень
1.9

оренда місця на антенно-щоглових спорудах

Всього по пункту 1:
2

Абонентська плата за:
2.1

спецлінії 102 (101)
2.2

з’єднувальні лінії міської телефонної мережі
2.3

лінії н/с
2.4

покілометрова плата за н/с
2.5

основні телефони МЗЗК
2.6

паралельні телефони МЗЗК
2.7

встановлення телефонних апаратів
2.8

телеграфні апарати АТА
2.9

прямі телефони МЗЗК
2.10

телефони інших відомств
2.11

телефони міжміського урядового зв`язку
2.12

телефони міського урядового зв’язку
2.13

“Роса - А”
2.14

мобільний зв’язок
2.15

радіотелефон “Алтай”

Всього по пункту 2:
3

ГІЕ: реєстраційний і експлуатаційний збори
4

Оренда телеграфних каналів
5

Оренда телефонних каналів
6

Інші витрати:
6.1

придбання ремкомплектів
6.2

ремонт засобів зв’язку
7

Усього витрат по пунктах  1-7
8

Заборгованість станом на 01.01.20___, усього:
9

Усього витрат за міжміські переговори:
9.1

за телефонні
9.2

за телеграфні
10

Заборгованість за міжміські переговори станом на 01.01.20___, усього:
Начальник підрозділу зв’язку

Начальник підрозділу, на який покладено функції щодо ведення бухгалтерського обліку

_______________________________________
(спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

_______________________________________
(спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

“____” _________ 20___року

“____” _________ 20___року
Додаток 39
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

ПОВІДОМЛЕННЯДодаток 40
до Інструкції з експлуатації техніки
зв’язку в органах внутрішніх справ

Зразок

ТЕЛЕГРАФНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Тернопіль ГРАМОФОН Хаченкову


Тернопіль ШАЛАНДА Мельниченку


Прошу направити представника для відновлення робочого стану виробів “Оріон РН-2”, заводські №№ 213482, 212386, отримані в січні 2013 року. Несправності: збуджується приймач, відсутній тон виклику, не висувається антенний пристрій.

Представнику пропонується прибути до УМВС України в Кіровоградській області: м. Кіровоград, вул. Радянська, 13, не пізніше 26 січня 2013 року.

Начальник УМВС України
в Кіровоградській областіОрленко

Вих. № 23/1-248 від 18.01.2013

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: