open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2012 N 1921/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2012 р.

за N 2181/22493
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства юстиції

N 357/5 ( z0298-14 ) від 17.02.2014 }
Про внесення змін до наказу

Міністерства юстиції України

від 24 грудня 2008 року N 2260/5

Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 року
N 5208-VI ( 5208-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності"
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від
24 грудня 2008 року N 2260/5 ( z1244-08 ) "Про затвердження
Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і
приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального
діловодства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2008 року за N 1244/15935, такі зміни:
1.1. Заголовок наказу ( z1244-08 ) викласти в такій редакції: "Про затвердження Порядку проведення перевірки організації
нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання
правил нотаріального діловодства".
1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити Порядок проведення перевірки організації
нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання
правил нотаріального діловодства, що додається".
2. Внести до Порядку перевірки організації нотаріальної
діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними
правил нотаріального діловодства, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 24 грудня 2008 року N 2260/5
( z1244-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2008 року за N 1244/15935 (із змінами), такі зміни:
2.1. Заголовок Порядку ( z1244-08 ) викласти в такій
редакції: "Порядок проведення перевірки організації нотаріальної
діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
нотаріального діловодства".
2.2. Пункт 1: після слова "діяльності" доповнити словами "державних і
приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій"; доповнити після підпункту 1.2 новим підпунктом 1.3 такого
змісту: "1.3. Перевірка дотримання нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій". У зв'язку з цим підпункти 1.3-1.9 вважати відповідно
підпунктами 1.4-1.10; у підпункті 1.5 слово "тощо" замінити словами "дотримання
правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції
України"; підпункти 1.6, 1.8, 1.10 після слова "діяльності" доповнити
словами ",порядку вчинення нотаріальних дій". У пункті 2: абзац перший після слова "нотаріусів" доповнити словами
",дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій", слова
"ними", "повторною" виключити; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були
предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень
громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та
повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі."; абзац перший підпункту 2.1 після слова "діяльності" доповнити
словами ",дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій"; абзац другий підпункту 2.1 після слова "роботи," доповнити
словами "представники Нотаріальної палати України"; підпункт 2.3 після слова "діяльності" доповнити словами
",дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій", слово "ними"
виключити; підпункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Підставою для проведення планової комплексної перевірки
організації нотаріальної діяльності державних і приватних
нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил нотаріального діловодства є графік проведення
такої перевірки"; підпункти 2.5-2.8, 2.11 після слова "нотаріуса" доповнити
словами ",дотримання державними і приватними нотаріусами порядку
вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити; у пункті 2.10 слово "повторна" виключити.
2.4. Підпункт 3.4 пункту 3 після слова "нотаріуса" доповнити
словами "дотримання державними і приватними нотаріусами порядку
вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити.
2.5. У пункті 4: у підпункті 4.4 слово "тощо" замінити словами ",дотримання
правил професійної етики"; доповнити пункт після підпункту 4.4 новим підпунктом 4.5
такого змісту: "4.5. Перевіряється дотримання державними і приватними
нотаріусами Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого
2012 року N 296/5 ( z0282-12 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (із змінами). Під час проведення перевірки встановлюється, чи дотримуються
нотаріусом загальні положення Порядку.". У зв'язку з цим підпункти 4.5, 4.6 вважати відповідно
підпунктами 4.6, 4.7.
2.6. У пункті 5: у підпункті 5.1: підпункт 5.1.1 після слова "нотаріуса" доповнити словами
",дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій", слово "ними" виключити; підпункт 5.1.3 доповнити словами ",дотримання правил
професійної етики"; підпункт 5.1.4 після слова "нотаріуса" доповнити словами
",дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій"; у підпункті 5.8 слова ",а також надати пропозиції щодо
заходів, які заплановано вжити конторою, архівом, нотаріусом з
метою недопущення надалі порушень, поліпшення роботи щодо
організації нотаріальної діяльності та дотримання правил ведення
нотаріального діловодства" виключити; підпункт 5.10 виключити. У зв'язку з цим підпункт 5.11 вважати підпунктом 5.10.
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.), начальникам
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не
раніше набрання чинності Законом України від 6 вересня 2012 року
N 5208-VI ( 5208-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ворону Д.М.
Міністр О.Лавринович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: