open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.12.2012 N 40
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2013 р.

за N 120/22652

Про внесення змін

до Положення про забезпечення

потерпілих внаслідок нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання

путівками для санаторно-курортного лікування

Відповідно до статей 17, 21, 34 та 43 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У заголовку та пункті 1 постанови правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 31 жовтня 2007 року N 49
( z1400-07 ) "Про затвердження Положення про забезпечення
потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання путівками для санаторно-курортного
лікування", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2007 року за N 1400/14667, слова "путівками для
санаторно-курортного лікування" замінити словами
"санаторно-курортним лікуванням".
2. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення потерпілих
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання путівками для санаторно-курортного лікування,
затвердженого постановою правління Фонду від 31 жовтня 2007 року
N 49 ( z1400-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
26 грудня 2007 року за N 1400/14667, що додаються.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України Р.Богатирьова
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

25.12.2012 N 40
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2013 р.

за N 120/22652

ЗМІНИ

до Положення про забезпечення потерпілих

внаслідок нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання путівками

для санаторно-курортного лікування,

затвердженого постановою правління Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

від 31 жовтня 2007 року N 49

( z1400-07 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2007 року за N 1400/14667

1. У назві цього Положення ( z1400-07 ) слова "путівками для
санаторно-курортного лікування" замінити словами
"санаторно-курортним лікуванням".
2. У тексті цього Положення ( z1400-07 ): слова "путівками для санаторно-курортного лікування",
"путівками для санаторно-курортного лікування (далі - путівки)",
"путівкою", "отримання путівки", "перебування за путівкою",
"забезпечення путівками" замінити словами "санаторно-курортне
лікування" у відповідних відмінках.
3. У главі 1:
3.1. Абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції: "Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (далі - Закон).".
3.2. Пункт 1.2 доповнити словами та цифрами "за пред'явленням
путівки на санаторно-курортне лікування (далі - путівка) та
санаторно-курортної карти форми N 0-72/о ( va302282-99 ),
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від
27 грудня 1999 року N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм
облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)".
3.3. Доповнити главу новим пунктом такого змісту: "1.3. Путівка є документом, який надає потерпілому,
супроводжуючій особі потерпілого право на отримання відповідних
послуг у зазначеному в путівці санаторно-курортному закладі
протягом указаного в ній строку.".
4. У главі 2: 4.1. У назві глави після слова "забезпечення" доповнити
словом "потерпілих".
4.2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Фінансування витрат на санаторно-курортне лікування
потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими
органами виконавчої дирекції Фонду в межах передбачених коштів на
ці цілі відповідно до потреби шляхом безготівкового перерахування
коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено договори.".
4.3. Абзац перший пункту 2.2 доповнити словами ",
індивідуальна програма реабілітації інваліда (у разі наявності)".
4.4. У пункті 2.5: доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим
такого змісту: " індивідуальну програму реабілітації (у разі наявності)". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами
шостим - восьмим; абзац шостий викласти в такій редакції: "Заява реєструється в журналі обліку (додаток 2). Датою
взяття на облік потерпілого вважається дата подання заяви."; в абзаці сьомому слова "При надходженні черги потерпілого на
отримання путівки робочі органи виконавчої дирекції Фонду
надсилають йому повідомлення" замінити словами "Робочі органи
виконавчої дирекції Фонду надсилають потерпілому повідомлення".
4.5. Пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Потерпілі, які стали інвалідами, забезпечуються
санаторно-курортним лікуванням періодично згідно з рішенням МСЕК,
а саме: інваліди I групи щороку; інваліди II групи один раз на два роки або щороку на підставі
індивідуальної програми реабілітації; інваліди III групи один раз на три роки, один раз на два роки
або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.".
4.6. У пункті 2.9 слова "лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного закладу (далі - ЛКК ЛПЗ)" замінити
словами "лікарсько-консультативної комісії закладу охорони
здоров'я (далі - ЛКК закладу охорони здоров'я)".
4.7. У пункті 2.12 слова "за висновком ЛКК ЛПЗ" замінити
словами "за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я".
4.8. У пункті 2.16: в абзаці першому слова "до санаторію, визначеного відповідно
до Закону України "Про закупівлю товарів і послуг за державні
кошти", та за наявності укладених договорів з санаторіями"
замінити словами "до санаторію, з яким укладено договір відповідно
до вимог законодавства"; в абзаці другому слова "до санаторію, не визначеного торгами
(тендером), і відсутності у робочих органів виконавчої дирекції
Фонду укладених договорів" замінити словами "до санаторію, з яким
не укладено договір".
4.9. У пункті 2.17 абзац третій викласти в такій редакції: "Не відшкодовуються потерпілому витрати на додаткове
харчування, призначене за рішенням МСЕК, на період його
перебування у санаторно-курортному закладі, якщо надання цих
послуг передбачено умовами договору з санаторієм.".
5. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції: "3.2. Забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням
здійснюється відповідно до заявок потерпілих згідно з довідками за
формою N 070/о ( z0680-12 ).".
6. У главі 4: пункт 4.3 після слів "видача незаповнених путівок" доповнити
словами "поділ путівок"; в абзацах другому, третьому пункту 4.5 слова "лікування за
даною" виключити.
Начальник управління
організації надання
соціальних послуг В.Михальська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: