open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.12.2012  № 1851


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 150/22682

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 617 від 31.05.2016}

Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 576 від 29.04.2014}

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», враховуючи пункт 2 розділу ІІ Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за № 1353/21665, з метою визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визначити такі критерії оцінки ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму:

вид професійної діяльності на ринку цінних паперів;

тривалість (строк) здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу професійної діяльності на ринку цінних паперів;

стаж роботи відповідного фахівця у фінансових установах працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виконання угод з цінними паперами за участю нерезидентів, які зареєстровані в офшорних зонах, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143-р «Про перелік офшорних зон»;

здійснення операцій з цінними паперами поза межами організатора торгівлі на фондовому ринку.

2. Віднести до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з високим ризиком відповідно до визначених у пункті 1 цього рішення критеріїв таких професійних учасників ринку цінних паперів:

торговців цінними паперами, торговців цінними паперами, що поєднують діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи (у частині діяльності з торгівлі цінними паперами), які:

{Абзац другий пункту 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 576 від 29.04.2014}

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів менше двох років, або

протягом останніх трьох років мають факти порушень законодавства, у тому числі факти притягнення сертифікованих фахівців до адміністративної відповідальності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, виявлені під час попередньої перевірки та/або іншого заходу контролю і за які були застосовані санкції у порядку, встановленому законодавством, або

здійснюють операції з купівлі цінних паперів, стороною в яких виступають нерезиденти, які зареєстровані в офшорних зонах, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143-р «Про перелік офшорних зон», поза межами організатора торгівлі на фондовому ринку на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 гривень, або

мають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, стаж роботи якого у фінансових установах працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, менше одного року.

3. Віднести до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з незначним ризиком відповідно до визначених у пункті 1 цього рішення критеріїв таких професійних учасників ринку цінних паперів:

торговців цінними паперами, торговців цінними паперами, що поєднують діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи (у частині діяльності з торгівлі цінними паперами), які:

{Абзац другий пункту 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 576 від 29.04.2014}

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів понад п’ять років, та

протягом останніх трьох років не мають фактів порушень законодавства, у тому числі фактів притягнення сертифікованих фахівців до адміністративної відповідальності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та

мають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, стаж роботи якого у фінансових установах працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, понад п’ять років.

4. Віднести до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з незначним ризиком також професійних учасників ринку цінних паперів, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, клірингової діяльності, діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 576 від 29.04.2014}

5. До суб’єктів первинного фінансового моніторингу з середнім ризиком належать професійні учасники ринку цінних паперів, які не відносяться ні до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з високим ризиком, ні до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з незначним ризиком.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 серпня 2011 року № 1177 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2011 року за № 1089/19827.

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення правової експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є.Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський
С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 25 грудня 2012 р.  № 57

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: