open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2012  № 1967/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 4/22536

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1594/5 від 26.08.2015}

Про затвердження Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1550/5 від 17.09.2014}

{У тексті Наказу слово "відкриті" виключено згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", підпункту 10 пункту 7 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до 19 січня 2013 року.

4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень з урахуванням Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до 19 січня 2013 року.

5. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.), державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) забезпечити:

5.1. Підготовку протоколів та подання їх до Міністерства юстиції України для затвердження відповідно до Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до 19 січня 2013 року.

5.2. Передачу та приймання інформації про виконавчі провадження з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Порядку передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, з 19 січня 2013 року.

6. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, що набирає чинності одночасно із Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В. та голову Державної реєстраційної служби України Єфіменка Л.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної виконавчої служби України


Голова Державної реєстраційної служби України

Г.В. Стаднік


Л.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
26.12.2012 № 1967/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 4/22536

ПОРЯДОК
передачі інформації про виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру передачі з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про відкриття та завершення виконавчих проваджень (далі - інформація).

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про виконавче провадження", "Про електронний цифровий підпис" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених Законів.

1.3. Передача інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

1.4. Технічна підтримка передачі інформації забезпечується адміністратором Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.5. Для підтвердження цілісності даних в електронній формі, що передаються відповідно до цього Порядку, застосовується електронний цифровий підпис з використанням посиленого сертифіката ключа відповідно до вимог чинного законодавства.

{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

Для захисту інформації застосовують шифрування з використанням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

1.6. Передача інформації згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

1.7. Структура, формат файлів, які містять інформацію, що передається відповідно до цього Порядку, регламент передачі та приймання інформації визначаються протоколами, що затверджуються наказами Міністерства юстиції України за погодженням з Державною виконавчою службою України та Державною реєстраційною службою України.

1.8. Адміністратор Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечують своєчасну передачу та приймання інформації, визначеної цим Порядком.

II. Порядок передачі інформації

2.1. Передача інформації, внесеної до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень протягом робочого дня, з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

2.2. З Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців передається така інформація:

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

2.2.1. Для юридичної особи - боржника - повне найменування, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та її місцезнаходження;

для фізичної особи - підприємця-боржника - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та його місце проживання.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

2.2.2. Відомості про виконавчі провадження: номер у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень та дата відкриття виконавчого провадження та дата завершення виконавчого провадження; орган державної виконавчої служби, у якому відкрито виконавче провадження.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

2.2.3. Дата та час формування інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

{Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1550/5 від 17.09.2014}

Директор Департаменту
взаємодії з органами владиО.В. Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: