open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

28.12.2012

Порядок та особливості надання Міністерством юстиції України адміністративної послуги з видачі (повторної видачі) свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат", постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 639 "Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби" Міністерство юстиції України надає адміністративну послугу з видачі (повторної видачі) свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Видача свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється сектором нормативно-правової роботи Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю врегульовано положеннями Закону України "Про нотаріат", а також наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5.

Вказаними нормативними актами передбачено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, що зберігається в справах Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

За видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102.

Згідно з цією постановою за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю встановлена плата у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 170 грн., а за видачу повторного свідоцтва - в розмірі 50 відсотків від цієї суми.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит.

Проте слід зазначити, що 1 січня 2013 року набирає чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності", прийнятий Верховною Радою України 6 вересня 2012 року, яким значно посилено вимоги до особи, яка може бути нотаріусом.

Так, згідно зазначеної норми нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Таким чином, з 1 січня 2013 року свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю буде видаватись особам, які відповідають вимогам статті 3 Закону України "Про нотаріат" (в редакції вищевказаного Закону), а також, у передбачених законом випадках, особам, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та склали кваліфікаційний іспит.

Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Для одержання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі, якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. У випадку подання заяви особисто уповноважена посадова особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи:

• документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

• копія диплома про повну вищу юридичну освіту;

• копія трудової книжки;

• копія паспорта.

Копії документів повинні бути нотаріально засвідчені.

Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Міністерством юстиції протягом 15 днів з дня їх надходження.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, такі документи залишаються без розгляду та повертаються заявнику для належного оформлення.

У разі надання повного комплекту документів та їх відповідності законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.

Свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику, його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції у разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень.

Для одержання повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі направлення такої заяви поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.

До заяви додаються такі документи:

• документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

• копія паспорта засвідчена нотаріально;

• повідомлення в засобах масової інформації про втрату або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.

У разі відповідності поданих документів встановленим вимогам, повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається в порядку, передбаченому для видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції виникли обставини, що перешкоджають одержанню цього свідоцтва, а саме:

• втрата особою громадянства України;

• набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

• набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

Завідувач сектору
нормативно-правової роботиМ. Гаврик

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: