open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 154/22686

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1016 від 12.07.2017}

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 18 Закону України "Про інформацію", Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

1.3. Форму звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ).

2. Поширити форми та інструкції, зазначені в:

підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього наказу, - на позашкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності системи МОНмолодьспорту та приватні;

підпунктах 1.3 та 1.4 пункту 1 цього наказу, - на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

3. Установити, що за 2012 рік звіт позашкільного навчального закладу подається не пізніше 15 днів, а зведений звіт позашкільних навчальних закладів - не пізніше 30 днів з дня набрання чинності цим наказом.

4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю зведеної інформації покладаються на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (станом на 01 січня 2013 року), а наступні звіти - в електронному вигляді Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6. Департаменту економіки та фінансування МОНмолодьспорту (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України


О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту
03.01.2013  № 1

ЗВІТ
позашкільного навчального закладу

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
03.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 154/22686

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна)
"Звіт позашкільного навчального закладу"
(станом на 01 січня 20 ___ року)

І. Загальні положення

1.1. Звітність за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на позашкільні навчальні заклади (далі - заклад) державної і комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та приватні.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щороку складається позашкільними навчальними закладами станом на 01 січня та подається органу управління освітою за місцезнаходженням не пізніше 20 січня.

2.2. Дані про заклади, що розташовані в селищах міського типу, ураховуються по міській місцевості.

ІІІ. Порядок складання звіту

3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема Законом України "Про позашкільну освіту", Переліком типів позашкільних навчальних закладів та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, положенням про відповідний тип закладу, затвердженим в установленому законодавством порядку, та статутом позашкільного навчального закладу.

3.2. У найменуванні респондента (того, хто складає звітність) необхідно вказати повне найменування закладу.

3.3. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі реквізити.

3.4. Для заповнення коду типу закладу необхідно користуватися таким кодуванням:

01 - центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків;

02 - центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

03 - центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів;

04 - центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

05 - центри військово-патріотичного напряму;

06 - малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення);

07 - малі академії мистецтв (народних ремесел);

08 - клуби фізичної підготовки;

09 - дитячі флотилії моряків і річковиків;

10 - дитячі стадіони;

11 - дитячі парки;

12 - інші заклади.

ІV. Заповнення розділу І
"Гуртки, групи та інші творчі об’єднання позашкільного навчального закладу"

4.1. У розділі І у рядках 01-12 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами роботи та кількість вихованців, учнів, слухачів у них. Дані по графах 1 і 2 наводяться про всі гуртки, групи, інші творчі об’єднання та дітей у них незалежно від джерел фінансування.

4.2. Якщо один і той самий вихованець, учень, слухач бере участь не в одному, а в декількох гуртках (об’єднаннях), то дані про нього наводяться стільки разів, у скількох гуртках (об’єднаннях) він бере участь.

4.3. Рядки 13-15 заповнюють заклади, у яких є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з малозабезпечених сімей.

4.4. Дані розділу І наводяться разом з філіями, інформація про які відображається, у тому числі в рядках 16-18.

4.5. Інформація про кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом, та про загальну кількість дітей, залучених до цих заходів, наводиться за рядками 21-24. До цих рядків включаються дані лише про ті заходи, фінансування яких здійснюється по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

V. Заповнення розділу ІІ
"Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу"

5.1. До цього розділу включаються дані про всіх педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі (у рядках 01-15). Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, до звіту не включаються.

5.2. До рядків 04 та 19 включаються дані про педагогічних працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників".

5.3. Інформація про педагогічних працівників, які працюють у закладі за сумісництвом, наводиться у рядках 16-22.

5.4. До числа пенсіонерів (графа 8) включаються дані про педпрацівників, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

5.5. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10-14 за всіма графами.

5.6. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7 за всіма рядками та сумі даних граф 9 - 12 за рядками 01 - 15.

VI. Заповнення розділу III
"Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу"

6.1. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, зайнятої під склади, підвали та площі надвірних будівель. Дані рядка 01 наводяться разом з площею, зданою в оренду.

6.2. У рядках 05-31 дані відображаються шляхом проставлення "1" за наявності в закладі перерахованого або "0" - за відсутності.

6.3. Дані рядків 01-04 наводяться цілими числами.

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: