open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту
03.01.2013  № 1

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1016 від 12.07.2017}

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
позашкільних навчальних закладів

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
03.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 155/22687

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна)
"Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ)
(станом на 01 січня 20 ___ року)

І. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (без ДЮСШ) (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, то необхідно терміново повідомити про це адресатів.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щороку складається станом на 1 січня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної 2 лютого.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до відділення інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України не пізніше 15 лютого.

ІІІ. Порядок складання звіту

3.1. Зведений звіт за формою № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад щороку складають на основі звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

3.2. Заклади, що знаходяться в селищах міського типу, враховуються по міській місцевості.

3.3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

ІV. Заповнення розділу I
"Мережа позашкільних навчальних закладів"

4.1. У розділі I за рядками 02-13 дані про кількість закладів розподіляються за їх типами, а за графами 2-6 дані про заклади державної і комунальної форми власності - за рівнем бюджетів, з яких вони фінансуються.

4.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-13 за всіма графами по закладах державної і комунальної форм власності.

4.3. У звіті по приватних закладах графи 2-6 не заповнюються.

4.4. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють кількості звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

V. Заповнення розділу II
"Гуртки, групи та інші творчі об’єднання позашкільних навчальних закладів"

5.1. У розділі II за графами 1-20 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за рядками 02-13 - за типами закладів.

5.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за всіма рядками.

5.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-13 за всіма графами.

5.4. У рядках 22-26 наводяться дані про заходи, проведені лише позашкільними навчальними закладами, а в рядках 27 і 28 - про загальну кількість заходів, включаючи як заходи, проведені позашкільними навчальними закладами, так і заходи районного, міського, обласного, республіканського рівня. До рядків 22-28 включаються дані лише про заходи, фінансування яких здійснюється лише по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

VI. Заповнення розділу III
"Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів"

6.1. У розділі III наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах (за рядками 01-15), а за рядками 16-20 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом.

6.2. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10-14 за всіма графами.

6.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-5, 7, а також сумі даних граф 9-12 за рядками 01-15.

VII. Заповнення розділу IV
"Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів"

7.1. У розділі IV за рядками 01-31 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, а за графами 2-13 - дані про розподіл закладів за типами.

7.2. Дані рядків 01-04 наводяться цілими числами.

7.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: