open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.01.2013 N 43/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 січня 2013 р.

за N 69/22601
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Змін до Порядку

подання та обігу електронних документів

державному реєстратору

Відповідно до пункту 70 Національного плану дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня
2012 року N 187 ( 187/2012 ), та з метою забезпечення належного
функціонування системи електронної державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку подання та обігу електронних
документів державному реєстратору, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року N 2010/5
( z0997-11 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 року за N 997/19735 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.)
забезпечити доопрацювання державним підприємством
"Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів
ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім пункту 2.6 Змін до Порядку подання та обігу
електронних документів державному реєстратору, затверджених цим
наказом, у частині оплати реєстраційного збору з використанням
платіжних систем через мережу Інтернет, що набирає чинності через
чотири місяці з дня набрання чинності цим наказом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Перший заступник Міністра І.І.Ємельянова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

04.01.2013 N 43/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 січня 2013 р.

за N 69/22601

ЗМІНИ

до Порядку подання та обігу електронних

документів державному реєстратору

( z0997-11 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.2: абзац третій викласти в такій редакції: "індивідуальний обліковий запис заявника - запис, який
створюється заявником шляхом реєстрації на Реєстраційному порталі
та використовується для ідентифікації заявника на Реєстраційному
порталі, перегляду заявником інформації про стан розгляду
направлених ним електронних документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, а
також для отримання заявником електронних документів, які
направлені йому державним реєстратором;"; після абзацу третього доповнити пункт абзацом четвертим
такого змісту: "Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене
у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання
документів, необхідних для проведення державної реєстрації
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбаченої
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців ( 755-15 ).". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
1.2. У пункті 1.4 слова "веб-сайті" замінити словами
"Реєстраційному порталі".
1.3. Пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Заявник одержує інформацію про стан розгляду поданих
ним електронних документів, а також направлені йому державним
реєстратором документи шляхом доступу до цієї інформації (цих
документів) на Реєстраційному порталі.".
2. У розділі II:
2.1. Назву розділу після слова "Оформлення" доповнити словами
"та подання".
2.2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Заповнення реєстраційної картки та подання електронних
документів здійснюються за допомогою Реєстраційного порталу.".
2.3. У пункті 2.2 слова "програми формування та подання
документів" замінити словами "Реєстраційного порталу".
2.4. У пункті 2.4: в абзаці першому слова ", сумісним з програмою формування та
подання документів" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "У разі якщо електронні документи передаються нотаріусом,
такі документи, крім документа, що посвідчує повноваження
уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом
нотаріуса.".
2.5. Пункт 2.5 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.6, 2.7 вважати відповідно пунктами
2.5, 2.6.
2.6. Пункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. До реєстраційної картки, заповненої через Реєстраційний
портал, додаються: документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору, або
відомості про оплату реєстраційного збору з використанням
платіжних систем через мережу Інтернет; опис вкладення, який включає: перелік електронних документів,
що направляються державному реєстратору; відомості про реквізити
рекомендованого листа, яким державному реєстратору надіслана
нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів), або
піклувальника, або органу опіки та піклування - для заявника -
фізичної особи, який досяг шістнадцяти років і має бажання
провадити підприємницьку діяльність; примірник установчих документів, засвідчений електронними
цифровими підписами засновників юридичної особи, крім випадків,
якщо юридична особа створюється та діє на підставі модельного
статуту, - для юридичних осіб; відскановані з паперових носіїв реєстраційна картка на
проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної
особи - підприємця, яка заповнена та підписана заявником, та
примірник установчих документів, крім випадків, якщо юридична
особа створюється та діє на підставі модельного статуту, - для
електронних документів (заяв), які передаються державному
реєстратору нотаріусом відповідно до пункту 17 статті 34 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ); інші документи - у випадках, передбачених Законом України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ). Опис вкладення формується автоматично Реєстраційним порталом. Після подання електронних документів вони блокуються для
редагування.".
2.7. У пункті 2.6 слова ", а також примірник оригіналу
установчих документів" виключити.
2.8. Доповнити розділ пунктом 2.7 такого змісту: "2.7. Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів,
ключі електронного цифрового підпису яких сумісні з Реєстраційним
порталом, та перелік платіжних систем, які використовуються
заявником для оплати реєстраційного збору через мережу Інтернет,
публікуються на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого
органу з питань державної реєстрації та веб-сайті технічного
адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців - державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр".".
3. Розділ III виключити. У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом III, а пункти
4.1-4.6 вважати відповідно пунктами 3.1-3.6.
4. У розділі III:
4.1. У пункті 3.4: абзац перший після слів "державної реєстрації" доповнити
словами ", а також установчі документи"; абзац третій пункту 3.4 виключити.
4.2. Підпункт 3.5 після слів "осіб - підприємців" доповнити
словами ", установчі документи".
4.3. Доповнити розділ пунктом 3.7 такого змісту: "3.7. Установчі документи з відміткою державного реєстратора
про проведення державної реєстрації юридичної особи на паперовому
носії видаються (надсилаються) державним реєстратором заявнику на
підставі відповідної заяви, до якої додається примірник установчих
документів, який відповідає вимогам частини третьої статті 7
Закону України "Про електронні документи та електронний
документообіг" ( 851-15 ), протягом трьох робочих днів з дня
отримання такої заяви.".
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: