open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
04.01.2013  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 147/22679

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міненерговугілля України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безоплатно:

особі - у разі надання інформації про неї;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міненерговугілля України, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 січня 2013 року № 4.

5. Розрахунок розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідним структурним підрозділом Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

6. Структурний підрозділ Міненерговугілля України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подає до структурного підрозділу Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Міненерговугілля України, у якому знаходиться запитувана інформація, для надання запитувачу інформації в установлений законом строк.

8. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міненерговугілля України структурний підрозділ Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурному підрозділу Міненерговугілля України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Структурні підрозділи Міненерговугілля України, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Міненерговугілля України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

11. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати рахунка.

12. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

Директор
Департаменту бухгалтерського
обліку і звітності

С. Пержинська
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України


Департамент бухгалтерського

обліку і звітності

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

ЗАЯВКА № ________
від «___» ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для оплати витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва документа)

___________________________________________________________________________________________
                                 (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах, окрім відкритої інформації, міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)(за відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:______________________
                     (посада)

____________
(підпис)        

_______________
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якому знаходиться запитувана інформація:______________________
                    (посада)

____________
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Надавач послуг: Міністерство енергетики
                            та вугільної промисловості
                            України
Реєстраційний рахунок: 35216012004110
МФО банку: 820172
Код за ЄДРПОУ: 37471933

Платник: ________________________________


РАХУНОК № ________
від «___» ____________ 20 __ року
для оплати витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
__________________________________________________
(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

Х

Х


РАЗОМ
Усього до сплати _________________________________ грн ______________________ коп.
                                                                           (сума словами)

Виконавець:______________________
                    (посада)

_______________
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: