open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.01.2013 N 2
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 січня 2013 р.

за N 113/22645

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок проведення технічної

інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 4 Положення
про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом
Президента України від 31 травня 2011 року N 633 ( 633/2011),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24 травня 2001 року N 127 ( z0582-01 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року
за N 582/5773 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.) разом з Департаментом державних програм та
розвитку житлового будівництва (Височин В.М.) забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Г.П.Темник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

08.01.2013 N 2
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 січня 2013 р.

за N 113/22645

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення

технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

( z0582-01 )

1. У розділі 1: 1.1 у пункті 1.4: 1.1.1 абзац перший викласти в такій редакції: "1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна
проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює один
або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли
професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали
кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України
"Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554 ( 554-2011-п )
"Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури" (далі - виконавці)."; 1.1.2 абзац другий доповнити словами ", які скріплюються
підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання, а також
підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера
кваліфікаційного сертифіката та його печаткою"; 1.1.3 доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації
визначаються у договорі за домовленістю сторін.";
1.2 доповнити розділ новим пунктом такого змісту: "1.8. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до
вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).
2. У розділі 2: абзаци другий та третій викласти в такій редакції: "багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки; одноквартирні (садибні) житлові будинки"; доповнити розділ після абзацу третього новим абзацом такого
змісту: "багатофункціональні будинки і комплекси;". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий уважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
2.1 у пункті 2.1: 2.1.1 назву пункту викласти в такій редакції: "Багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки"; 2.1.2 абзаци другий-п'ятий викласти в такій редакції: "Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, до
складу якого входить більше ніж одна квартира. Багатоквартирний житловий будинок може бути зблокованого,
секційного, коридорного, галерейного і терасного типів. Відповідно до пункту 2.18 ДБН В.1.17-2002 "Пожежна безпека
об'єктів будівництва" житлові будинки класифікують як: малоповерхові (висотою до 9 м, зазвичай до 3-х поверхів
включно);"; 2.1.3 доповнити пункт після абзацу п'ятого трьома новими
абзацами такого змісту: "багатоповерхові (висотою від 9 до 26,5 м, зазвичай до 9-х
поверхів включно); підвищеної поверховості (висотою від 26,5 до 47 м, зазвичай
до 16 поверхів включно); висотні (висотою більше 47 м, зазвичай понад 16 поверхів).". У зв'язку з цим абзаци шостий-п'ятнадцятий уважати відповідно
абзацами дев'ятим-вісімнадцятим; 2.1.4 в абзаці чотирнадцятому слова "в будинках садибного
типу" замінити словами "в одноквартирних (садибних) житлових
будинках"; 2.1.5 в абзаці п'ятнадцятому слова "жилі блоки" замінити
словами "житлові осередки"; 2.1.6 в абзаці шістнадцятому слово "технічний" замінити
словом "технічні";
2.2 назву пункту 2.2 викласти в такій редакції: "Одноквартирні (садибні) житлові будинки";
2.3 у пункті 2.3: 2.3.1 абзаци другий - сьомий викласти в такій редакції: "[ДБН В2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні
положення"] Основні групи: Будинки дошкільних навчальних закладів Дошкільні навчальні заклади загальнорозвиваючі і
компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки Дошкільні навчальні заклади, об'єднані із загальноосвітньою
школою I і I-II ступенів"; абзац дев'ятий доповнити цифрами та словами "I, I-II і
I-III ступенів"; 2.3.2 доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим
абзацом такого змісту: "Готелі, мотелі, кемпінги та інші заклади тимчасового
розміщення (проживання)". У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сімдесят п'ятий
уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сімдесят шостим; 2.3.3 абзац сорок другий викласти в такій редакції: "Територіальні центри соціального обслуговування, будинки
нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації,
соціальні готелі"; 2.3.4 доповнити пункт після абзацу сорок третього новим
абзацом такого змісту: "Центри зайнятості населення". У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сімдесят шостий
уважати відповідно абзацами сорок п'ятим - сімдесят сьомим; 2.3.5 абзац шістдесятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шістдесят перший - сімдесят сьомий
уважати відповідно абзацами шістдесятим - сімдесят шостим; 2.3.6 у абзаці сімдесят другому після слова "другому"
доповнити словом ", третьому", після слова "розміщуються"
доповнити словами "адміністративні приміщення", після слів "(крім
цокольного поверху)" слова ", за винятком:" виключити; 2.3.7 абзац сімдесят третій викласти в такій редакції: "У підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових
будинків допускається улаштування вбудованих і
вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових
будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям
багатоквартирних житлових будинків."; 2.3.8 абзаци сімдесят четвертий - сімдесят шостий виключити.
3. У розділі 3:
3.1 абзац п'ятий пункту 3.1 після першого речення доповнити
новим реченням такого змісту: "При проведенні технічної
інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за
бажанням замовника.";
3.2 у пункті 3.2: 3.2.1 абзац сорок шостий викласти в такій редакції: "При виявленні об'єктів, які відповідно до цієї Інструкції
вважаються об'єктами самочинного будівництва, суб'єкт
господарювання зобов'язаний повідомити про це органи державного
архітектурно-будівельного контролю, а для квартир багатоквартирних
житлових будинків, одноквартирних (садибних), дачних та садових
будинків, гуртожитків - також місцеві органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 19."; 3.2.2 форму повідомлення: "Форма повідомлення:
Штамп суб'єкта господарювання Назва місцевого органу

державної виконавчої влади
_________________________ (суб'єкт господарювання) повідомляє,
що в будинку, вул. (пров., площа) ____________________________,
будинок N ____________________________________________________,
місто (селище, село) _________________________________________,
самочинно збудовані __________________________________________,

(назва будинку та літер)
переобладнані допоміжні приміщення у житлові, житлові приміщення
у допоміжні (непотрібне закреслити) ________________________________________________________________,

(назва приміщень)
виявлені відхилення від затвердженого проекту будівництва
житлового будинку _______________________________________________,
при цьому збільшена (зменшена) (непотрібне закреслити)
загальна (житлова) площа на ______________ кв. м. Результати розгляду просимо повідомити в ____________________
(суб'єкт господарювання) для внесення їх в облікові матеріали."
виключити; 3.2.3 абзац сорок дев'ятий викласти в такій редакції: "Після одержання суб'єктом господарювання інформації про
прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва у примітку раніше
проставленого штампа уноситься запис номера та дати документа про
прийняття в експлуатацію."; 3.2.4 в абзаці п'ятдесят третьому слова "будинків садибного
типу" замінити словами "одноквартирних (садибних)"; 3.2.5 в абзаці п'ятдесят четвертому слова "(незалежно від
наявності фундаменту)", "веранд, тамбурів, нежитлових прибудов,"
та ", бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь тощо" виключити; 3.2.6 абзац п'ятдесят шостий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - дев'яносто
четвертий уважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим -
дев'яносто третім; 3.2.7 в абзаці шістдесят першому слова "або влаштування"
виключити; 3.2.8 абзаци шістдесят другий, шістдесят сьомий виключити. У зв'язку з цим абзаци шістдесят третій - шістдесят шостий,
шістдесят восьмий - дев'яносто третій уважати відповідно абзацами
шістдесят другим - дев'яносто першим; 3.2.9 в абзаці сімдесят третьому слова "(незалежно від
наявності фундаменту)" виключити; 3.2.10 абзаци сімдесят шостий, сімдесят дев'ятий, вісімдесят
другий - дев'яносто перший виключити. У зв'язку з цим абзаци сімдесят сьомий, сімдесят восьмий,
вісімдесятий, вісімдесят перший уважати відповідно абзацами
сімдесят шостим - сімдесят дев'ятим.
4. Розділ 6 викласти в такій редакції: "6. Підрахунок площ об'єктів
6.1. Підрахунок площ приміщень будинків здійснюється в
журналах внутрішніх обмірів (додатки 1.6, 1.7). Під час
підрахунків слід користуватися величинами, визначеними у процесі
безпосередніх обмірів, підрахунки виконувати з точністю до одного
десяткового знака. Площа приміщення прямокутної форми підраховується множенням
довжини на ширину. Площа приміщень, які мають неправильну форму,
підраховується за відповідними формулами, що застосовуються для
підрахунку площ окремих геометричних фігур, на які умовно
поділяють план приміщення неправильної форми. Підрахунок площі приміщень будинку здійснюється за сумою площ
приміщень його поверхів. Площу приміщень будинків визначають за їх розмірами,
вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на
рівні підлоги (без урахування плінтусів). Площа сходових кліток, у тому числі площі прорізів сходових
кліток на останньому поверсі, ліфтових та інших шахт, включається
до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху. У разі застосування гвинтової сходової клітки її площа
розподіляється порівну між площами поверхів будинку. Площі печей до загальної площі приміщень, у яких вони
розташовані, не включаються. Площа ніш у стінах, заглиблення яких складає більше 10,0 см,
ширина не менше 100,0 см і висота від підлоги 1,8 м і більше (за
винятком ніш для приладів опалення), уключається в площу
приміщення, у якому вони розміщені.
6.2. Підрахунок площ квартир у житлових будинках і
гуртожитках, побудованих або реконструйованих після 1 січня
2006 року, визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005
( n0007509-05 ). Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень
квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках),
вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими
знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас - 0,3; для лоджій - 0,5; для засклених балконів - 0,8; для веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0. Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від
підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається
до площі приміщень, де розташовані сходи. Площу підлоги між приміщеннями квартири в межах отворів без
дверей (арок) слід зараховувати до загальної площі квартири при
ширині отвору не менше 0,7 м і висоті не менше 1,9 м від рівня
підлоги (при цьому площа підлоги, розташованої в межах отворів без
дверей, між житловими приміщеннями розподіляється між ними
порівну, а між житловими і нежитловими приміщеннями зараховується
до нежитлової площі, а в громадських та виробничих приміщеннях -
до допоміжних). Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток,
загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не
включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової
площі квартир. Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих
житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначають
як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі
вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також
літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються
при визначенні загальної площі квартири. Житлову площу будинків і гуртожитків визначають як суму площ
житлових кімнат без урахування вбудованих шаф. В однокімнатних квартирах та гуртожитках можуть
влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші. Кухня-ніша - приміщення (або його частина) без обідньої зони,
що призначається для приготування їжі, обладнується електроплитою
та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією. У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з
ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею
до допоміжної площі відноситься 5 кв.м. При визначенні площі мансардного приміщення житлового будинку
враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше
1,5 м при нахилі 30 град. до горизонту; 1,1 м при 45 град.; 0,5 м
при 60 град. і більше. При проміжних значеннях висота визначається
за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у
загальній площі з коефіцієнтом 0,7. Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа
квартир та будинку в цілому, підраховується кількість квартир
(приміщень), житлових кімнат.
6.3. Загальну площу багатоквартирного житлового будинку
визначають як суму площ приміщень, а також площ балконів і лоджій.
Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку
не включається, але вносяться до його техніко-економічних
показників. Загальна площа індивідуального (садибного), дачного, садового
будинку визначається як сума площ приміщень без урахування площ
балконів, лоджій, терас. До загальної площі таких будинків
включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний
та підвальний. Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ
усіх поверхів (включаючи технічні, мансардний, цокольний та
підвальні). Площа антресолей, переходів до інших будинків,
засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших
залів уключається до загальної площі будинку. Площу
багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку
в межах тільки одного поверху. Площа горища (технічного горища), технічного підпілля, якщо
висота від підлоги до низу конструкцій, що виступають, менше
1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків,
ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної, корисної та
розрахункової площі громадського будинку не включається. Площа засклених веранд, галерей та балконів у залах для
глядачів уключається до загальної площі громадського будинку
(додаток 9). Площа атріумів уключається до загальної площі тільки
одного поверху. Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до
2.5 м і на висоті не більше 0.6 м від рівня тротуару включаються
до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані.
6.4. Площа забудови будинку визначається як площа
горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні
цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком,
розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються
до площі забудови.".
5. Розділ 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості
об'єктів виконується за бажанням замовника.".
6. У додатках до Інструкції ( z0582-01 ):
6.1 у додатку 1.1: 6.1.1 рядок 1 виключити. У зв'язку з цим рядки 2-15 уважати
відповідно рядками 1-14; 6.1.2 у графах слова "Первинна інвентаризація" та "Поточна
інвентаризація" замінити словами "Інвентаризація станом на";
6.2 додатки 1.2 та 1.15 виключити;
6.3 у назві додатка 1.6 слова "житлового (садибного) будинку"
замінити словами "одноквартирного (садибного) житлового будинку";
6.4 у додатках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 18: 6.4.1 таблицю викласти в такій редакції:
" ----------------------------------------------------------------- Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| юридичної особи) | | ----------------------------------+-----------------------------| | | ----------------------------------------------------------------- ";
6.4.2 у позиції "Виконав" після слів "підпис, прізвище"
доповнити словами ", серія та номер кваліфікаційного сертифіката,
М.П.";
6.5 у назві додатка 2.3 слова "житлового будинку садибного
типу" замінити словами "одноквартирного (садибного) житлового
будинку";
6.6 у додатку 9: 6.6.1 у назві слова та цифри "ДБН В2.2-9-99 "Громадські
будинки і споруди" замінити словами та цифрами "ДБН В2.2-9-2009
"Громадські будинки і споруди. Основні положення"; 6.6.2 перше речення абзацу другого виключити; 6.6.3 абзац четвертий після слів "ліфтових шахт" доповнити
словами ", внутрішніх відкритих сходів"; 6.6.4 доповнити додаток двома новими абзацами такого змісту: "Д.8 При визначенні поверховості будинку до числа поверхів
включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічний поверх,
мансардний, а також цокольний поверх, якщо верхній рівень його
перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі
не менше ніж на 2 м. Технічний поверх, розташований у верхній
частині будинку, при визначенні поверховості будинків
не враховується. При різній кількості поверхів у різних частинах будинку, а
також при розташуванні будинку на ділянці з уклоном, коли за
рахунок уклону збільшується кількість поверхів, поверховість
визначається окремо для кожної частини будинку.";
6.7 у додатку 10: 6.7.1 у назві слова та цифри "СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"
замінити словами та цифрами "ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.
Основні положення" ( n0007509-05 ); 6.7.2 абзац тринадцятий після слів "відкрите у зовнішній
простір" доповнити словами "або засклене"; 6.7.3 абзац п'ятнадцятий після слів "прибудоване до"
доповнити словом "малоповерхового"; 6.7.4 в абзаці двадцять першому слова і цифри "(СНиП 1-2)"
виключити.
6.8 у додатку 11 після абзацу сімдесят п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту: "фасадними теплоізоляційно-оздоблювальними системами з
опорядженням: штукатуркою або дрібноштучними виробами,
індустріальними елементами, прозорими елементами;". У зв'язку з цим абзаци сімдесят шостий - сто третій уважати
відповідно абзацами сімдесят сьомим - сто четвертим;
6.9 доповнити Інструкцію ( z0582-01 ) новим додатком 19, що
додається.
Заступник директора
Департаменту державних програм
та розвитку житлового будівництва В.М.Височин

Додаток 19

до Інструкції про порядок

проведення технічної

інвентаризації об'єктів

нерухомого майна

( z0582-01 )

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

Штамп суб'єкта господарювання Найменування органу

державного

архітектурно-будівельного

контролю, місцевого органу

виконавчої влади

чи місцевого самоврядування
______________________________________________________ повідомляє,

(найменування суб'єкта господарювання)
що за адресою: вул. (пров. площа) _______________________________,
будинок N _______________________________________________________,
місто (селище, село) ____________________________________________,
самочинно збудовані _____________________________________________,

(найменування будинку та літер)
виявлені відхилення від затвердженого проекту будівництва ________ ________________________________________________________________,
при цьому збільшена (зменшена) (непотрібне закреслити)
загальна (житлова) площа на ______________ кв.м.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: