open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2013  № 65/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 99/22631

Про затвердження Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типового положення про батьківський комітет при виховній колонії

Відповідно до статті 149 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою врегулювання питань, пов'язаних з організацією діяльності педагогічної ради виховної колонії та батьківського комітету при виховній колонії, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії (додаються).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28 січня 2004 року № 20 «Про затвердження Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типового положення про батьківський комітет при виховній колонії», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 лютого 2004 року за № 143/8742.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Дуку О.О.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:


Виконуючий обов'язки Голови
Державної пенітенціарної служби УкраїниС.М. Сидоренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
09.01.2013 №65/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 99/22631

ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічну раду виховної колонії

1. Це Положення регулює порядок створення і діяльності педагогічної ради виховної колонії (далі - педагогічна рада).

2. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу.

3. Персональний склад педагогічної ради затверджується наказом начальника виховної колонії строком на один рік.

4. Педагогічна рада розглядає матеріали, необхідні для виконання завдань, та вносить пропозиції начальнику виховної колонії з питань:

організації навчально-виховного процесу у виховній колонії;

узагальнення досвіду організації соціально-виховної та психологічної роботи із  засудженими, підготовки відповідних рекомендацій;

підготовки та проведення культурно-масових заходів серед засуджених;

надання методичної та практичної допомоги старшим вихователям, вихователям та іншим працівникам соціально-психологічної служби;

організації підвищення психолого-педагогічної майстерності персоналу виховної колонії;

взаємодії з громадськими організаціями та державними установами у питаннях ресоціалізації засуджених;

застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

узяття на профілактичний облік злісних порушників установленого порядку відбування покарання та організації індивідуально-профілактичної роботи з ними;

зняття з профілактичного обліку засуджених, які були взяті на облік як злісні порушники встановленого порядку відбування покарання;

переведення засуджених до дільниці соціальної адаптації в порядку, установленому статтею 94 Кримінально-виконавчого кодексу України;

переведення до дільниці ресоціалізації осіб, які після переведення до дільниці соціальної адаптації припустилися порушення встановленого режиму тримання;

застосування до засуджених заходів заохочення або стягнення;

надання засудженим права на відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії в порядку, установленому статтею 144 Кримінально-виконавчого кодексу України;

заохочення представників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об'єднань громадян та окремих громадян, осіб з числа персоналу виховної колонії за активну участь у забезпеченні навчально-виховного процесу.

5. Педагогічна рада розглядає матеріали та приймає рішення про переведення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії та залишення таких засуджених для подальшого відбування покарання у виховній колонії у порядку, установленому статтями 147, 148 Кримінально-виконавчого кодексу України.

6. Педагогічну раду очолює її голова - заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи. З числа членів педагогічної ради шляхом голосування на її засіданні обирається заступник голови. Секретарем педагогічної ради призначається старший інспектор відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

7. У засіданнях педагогічної ради виховної колонії бере участь голова батьківського комітету.

8. Голова педагогічної ради:

керує роботою педагогічної ради, розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх виконання;

головує на засіданнях педагогічної ради, забезпечує її регулярне скликання, визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

готує для розгляду на засіданнях плани роботи педагогічної ради;

затверджує рішення педагогічної ради.

9. До складу педагогічної ради входять заступники начальника виховної колонії, начальники відділів, частин та служб, директор загальноосвітньої школи, директор професійно-технічного училища, старший інспектор відділу соціально-виховної та психологічної роботи, старші вихователі, методист виховної колонії, психолог, завідувач клубу.

10. За попереднім погодженням з головою педагогічної ради в її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об'єднань громадян та окремі громадяни, які співпрацюють з цією виховною колонією.

11. За потреби на засідання педагогічної ради запрошуються працівники виховної колонії, які не входять до складу педагогічної ради, але до компетенції яких належать питання, що розглядаються педагогічною радою.

12. Робота педагогічної ради планується поквартально.

13. Основною формою роботи педагогічної ради є засідання.

14. Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

15. За відсутності голови педагогічної ради її засідання веде заступник голови.

16. Засідання педагогічної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

17. Педагогічна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

18. Рішення педагогічної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів педагогічної ради та заноситься до протоколу засідання, який підписують голова та секретар.

19. Рішення педагогічної ради є обов'язковими до виконання персоналом колонії.

Директор Департаменту
взамодії з органами владиО.В. Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: