open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2013  № 64/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 105/22637

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2108/5 від 10.07.2019}

Про затвердження Порядку здійснення контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до частин другої та третьої статті 118 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О.В. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
09.01.2013  № 64/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 105/22637

ПОРЯДОК
здійснення контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення Міністерством юстиції України (далі - Мін’юст) як державним органом з питань банкрутства контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - арбітражний керуючий).

2. Цей Порядок поширюється на всі всеукраїнські громадські організації, що об’єднують арбітражних керуючих, та здійснюють відповідно до статутних документів повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих.

3. Предметом контролю (нагляду) Мін’юсту за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих є дотримання вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів України.

4. Контроль (нагляд) Мін’юсту за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих полягає у зборі, перевірці та аналізі структурним підрозділом Мін’юсту, відповідальним за забезпечення виконання Мін’юстом повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ), інформації щодо відповідності саморегулівних організацій арбітражних керуючих вимогам, встановленим Законом.

5. Інформація про відповідність саморегулівної організації арбітражних керуючих вимогам, встановленим Законом, подається саморегулівною організацією арбітражних керуючих до структурного підрозділу протягом місяця з дня її реєстрації як всеукраїнської громадської організації та надалі щороку до 15 січня - про підтвердження відповідності її цим вимогам.

6. Інформація про відповідність саморегулівної організації арбітражних керуючих вимогам, встановленим Законом, подається за формою згідно з додатком до цього Порядку разом із документами або їх копіями, засвідченими у встановленому законодавством порядку, що підтверджують відповідність саморегулівної організації арбітражних керуючих вимогам, встановленим статтею 117 Закону, а саме:

копія статуту саморегулівної організації арбітражних керуючих;

дані про кількісний склад саморегулівної організації арбітражних керуючих (прізвища, імена, по батькові членів саморегулівної організації арбітражних керуючих; наявність у членів саморегулівної організації арбітражних керуючих свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та їх реквізити);

копія правил професійної діяльності арбітражних керуючих (за наявності).

7. Копії документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, при щорічному інформуванні Мін’юсту не подаються, якщо вони підтверджують відомості, які не змінились щодо саморегулівної організації арбітражних керуючих.

8. Перевірку та аналіз інформації, передбаченої пунктом 6 цього Порядку, здійснює структурний підрозділ, за результатом яких формує перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих, що відповідають вимогам, встановленим Законом, та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Мін’юсту в мережі Інтернет.

9. Перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих формується та використовується для забезпечення реалізації саморегулівними організаціями арбітражних керуючих повноважень, передбачених Законом.

10. У разі неподання саморегулівною організацією арбітражних керуючих щорічної інформації, передбаченої пунктом 5 цього Порядку, або невідповідності її вимогам, встановленим Законом, така саморегулівна організація виключається з переліку саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

11. Структурний підрозділ шляхом надіслання листа за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, повідомляє саморегулівну організацію арбітражних керуючих про її включення до переліку саморегулівних організацій арбітражних керуючих, що відповідають вимогам, встановленим Законом, про невідповідність її цим вимогам або про виключення її з переліку саморегулівних організацій арбітражних керуючих за наявності підстав, передбачених пунктом 10 цього Порядку.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Порядку здійснення контролю
(нагляду) за діяльністю саморегулівних
організацій арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо діяльності ____________________________________________________
                                     (найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих

__________________________________________________________
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів))

станом на _____________

№ з/п

Кількісний склад:

Кількість (у сукупності) процедур, що застосовуються до боржника, у яких члени беруть/брали участь

Органи управління

Участь у професійній підготовці арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та підвищенні їх кваліфікації

загальна кількість членів

з них арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1

2

3

4

5

6

Керівник саморегулівної організації
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)

_________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

________________
             (дата) • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: