open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.01.2013  № 21-р


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2013 р.
за № 222/22754

Про затвердження Порядку забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», з метою забезпечення органами Антимонопольного комітету України проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, що додається.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету

В.П. Цушко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
16.01.2013  № 21-р


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2013 р.
за № 222/22754

ПОРЯДОК
забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

I. Загальні положення щодо призначення експертизи

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі пункту 6 частини першої та пункту 4 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 43 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та спрямований на забезпечення органами Антимонопольного комітету України проведення експертизи під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

1.2. Експертиза може бути призначена органами Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) з метою встановлення фактів, що можуть бути доказами вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

1.3. Експертиза призначається на підставі клопотання особи, яка бере участь у справі, або за власною ініціативою органів Комітету.

1.4. Особа, яка бере участь у справі, має право подати до органів Комітету клопотання про призначення експертизи.

Клопотання має містити пропозиції щодо кола питань, які будуть розглядати експерти.

У клопотанні також можуть зазначатися:

найменування товарів, що підлягають дослідженню, та перелік товарів, що підлягають закупівлі для забезпечення експертизи;

пропозиції щодо фінансування, за рахунок якого здійснюватиметься експертиза, та у разі необхідності закупівля зразків товарів для забезпечення проведення експертизи;

експерт або експертні установи, яким доцільно доручити проведення експертизи.

1.5. Клопотання про призначення експертизи розглядається органами Комітету протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження.

1.6. Орган Комітету повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про проведення експертизи та пропонує у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів, надати пропозиції щодо кола питань, які доцільно внести на розгляд експертів або експертних установ та у разі необхідності щодо експертів або експертних установ, яким доцільно доручити проведення експертизи.

1.7. Орган Комітету, який призначає експертизу, попередньо може проводити слухання у справі. Про день, час і місце проведення слухання особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення слухання. Під час проведення слухання особи, які беруть участь у справі, мають право надавати пояснення, зауваження чи пропозиції щодо проведення експертизи.

1.8. Органи Комітету приймають розпорядження про призначення експертизи на підставі вмотивованого подання структурного підрозділу Комітету, територіального відділення Комітету.

У розпорядженні, зокрема, зазначаються:

підстава для призначення експертизи;

прізвище, ім’я та по батькові експерта та/або найменування експертної установи;

найменування товарів, що підлягають дослідженню;

перелік документів (матеріалів), що передаються на дослідження;

коло питань, які будуть розглядатися експертами;

найменування зразків товарів, які підлягають закупівлі для забезпечення проведення експертизи (у разі необхідності).

Встановлюючи коло питань, що їх слід поставити перед експертами, органи Комітету враховують у разі наявності пропозиції осіб, які беруть участь у справі.

1.9. Для забезпечення проведення експертизи з метою виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції може здійснюватися закупівля зразків товарів.

1.10. Інформація про призначення експертизи надсилається протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного розпорядження особам, які беруть участь у справі.

1.11. Орган Комітету зобов'язаний враховувати пропозиції осіб, які беруть участь у справі, щодо кола питань, поставлених перед експертом. Відхилення питань, запропонованих особами, які беруть участь у справі, має бути вмотивованим.

У разі відхилення зазначених пропозицій осіб, які беруть участь у справі, орган Комітету на їх вимогу має надати вмотивовану відповідь.

ІІ. Проведення експертизи

2.1. Експертиза проводиться експертами відповідних установ або іншими спеціалістами. Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для надання висновку.

2.2. Закупівля зразків товарів для забезпечення проведення експертизи здійснюється комісією, яка створюється на підставі рішення органів Комітету. До складу комісії мають входити не менш як три посадові особи Комітету.

У разі необхідності для здійснення закупівлі зразків товарів для забезпечення проведення експертизи може створюватися міжвідомча комісія з посадових осіб Комітету та представників інших органів державної влади за згодою їх керівників. З метою формування персонального складу комісії органи Комітету звертаються до відповідних органів державної влади.

2.3. Члени комісії (посадові особи Комітету та/або члени міжвідомчої комісії) складають акт закупівлі зразків товарів (далі - акт).

В акті зазначаються:

місце й дата його складення;

номер і дата рішення органу Комітету, на підставі якого здійснюється закупівля зразків товарів, посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили їх закупівлю;

найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, в яких здійснюється закупівля зразків товарів;

перелік і кількість закуплених зразків товарів із зазначенням виробника, дати виробництва, серії (номера) партії (за наявності), загальної вартості зразків;

додаткові відомості (з урахуванням специфіки зразків продукції).

До акта додаються документи, які підтверджують закупівлю зразків товарів, зокрема розрахункові документи.

Акт підписується посадовими особами, які здійснили закупівлю зразків товарів.

2.4. Закуплені зразки товарів у разі необхідності мають бути укомплектовані, упаковані та опломбовані (опечатані) комісією належним чином.

2.5. Зразки товарів для забезпечення проведення експертизи передаються визначеному експерту або експертній установі на підставі акта прийняття -передачі.

Такий акт має містити перелік переданих-отриманих зразків товарів, інших документів (матеріалів), необхідних для проведення експертизи, та підписується передавачем та одержувачем.

Контрольний зразок закуплених товарів зберігається в належних умовах в органах Комітету до набрання законної сили рішенням органу Комітету у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2.6. Орган Комітету на звернення експерта, якщо це необхідно для надання відповідного висновку, надає для ознайомлення матеріали відповідної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. При цьому експерт не має права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що міститься в матеріалах такої справи, а також інформацію, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи.

2.7. Ознайомлення експерта з матеріалами відповідної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється в присутності посадової особи органу Комітету.

За результатами такого ознайомлення складається відповідний акт, який підписується посадовою особою органу Комітету та експертом.

2.8. У разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі суперечливості висновків кількох експертів орган Комітету може призначити додаткову або повторну експертизу.

Якщо орган Антимонопольного комітету України, що призначив експертизу, визнав висновок експерта неповним або неясним, він має право призначити додаткову експертизу, проведення якої доручається тому самому або іншому експерту (експертам) чи експертній установі.

Повторна експертиза призначається, якщо висновок експерта визнаний органом Антимонопольного комітету України необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, чи викликає сумнів у його правильності. Проведення повторної експертизи доручається органом Антимонопольного комітету України іншому експертові (експертам).

2.9. Додаткова й повторна експертиза проводяться у порядку, передбаченому цим розділом.

2.10. Експерт або експертна установа протягом двох робочих днів з дня закінчення строку проведення експертизи передає органу Комітету залишки зразків товарів та завірений належним чином висновок.

Експертний висновок, який долучається органами Комітету до матеріалів справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, складається в письмовій формі та повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені за їх результатами висновки й обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

2.11. Залишки зразків товарів підлягають знищенню органами Комітету після набрання законної сили рішенням органу Комітету в справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Для вирішення питання щодо знищення залишків зразків товарів органами Комітету на підставі відповідного рішення органу Комітету утворюється комісія з числа працівників органів Комітету у складі трьох осіб. Таке розпорядження повинно також містити найменування та зазначення кількості залишків зразків товарів, що підлягають знищенню, а також спосіб їх знищення.

Про знищення залишків зразків товарів складається акт, який підписується членами комісії.

2.12. Для забезпечення проведення експертизи органи Комітету мають право взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями.

2.13. Проведення експертизи експертами відповідних установ або іншими спеціалістами, проведення їх відбору та оплата їх праці здійснюються відповідно до вимог законодавства.

ІІІ. Фінансування забезпечення проведення експертизи

3.1. Проведення експертизи та закупівля зразків товарів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Комітету на відповідний рік.

За ініціативою суб’єкта (суб’єктів) господарювання витрати, пов’язані із закупівлею для забезпечення проведення експертизи зразків товарів та проведенням експертизи, можуть здійснюватися за рахунок такого суб’єкта (суб’єктів) господарювання або за рахунок сторін у справі за їх згодою чи клопотанням.

3.2. У разі встановлення факту вчинення суб’єктом господарювання порушення законодавства про захист економічної конкуренції витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок особи, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат особа, яка понесла ці витрати, може звернутися до господарського суду із заявою про їх відшкодування.

Заступник директора
Юридичного департаментуВ. Талах

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: