open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2013 N 22
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2013 р.

за N 206/22738

Про затвердження Змін

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

від 23 вересня 2005 року N 2097

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року N 410 ( 410/2011 ), та з
метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних
установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097
( z1236-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної
культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2005 року за N 1236/11516 (зі змінами), що додаються.
2. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.)
забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Голову Державної служби молоді та спорту України Сафіулліна Р.С.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра соціальної
політики України - керівник
апарату В.М.Коломієць
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури
України Л.Ф.Перелигіна
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Заступник
Керівника Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

17.01.2013 N 22
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2013 р.

за N 206/22738

ЗМІНИ

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

від 23 вересня 2005 року N 2097

( z1236-05 )

"Про впорядкування умов оплати праці працівників

бюджетних установ, закладів та організацій галузі

фізичної культури і спорту", зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 2005 року за N 1236/11516

1. У другому реченні пункту 5 наказу слова ", передбачені цим
наказом" виключити.
2. У додатку 6 до наказу:
2.1. У пункті 3: після слова "паралімпійського" доповнити пункт словами "та
дефлімпійського"; слова "спортивного вдосконалення (ГСВ) та вищої спортивної
майстерності (ВСМ)" замінити словами "спеціалізованої базової
підготовки (СБП) та групами підготовки до вищих досягнень (ПВД)".
2.2. У пункті 6: у підпункті "б" слова "учня-спортсмена" замінити словами
"вихованця (учня-спортсмена)"; перше речення підпункту 6.1 після слова "множення" доповнити
словом "суми", а після слів "фізичному розвитку)" доповнити
словами ", доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне,
спортивне звання та за вислугу років"; підпункт 6.2 викласти в такій редакції: "6.2. Місячна заробітна плата штатних тренерів-викладачів
установлюється за навчально-тренувальну роботу зі спортсменами,
які входять до складу національних збірних команд України,
виходячи з нормативів за підготовку одного вихованця
(учня-спортсмена), згідно з тарифікаційним списком. Розміри нормативів за підготовку вихованця (учня-спортсмена)
у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих
підвищень (за спеціалізацію, посаду старшого тренера, за роботу з
інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному
розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне,
спортивне звання та за вислугу років:
------------------------------------------------------------------ Рівень підготовки спортсменів | Розміри нормативів за | | підготовку одного вихованця | |(учня-спортсмена), який входить| |до складу національних збірних | | команд України, відсотків | --------------------------------+-------------------------------| Член національної збірної | 100 | команди | | --------------------------------+-------------------------------| Кандидат | 50 | --------------------------------+-------------------------------| Резерв | 25 | -----------------------------------------------------------------
При цьому загальна сума зазначених нормативів, яка
враховується для розрахунку заробітної плати тренера-викладача, не
повинна перевищувати 200 відсотків. У разі перевищення суми зазначених нормативів розмір оплати
праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному
конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки
національних збірних команд України, які затверджуються наказом
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, щороку: із зимових
видів спорту - у травні, з літніх - у грудні."; у першому реченні підпункту 6.3 слово "серед" виключити.
2.3. Доповнити додаток новим пунктом 8 такого змісту: "8. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не
проводяться з незалежних від тренера-викладача причин (епідемії,
несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата у ці дні
здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої при
тарифікації, за умови, що тренер-викладач виконує іншу
організаційну, методичну роботу. За відсутності такої роботи час
простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ).". У зв'язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9,
10.
2.4. Друге речення абзацу четвертого пункту 9 виключити.
3. У додатку 7 до наказу: позицію "Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського
резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для
інвалідів паралімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі
(спортивно-технічні) школи, школи вищої спортивної майстерності"
після слова "паралімпійського" доповнити словами "та
дефлімпійського"; пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6.
4. У додатку 10 до наказу позицію "Головний енергетик,
механік, технолог" замінити позицією "Головні: енергетик, механік,
технолог".
5. У розділі 2 додатка 14 до наказу позицію "Дезінфектор,
оператор хлораторної установки, єгер" після слова "установки,"
доповнити словами "апаратник хімводоочищення,".
6. У додатку 16 до наказу: назву викласти в такій редакції: "Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівників
і фахівців комплексних (спортивно-технічних) дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів"; абзац перший і таблицю викласти в такій редакції: "Комплексні (спортивно-технічні) дитячо-юнацькі спортивні
школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту,
дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів належать до груп за
оплатою праці керівників і фахівців, виходячи з обсягів
навчально-тренувальної роботи, за такими показниками:
------------------------------------------------------------------ Типи шкіл | Мінімальна кількість ставок | | тренерів-викладачів | |------------------------------------| | група за оплатою праці | |------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | ---------------------------+----------+---------+---------------| Комплексні (спортивно- | 16 | 12 | 8 | технічні) дитячо-юнацькі | | | (у сільській | спортивні школи, дитячо- | | |місцевості - 4)| юнацькі спортивні школи з | | | | видів спорту | | | | ---------------------------+----------+---------+---------------| Дитячо-юнацькі спортивні | 16 | 12 | 4 | школи для інвалідів | | | (у сільській | | | |місцевості - 3)| ----------------------------------------------------------------- ";
пункт 5 після слова "паралімпійського" доповнити словами "та
дефлімпійського".
7. Додаток 20 ( z1236-05 ) до наказу викласти в новій
редакції, що додається ( za206-13 ).
Голова Державної служби
молоді та спорту України Р.С.Сафіуллін

Додаток 20

до наказу Міністерства

України у справах сім'ї,

молоді та спорту

23.09.2005 N 2097

( z1236-05 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 17.01.2013 N 22)

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК

тренерів-викладачів

( za206-13 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: