open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013   № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2013 р.
за № 212/22744

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби геології та надр України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби геології та надр України, що додається.

2. Державній службі геології та надр (Дудінов В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Ради
Федерації роботодавців України

В.о. Голови Державної служби
геології та надр України

Голова Комісії
державних нагород та регальдики

Голова ЦК профспілки працівників геології,
геодезії та картографії України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
О.В. МірошниченкоВ.О. ДудіновС. ЛьовочкінВ.К. Супрун

Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
18.01.2013  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2013 р.
за № 212/22744

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби геології та надр України

І. Загальні положення

1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Держгеонадр України встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників.

1.2. Держгеонадра України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Державної служби геології та надр України (зразок та опис наведено у додатках 1, 2);

Грамота Державної служби геології та надр України (зразок та опис наведено у додатках 3, 4);

Почесна грамота Державної служби геології та надр України (зразок та опис наведено у додатках 5, 6);

Нагрудний знак "Відзнака Державної служби геології та надр України" (зразок та опис наведено у додатках 7, 8).

До нагрудного знака "Відзнака Державної служби геології та надр України" нагородженому видається посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки - нагрудного знака "Відзнака Державної служби геології та надр України" (зразок та опис наведено у додатках 9, 10).

1.3. Подякою, Грамотою та Почесною грамотою нагороджуються працівники апарату Держгеонадр України, а також підприємств, установ, організацій, що входять до сфери її управління.

1.4. Нагрудним знаком "Відзнака Державної служби геології та надр України" нагороджуються працівники апарату Держгеонадр України.

1.5. Подякою нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які мають стаж роботи не менш як 1 рік.

1.6. Грамотою нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які мають стаж роботи не менш як 2 роки та уже були нагороджені Подякою.

1.7. Почесною грамотою нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які мають стаж роботи не менш як 3 роки та уже були нагороджені Подякою та Грамотою.

1.8. Нагрудним знаком "Відзнака Державної служби геології та надр України" нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.4 цього розділу, які мають стаж роботи не менш як 5 років та вже були нагороджені Подякою, Грамотою та Почесною грамотою. Повторно нагрудним знаком "Відзнака Державної служби геології та надр України" працівники не нагороджуються.

1.9. Працівники протягом календарного року можуть бути нагороджені однією відомчою відзнакою. У разі вагомого особистого внеску у розвиток геологічної галузі, а також за виконання особливо важливих завдань Голова Держгеонадр України може приймати рішення про нагородження відомчими відзнаками без дотримання вимог, зазначених у пунктах 1.5 - 1.8 цього розділу.

1.10. Особи, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

1.11. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

ІІ. Порядок представлення до відзначення

2.1. Висунення кандидатур, які представляються до нагородження відомчими відзнаками, здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, і оформлюється відповідним поданням.

2.2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови Держгеонадр України його заступниками, керівниками структурних підрозділів апарату чи керівниками підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держгеонадр України. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, та додається біографічна довідка за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731.

2.3. Рішення про нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою та нагрудним знаком "Відзнака Державної служби геології та надр України" приймається Головою Держгеонадр України та оформлюється відповідним наказом.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Держгеонадр України або за його дорученням - першим заступником, заступником Голови. Вручення відзнак приурочується до загальнодержавних свят, чергової річниці утворення Держгеонадр України або підприємств, установ, організацій, що входять до сфери її управління.

3.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком "Відзнака Державної служби геології та надр України", видається посвідчення, скріплене підписом Голови Держгеонадр України.

3.3. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується відділом кадрового забезпечення Держгеонадр України.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

IV. Порядок носіння нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

4.2. Замість нагрудного знака нагороджений може носити планку до нього, яка розміщується після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

Директор
Юридичного департаментуО.П. Миргородський
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ПОДЯКА
Державної служби геології та надр УкраїниДодаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - Подяки Державної служби геології та надр України

Бланк Подяки Державної служби геології та надр України виготовляється з цупкого паперу, який має розмір 210 х 297 мм. На всій площині бланка зображено розгорнутий сувій світло-бежевого кольору з напівпрозорим зображенням центральних елементів емблеми Державної служби геології та надр України, який накладено на світло-сірий фон, що імітує текстуру землі.

У верхній третині аркуша по центру розміщено зображення малого Державного Герба України із синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях, під яким у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ"; "ПОДЯКА"; "ОГОЛОШУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__ року № _____".

Напис "ПОДЯКА" виконано золотистим кольором; всі інші написи - чорним.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ГРАМОТА
Державної служби геології та надр УкраїниДодаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - Грамоти Державної служби геології та надр України

Бланк Грамоти Державної служби геології та надр України виготовляється з цупкого паперу, який має розмір 210 х 297 мм. По всій площині бланка зображено розгорнутий сувій світло-бежевого кольору з напівпрозорим зображенням центральних елементів емблеми Державної служби геології та надр України, який накладено на світло-сірий фон, що імітує текстуру землі.

У верхній третині аркуша по центру розміщено зображення малого Державного Герба України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях, під яким у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__ року № _____".

Напис "ГРАМОТА" виконано золотистим кольором; всі інші написи - чорним.Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
Державної служби геології та надр УкраїниДодаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - Почесної грамоти Державної служби геології та надр України

Бланк Почесної грамоти Державної служби геології та надр України виготовляється з цупкого паперу, який в розгорнутому вигляді має розмір 420 х 297 мм, а в складеному - 210 х 297 мм.

Перша сторінка Почесної грамоти прикрашена прямокутною рамкою золотистого кольору. У верхній частині в два рядки розміщено напис "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ". По центру сторінки - в два рядки напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА". Написи виконано золотистим кольором.

На другій сторінці Почесної грамоти по центру розташовано зображення емблеми Державної служби геології та надр України, яке накладено на світло-сірий фон, що імітує текстуру землі.

Третя сторінка прикрашена зображенням розгорнутого сувою світло-бежевого кольору з напівпрозорим зображенням центральних елементів емблеми Державної служби геології та надр України, який накладено на світло-сірий фон, який імітує текстуру землі.

У верхній третині аркуша третьої сторінки розміщено зображення малого Державного Герба України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях, під яким у чотири рядки розташовуються написи: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ"; "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центрі аркуша третьої сторінки передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині аркуша третьої сторінки у два рядки розміщуються написи: "Голова"; "Наказ від "__"______ 20__року № _____".

Четверта сторінка - без зображень.Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

НАГРУДНИЙ ЗНАК
"Відзнака Державної служби геології та надр України"Додаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - нагрудного знака "Відзнака Державної служби геології та надр України"

Відзнака має форму ромбоподібної променистої зірки сріблястого кольору.

У центрі зірки вміщено круглий медальйон золотистого кольору у вигляді лаврового вінка з розміщеним поверх нього векторним компасом та зображенням розгорнутого сувою з мапою України. У верхній частині сувою розташовано малий Державний Герб України, а в нижній - два перехрещені геологічні молоти. Мапа України та "роза вітрів" - сріблястого кольору.

Діаметр відзнаки становить 45 мм.

На зворотному боці відзнаки по колу розташовано напис "ВІДЗНАКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ", а також передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

Стрічка до відзнаки муарова, завширшки 28 мм, золотистого кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками: з країв - темно-сині - по 1 мм, далі до центру сірі - по 2 мм, на відстані 10 мм від країв - темно-сині - по 2 мм кожна; по центру - сіра 4 мм.

Планка до відзнаки має розмір 28 х 12 мм та обтягнута стрічкою.Додаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ПОСВІДЧЕННЯ
до відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - нагрудного знака "Відзнака Державної служби геології та надр України"Додаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державної служби геології
та надр України

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби геології та надр України - нагрудного знака "Відзнака Державної служби геології та надр України"

Посвідчення має розмір в розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному 78 х 110 мм.

Обкладинка посвідчення синього кольору з імітацією мармуру.

На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис "ПОСВІДЧЕННЯ" золотистого кольору.

З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70 х 105 мм.

На лівому бланку посвідчення зверху у три рядки розташовано напис: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ".

Під написом розміщено зображення відповідної відзнаки та поле для її порядкового номера.

Фон бланка посвідчення світло-блакитний, мармуровий.

На правому бланку посвідчення у верхній частині розташовано три горизонтальні смужки для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною із смужок є відповідний напис: "прізвище"; "ім’я"; "по батькові". Посередині сторінки розташовано напис у три рядки: "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою - нагрудним знаком". Під написом "нагрудним знаком" у три рядки розташовано напис "ВІДЗНАКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ". У нижній частині сторінки у п’ять рядків розташовано написи: "Наказ Державної служби геології та надр України від “___"_________20___ р. №___"; "Голова ____________________"; "м.п.".

Всі написи виконано чорним кольором.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: