open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 січня 2013 р. № 65
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 412-р від 27.05.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2013 р. № 65

СКЛАД
Координаційної ради з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах

Віце-прем’єр-міністр України, голова Координаційної ради

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Координаційної ради

Представник Мінрегіону, секретар Координаційної ради

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр соціальної політики

Міністр фінансів

Голова Держпідприємництва

Голова Укрєвроінфрапроекту

Голова Держінвестпроекту

Голова Національного банку України (за згодою)

Керівник Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою)

Голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

Голова правління Державної іпотечної установи (за згодою)

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 412-р від 27.05.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2013 р. № 65

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах

1. Координаційна рада з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час виконання програм будівництва доступного житла в регіонах;

3) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання програм будівництва доступного житла в регіонах та удосконалення нормативно-правової бази у відповідній сфері.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ під час виконання програм будівництва доступного житла в регіонах;

2) розглядає пропозиції органів виконавчої влади щодо виконання програм будівництва доступного житла в регіонах;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань виконання програм будівництва доступного житла в регіонах;

4) готує пропозиції та рекомендації за результатами своєї роботи.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності заступник голови Координаційної ради.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради забезпечує її секретар.

10. Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Координаційна рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Координаційної ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції і рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить відповідний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Мінрегіон.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: