open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2013  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за № 436/22968

Про затвердження Інструкції про організацію фізичної та вогневої підготовки в Службі зовнішньої розвідки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки
№ 145 від 12.05.2014
№ 416 від 22.12.2014
№ 55 від 19.02.2015}

Відповідно до статті 30 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з метою підтримання необхідного для виконання службових обов’язків рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію фізичної та вогневої підготовки в Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України організувати вивчення цієї Інструкції військовослужбовцям підпорядкованих підрозділів та суворо дотримуватися її вимог у практичній діяльності.

3. Начальнику Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г. Ілляшов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту України


Р. БогатирьоваЄ.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби
зовнішньої розвідки України
21.01.2013  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за № 436/22968

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію фізичної та вогневої підготовки в Службі зовнішньої розвідки України

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає комплекс заходів з організації та проведення фізичної і вогневої підготовки військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

1.2. Фізична та вогнева підготовка спрямована на забезпечення фізичної та психологічної готовності військовослужбовців до якісного виконання оперативно-службових завдань, стійкого перенесення фізичного та нервово-емоційного навантаження, забезпечення особистої безпеки у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Основними завданнями фізичної та вогневої підготовки є:

розвиток та постійне удосконалення витривалості, сили, швидкості та спритності;

виховання психологічної стійкості, упевненості у своїх силах, цілеспрямованості, хоробрості та рішучості, ініціативи та винахідливості, наполегливості, витримки та самовладання;

зміцнення здоров’я, загартування та підвищення стійкості організму до несприятливих факторів, пов’язаних з професійною діяльністю;

сприяння вихованню дисциплінованості, відчуття колективізму та товариської взаємодопомоги;

позитивний вплив на формування зразкового зовнішнього вигляду, підтягнутості та акуратності;

опанування військовослужбовцями застосування табельної зброї та максимального використання її бойових можливостей для ураження противника з найменшими витратами часу і боєприпасів при виконанні оперативно-службових завдань;

досконале знання військовослужбовцями основ і правил стрільб, матеріальної частини зброї, уміння швидко виявляти та уражати цілі в будь-яких умовах, висока злагодженість дій військовослужбовців структурних підрозділів при вирішенні вогневих завдань.

1.4. Реалізація завдань досягається на заняттях шляхом відпрацювання вправ з фізичної та вогневої підготовки, тренувань у тирах і на полігонах, занять у спортивних секціях, проведення змагань зі службово-прикладних та інших видів спорту.

1.5. Організація фізичної та вогневої підготовки включає:

планування та розробку організаційно-методичних документів;

матеріальне, методичне, фінансове, медичне й інформаційне забезпечення фізичної та вогневої підготовки;

здійснення контролю.

1.6. Планування фізичної та вогневої підготовки здійснюється:

у СЗРУ - Управлінням кадрів;

у структурних підрозділах - позаштатними інструкторами з фізичної та вогневої підготовки (далі - позаштатний інструктор).

1.7. Планування включає в себе розробку Тематичного плану фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України (додаток 1) (далі - Тематичний план), який затверджується заступником Голови СЗРУ відповідно до розподілу службових обов’язків. Зміст занять планується позаштатними інструкторами відповідно до Тематичного плану. Проект Тематичного плану готує Управлінням кадрів СЗРУ щороку до початку нового календарного року з урахуванням вимог цієї Інструкції, розвитку оперативної обстановки, можливостей раціонального використання наявної навчально-тренувальної бази.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 55 від 19.02.2015}

1.8. Види забезпечень фізичної та вогневої підготовки:

1.8.1. Матеріальне забезпечення передбачає:

планування і придбання табельного спортивного інвентарю, майна, тренажерів із врахуванням потреб фізичної та вогневої підготовки;

утримання і ремонт спортивних споруд, місць для занять з фізичної та вогневої підготовки, обладнання, інвентарю, майна, апаратури і тренажерів.

1.8.2. Фінансове забезпечення передбачає:

планування та отримання грошових коштів з урахуванням потреб фізичної та вогневої підготовки;

придбання спортивного інвентарю і майна, призів, цінних подарунків та бланків документів;

придбання матеріалів, обладнання та інструментів для ремонту й утримання об’єктів навчально-матеріальної бази з фізичної та вогневої підготовки.

1.8.3. Медичне забезпечення передбачає:

проведення медичних обстежень військовослужбовців для визначення рівня допустимих для них фізичних навантажень з урахуванням фізичного розвитку, функціонального стану організму і рівня фізичної підготовленості;

розподіл військовослужбовців за групами здоров’я;

прищеплення військовослужбовцям навичок самоконтролю та особистої гігієни;

спостереження за санітарним станом спортивних споруд, місць для занять з фізичної та вогневої підготовки;

контроль за дотриманням правильного дозування фізичного навантаження і виконання санітарно-гігієнічних вимог при проведенні занять із фізичної та вогневої підготовки;

медичний контроль за особами, які беруть участь у навчально-тренувальних заняттях та спортивно-масових заходах;

організацію і проведення навчальних занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями, які належать до групи лікувальної фізичної культури, і переведення їх після одужання в основні групи.

1.8.4. Методичне забезпечення проведення навчально-тренувального процесу здійснюється науково-педагогічним складом Інституту СЗРУ, співробітниками Управління кадрів та 9 управління СЗРУ, а саме:

{Абзац перший підпункту 1.8.4 пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 145 від 12.05.2014}

розробка рекомендацій, спрямованих на покращення фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців, забезпечення керівників структурних підрозділів методичними посібниками;

надання допомоги позаштатним інструкторам у проведенні занять з фізичної та вогневої підготовки;

надання методичних рекомендацій для самостійного фізичного тренування військовослужбовців.

1.8.5. Інформаційне забезпечення включає:

роз’яснення чинного законодавства України з питань фізичної культури і спорту;

мобілізацію військовослужбовців на досягнення високих показників у фізичному, вогневому і спортивному удосконаленні;

залучення військовослужбовців до участі в удосконаленні навчально-матеріальної бази з фізичної та вогневої підготовки;

популяризацію досягнень особового складу у фізичній і вогневій підготовці та спорті;

демонстрацію відеопродукції за спортивною тематикою.

1.9. Забезпечення фізичної та вогневої підготовки здійснюється відповідно до компетенції структурних підрозділів СЗРУ.

1.10. Контроль здійснюється шляхом перевірки:

рівня фізичної підготовки кандидатів на військову службу за контрактом;

якості засвоєння військовослужбовцями програм з фізичної підготовки;

ефективності процесу фізичної підготовки;

якості організації, забезпечення і проведення фізичної та вогневої підготовки;

стану фізичної готовності військовослужбовців і підрозділів до виконання оперативно-службових завдань.

1.11. Перевірка якості засвоєння військовослужбовцями програм з фізичної підготовки, а також рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців здійснюється у процесі проведення заліків.

1.12. Керівники структурних підрозділів, організатори навчального процесу та спортивних змагань, працівники медичного підрозділу СЗРУ та самі військовослужбовці вживають всіх необхідних заходів з попередження травматизму в процесі фізичної та вогневої підготовки, а саме:

перевіряють безпечність спортивних споруд та місць виконання вправ, інвентарю, спорядження, спортивного одягу та взуття;

суворо дотримуються умов виконання тестів і нормативів, правил проведення змагань та підтримують при цьому високий рівень дисципліни.

1.13. Керівники структурних підрозділів, організатори навчального процесу та спортивних змагань, працівники медичного підрозділу СЗРУ:

методично правильно організовують навчально-тренувальний процес, забезпечують надійну страховку в небезпечних ситуаціях, не допускають обморожень, теплового та сонячного ударів у військовослужбовців;

враховують стан здоров’я та фізичну підготовленість військовослужбовців, які перенесли захворювання або мають відхилення від нормального стану здоров’я; постійно спостерігають за їх зовнішнім виглядом, не допускають перевтоми, запаморочення;

проводять роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження травматизму.

1.14. З урахуванням статусу і завдань, які покладаються на СЗРУ, кожен військовослужбовець відповідає за стан своєї фізичної та вогневої підготовки. Військовослужбовці понад планові заняття самостійно, на регулярній основі, займаються ранковою фізичною зарядкою, беруть участь у спортивних змаганнях.

Рівень фізичної та вогневої підготовки військовослужбовця відображається у службових характеристиках та атестаціях, а також враховується при призначенні на посаду, присвоєнні чергових військових звань, виплаті грошових винагород.

ІІ. Фізична та вогнева підготовка

2.1. Фізична та вогнева підготовка організовується і проводиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням оперативно-службових завдань, покладених на структурні підрозділи.

2.2. Загальна організація функціонування системи фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців у СЗРУ, а також контрольні функції щодо визначення рівня підготовки окремих військовослужбовців або структурних підрозділів покладаються на Управління кадрів СЗРУ.

2.3. До виконання тестів і нормативів для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців і фізичної підготовки кандидатів на військову службу за контрактом в Службу зовнішньої розвідки України допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання. У разі незадовільного самопочуття брати участь у тестах і нормативах не рекомендується.

2.4. Фізична та вогнева підготовка проводиться щороку з 1 лютого до 30 листопада. Структурні підрозділи СЗРУ об’єднуються в колективи фізичної культури (далі - КФК), перелік яких затверджується керівництвом СЗРУ. Для координації тренувальних заходів та підготовки до спортивних змагань наказом Голови СЗРУ призначаються позаштатні керівники КФК. Для допомоги керівникам КФК у кожній навчальній групі (підрозділі) з числа найбільш підготовлених військовослужбовців призначається позаштатний інструктор. Заняття проводяться в службовий час позаштатними інструкторами, двічі на тиждень, із розрахунку 2 академічні години на одне заняття (без урахування часу на дорогу). Місце та час проведення занять для навчальних груп (підрозділів), розташованих у м. Києві, визначається керівництвом СЗРУ.

Графіки проведення занять у 7 та 8 службах 1 управління 2 департаменту 55 Центру та підрозділах регіонального дислокування розробляються позаштатними інструкторами та затверджуються їх керівниками. Навчальний час розподіляється рівномірно протягом року з урахуванням відпрацювання в повному обсязі Тематичного плану та складання тестів і нормативів.

{Абзац другий пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 416 від 22.12.2014}

Навчальні заняття з фізичної та вогневої підготовки в Інституті СЗРУ проводяться викладачами відповідної кафедри згідно з розкладом занять.

Підготовка структурних підрозділів (окремих військовослужбовців) до виконання завдань, які потребують спеціальної фізичної та вогневої підготовки, здійснюється з урахуванням специфіки покладених завдань, затверджених керівництвом СЗРУ.

Військовослужбовці, які за станом здоров’я не можуть бути допущені до занять з фізичної та вогневої підготовки, доповідають про це безпосередньому керівнику та інформують позаштатного інструктора підрозділу. У подальшому вони займаються лікувальною фізкультурою згідно з рекомендаціями лікаря.

2.5. Керівники структурних підрозділів організовують та безпосередньо керують фізичною та вогневою підготовкою підлеглих, здійснюють контроль за її станом, об’єктивно оцінюють досягнуті результати та заохочують кращих, ефективно використовують навчально-матеріальну базу.

2.6. Перевірка та оцінка рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців та кандидатів на військову службу за контрактом в СЗРУ проводяться згідно з Тестами і нормативами для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки (додаток 2).

Тести і нормативи приймають співробітники Управління кадрів СЗРУ за графіком, затвердженим керівництвом СЗРУ. Результати тестів і нормативів військовослужбовця одночасно фіксуються позаштатними інструкторами, які узагальнюють дані стосовно свого підрозділу та рапортом (з відображенням результатів кожного військовослужбовця) доповідають керівнику структурного підрозділу. Після розгляду цей рапорт долучається до номенклатурної справи, в якій накопичуються матеріали з професійної підготовки військовослужбовців структурних підрозділів. У подальшому така інформація використовується керівником структурного підрозділу при вирішенні питань морального та матеріального заохочення підлеглих, підготовці на них службових характеристик, атестацій. У річному звіті поряд з показниками оперативно-службової діяльності вказується середній бал складання структурним підрозділом тестів і нормативів для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців.

У 7 та 8 службах 1 управління 2 департаменту 55 Центру та підрозділах регіонального дислокування результати тестів і нормативів виконання проводяться позаштатними інструкторами. Про отримані протягом навчального року результати тестів і нормативів та стан відпрацювання Тематичного плану керівники 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та підрозділів регіонального дислокування до 15 грудня доповідають по команді, а також інформують Управління кадрів СЗРУ у довільній формі з відображенням таких показників: кількість військовослужбовців, які брали участь у складанні тестів і нормативів (відсоток від загальної кількості за списком); середній бал тестів і нормативів підрозділу регіонального дислокування; кількість військовослужбовців, які не брали участі в складанні тестів і нормативів та з яких причин (вік, стан здоров’я, відрядження).

{Абзац третій пункту 2.6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 416 від 22.12.2014}

ІІІ. Умови виконання тестів і нормативів для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки

3.1. Рівень фізичної підготовки визначається за кількістю набраних балів. За кожен тест нараховується від нуля до п’яти балів. Середній бал для підрозділу визначається діленням загальної кількості балів, набраних учасниками, на кількість учасників.

3.2. Тести і нормативи можуть бути проведені у вигляді змагань. Особи, які виконують тести і нормативи, повинні бути одягнені у відповідний до виду випробувань спортивний одяг і взуття. Під час плавання не дозволяється використовувати будь-які допоміжні засоби.

3.3. Перевірку фізичної підготовки всіх вікових груп слід проводити за належних санітарно-гігієнічних і погодних умов (під несприятливими умовами слід розуміти сильні опади, температуру повітря нижче -10°С або вище 30°С).

3.4. Для виконання вправи з бігу на 3000 та 1000 метрів необхідно мати секундоміри та дистанцію, яка виміряна по лінії, що проходить на відстані 15 сантиметрів від внутрішнього краю доріжки, стартовий пістолет або прапорець.

3.4.1. Для чоловіків і жінок умови тестування однакові. За командою "на старт" учасники стають до стартової лінії в положення високого старту, коли всі готові до старту, за командою "руш" (або за пострілом) вони починають біг, намагаючись подолати дистанцію якомога швидше.

У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу. Результатом є час подолання дистанції з точністю до секунди.

3.4.2. Бігова доріжка повинна бути рівною і в належному стані. Погодні умови мають сприяти тому, щоб учасники показали свої звичайні результати.

3.5. Для виконання вправи на перекладині необхідно мати горизонтальний брус або перекладину діаметром 2-3 сантиметри, лаву та магнезію. Брус чи перекладина повинні бути розміщені на такій висоті, щоб кожний учасник у вису не торкався ногами землі.

3.5.1. Учасник стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою "можна", згинаючи руки, він підтягується до такого положення, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил. Результатом є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

3.5.2. Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини. Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування та робити зайві рухи ногами. Виконання вправи припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

3.6. Для виконання комплексної силова вправи необхідно мати секундомір, рівний майданчик.

3.6.1. Комплексна силова вправа проводиться протягом 1 хвилини. За командою "можна" перші 30 секунд учасник виконує максимально можливу кількість нахилів вперед до торкання руками пальців ніг з положення лежачи на спині, руки на поясі, ноги зафіксовані. Через 30 секунд за командою "час" учасник займає положення упору лежачи і без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди "стій". Результатом є загальна кількість нахилів уперед, згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

3.6.2. Під час виконання нахилів вперед незначне згинання ніг дозволяється, коли учасник повертається у вихідне положення. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Під час виконання другого завдання тіло має бути прямим, руки слід згинати до торкання грудьми підлоги.

3.7. Для виконання вправи стрибки зі скакалкою необхідно мати скакалку, секундомір, рівний майданчик.

3.7.1. Вправа виконується без зупинки на рівному майданчику за командою "можна". Стрибки виконуються на двох ногах у довільному темпі до команди "стій".

3.7.2. У випадку помилки вправа продовжується. Забороняється робити зупинки для відпочинку. Дозволяється одна помилка без втрати темпу. Вправа припиняється після другої помилки.

3.8. Для виконання вправи з плавання вільним стилем на 100 метрів необхідно мати басейн або спеціально підготовлене місце на водоймах, секундомір, свисток, стартовий пістолет або прапорець.

3.8.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи однакові. За командою "приготуватись" учасники стають на задній край стартової тумбочки. За командою "на старт" вони підходять на передній край тумбочки і займають положення старту. За командою "руш" (або за пострілом) стрибають у воду і пливуть обраним стилем кожний по своїй доріжці, намагаючись подолати дистанцію якомога швидше. Вправа може починатися з води. У цьому разі за командою "руш" учасники стартують з води, відштовхуючись ногами від стінки басейну або поворотного щита. Поворот повинен виконуватися з обов'язковим торканням стінки басейну будь-якою частиною тіла. За дотиком до стінки басейну або поворотного щита фіксується час завершення дистанції. Результатом є час подолання дистанції з точністю до секунди.

3.8.2. До виконання вправи допускаються лише особи, які добре тримаються на воді та мають дозвіл лікаря на відвідування басейну. Пливти можна будь-яким стилем і змінювати його. Дозволяється робити нетривалі зупинки під час поворотів. Не можна пересуватися по дну ногами. Якщо учасник став ногами на дно басейну, взявся руками за його борт або обмежуючий трос, вправа припиняється. Під час проведення вправи слід дотримуватися техніки безпеки та виконувати санітарно-гігієнічні вимоги до відвідувачів басейну, а також чітко виконувати команди інструктора.

3.9. Для виконання вправи № 1 з вогневої підготовки необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 25 метрів, 9-мм пістолет Макарова або Форт-17 та набої до нього, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.9.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 1 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 25 метрів. Кількість патронів 5 штук. Час на стрільбу необмежений. Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду "на вогневий рубіж кроком руш". Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється стоячи з витягнутої руки (допускається з двох рук або з підтримкою іншою рукою, при цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором під час пострілу).

3.9.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб. Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.9.3. Використовується вправа № 1 для проведення навчально-тренувальних стрільб та заліків.

3.10. Для виконання вправи № 2 з вогневої підготовки необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 25 метрів, 9-мм пістолет Макарова або Форт-17 та набої до нього, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.10.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 2 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 25 метрів. Кількість патронів 13 штук (3 патрони - пробних, час на стрільбу 3 хвилини та 10 патронів - залікових, час на стрільбу 10 хвилин). Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду "на вогневий рубіж кроком руш". Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється стоячи з витягнутої руки (допускається з двох рук або з підтримкою іншою рукою, при цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором під час пострілу).

3.10.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб. Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.10.3. Використовується вправа № 2 для проведення навчально-тренувальних стрільб та змагань.

3.11. Для виконання вправи № 3 з вогневої підготовки необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 25 метрів, 9-мм пістолет Макарова або Форт-17 та набої до нього, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.11.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 3 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 25 метрів. Кількість патронів 35 штук (5 патронів - пробних, час на стрільбу 5 хвилин та 30 патронів - залікових, час на стрільбу 30 хвилин). Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду "на вогневий рубіж кроком руш". Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється стоячи з витягнутої руки (допускається з двох рук або з підтримкою іншою рукою, при цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором під час пострілу).

3.11.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб. Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.11.3. Використовується вправа № 3 для проведення змагань.

3.12. Для виконання вправи № 4 з вогневої підготовки необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 10 метрів, 9-мм пістолет Макарова або Форт-17 та набої до них, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.12.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 4 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 8-10 метрів. Кількість патронів 10 штук (5 патронів - пробних, час на стрільбу 8 секунд та 5 патронів - залікових, час на стрільбу 8 секунд). Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду “на вогневий рубіж кроком руш”. Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється стоячи з двох рук, позиція очікування (пістолет утримується двома руками під кутом 45 градусів до площини стрільби, магазин з патронами в рукоятці пістолета, один патрон у патроннику), при цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором під час пострілу.

3.12.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб. Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.12.3. Використовується вправа № 4 для проведення навчально-тренувальних стрільб та заліків.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.12 згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 145 від 12.05.2014}

3.13. Для виконання вправи № 5 з вогневої підготовки необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 10 метрів, 9-мм пістолет Макарова або Форт-17 та набої до них, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.13.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 5 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 8-10 метрів. Кількість патронів 10 штук (5 патронів - пробних, час на стрільбу 12 секунд та 5 патронів - залікових, час на стрільбу 12 секунд). Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду “на вогневий рубіж кроком руш”. Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється стоячи з двох рук, позиція очікування (пістолет у кобурі, магазин з 5 патронами в рукоятці пістолета), при цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором під час пострілу.

3.13.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб. Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.13.3. Використовується вправа № 5 для проведення навчально-тренувальних стрільб та заліків.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.13 згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 145 від 12.05.2014}

3.14. Для виконання вправи № 6 з вогневої підготовки (стрільба з автомата) необхідно мати підготовлений для виконання вправи тир завдовжки не менше 100 метрів, автомат та набої до нього, мішень № 4 (грудна фігура з колами, яка встановлюється на висоті 1,5 метра від землі до центру мішені), звукозахисні навушники, захисні окуляри, оптичний прилад, маркер.

3.14.1. Для чоловіків і жінок умови виконання вправи № 6 з вогневої підготовки однакові. Дальність до цілі 100 метрів. Кількість патронів 13 штук (3 патрони - пробні, час на стрільбу 3 хвилини та 10 патронів - залікових, час на стрільбу 10 хвилин). Після перевірки знань матеріальної частини зброї та правил безпечної поведінки на вогневому рубежі керівник стрільб подає команду “на вогневий рубіж кроком руш”. Учасники займають місця відповідно до визначених напрямків і виконують будь-які дії лише за командою керівника стрільб (інструктора на вогневому рубежі). Усі команди подаються відповідно до курсу стрільб. Стрільба здійснюється лежачи з упору. При цьому особливу увагу слід звернути на заходи безпеки, а саме: недопущення травмування учасника затвором та прикладом автомата під час пострілу.

3.14.2. Учасники допускаються до виконання вправи лише за умов знання правил поводження зі зброєю та поведінки на вогневих рубежах. Під час проведення вправи слід суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, одягати звукозахисні навушники, уважно слухати команди керівника стрільб та чітко їх виконувати. Як правило, військовослужбовці виконують вправу з особистої зброї або зброї, наданої керівником стрільб.

Уся зброя повинна бути справною, її придатність перевіряється до початку стрільб з дотриманням правил безпеки.

3.14.3. Використовується вправа № 6 для проведення навчально-тренувальних стрільб та заліків.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.14 згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 145 від 12.05.2014}

3.15. Для виконання тестів і нормативів з рукопашного бою необхідно мати килим для занять з боротьби, кімоно, захисне спорядження для занять рукопашним боєм (ракушка, спеціальні рукавиці).

3.15.1. Прийоми виконуються з елементами раптовості. Учасник, якого перевіряють, починає виконання прийомів із положення стоячи спиною до партнера. Для виконання прийому надається одна спроба. Складання тесту проводиться по 15 білетах, у кожний з яких включається в різній послідовності не менше 5 прийомів із таких груп вправ: захисно-контратакуючі дії від ударів рукою, ногою, ножем, палкою; звільнення від захватів; обеззброювання при загрозі пістолетом. Виконання прийомів та дій рукопашного бою завершується прийомами конвоювання чи ураження противника. Навчально-тренувальні бої проводяться відповідно до правил змагань з рукопашного бою. Чоловіки і жінки 3, 4 вікових груп проводять лише демонстрацію виконання прийомів (без контакту з партнером). Ступінь їх підготовленості визначається в процесі навчально-тренувальних занять і додатково тест ними не складається.

3.15.2. Індивідуальна оцінка учаснику тесту з рукопашного бою виставляється за загальним враженням від виконання усіх 5 прийомів:

"5 балів"- захисні і контратакуючі дії виконуються разом і ефективно, у високому темпі і переконливо демонструють перемогу над "ворогом" (серія ударів, кидок з добиванням, больові прийоми та інше);

"4 бали"- захисні і контратакуючі дії виконуються з меншою ефективністю або з невеликою затримкою;

"3 бали"- контратакуючі дії виконуються з втратою темпу, з нестійкого положення;

"2 бали або 1 бал"- слабка координація рухів; недостатньо ефективні захисні дії, внаслідок чого пропущено удар; відсутні рухи, спрямовані на ухилення від удару тощо.

3.16. Для військовослужбовців, які навчаються на потоках підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації в Інституті СЗРУ, тести і нормативи визначаються відповідними навчальними програмами.

ІV. Спортивна робота

4.1. Спортивна робота у СЗРУ проводиться з метою залучення військовослужбовців до регулярних занять спортом, підвищення рівня їх фізичної та вогневої підготовки, спортивної майстерності та організації дозвілля. Спортивні заходи організовуються протягом календарного року - у вільний від службових обов’язків час або за графіком, затвердженим керівництвом СЗРУ.

4.2. Організація спортивної роботи покладається на позаштатний спортивний комітет (далі - СК) СЗРУ, головою якого призначається заступник начальника Управління кадрів СЗРУ. До складу позаштатного спортивного комітету СЗРУ входять також заступник голови СК, секретар СК та керівники КФК.

4.3. Порядок організації та проведення змагань з ігрових і військово-прикладних видів спорту протягом року, а також функціонування спортивних секцій визначається СК СЗРУ, який щороку у грудні подає заступнику Голови СЗРУ відповідно до розподілу службових обов’язків на затвердження графік роботи спортивних секцій та проект Положення про Спартакіаду СЗРУ. Спартакіада проводиться у два етапи: перший етап - змагання серед військовослужбовців КФК; другий етап - фінальні змагання серед збірних команд КФК на першість СЗРУ.

{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 55 від 19.02.2015}

4.4. Військовослужбовцям, включеним до складу збірних команд КФК, з дозволу керівників надається додатковий час для проведення навчально-тренувальних занять у спортивних секціях або індивідуально у зв’язку з підготовкою до змагань.

Начальник
Управління кадрів
Служби зовнішньої
розвідки УкраїниГ. Гарбар
Додаток 1
до Інструкції про організацію
фізичної та вогневої підготовки
в Службі зовнішньої розвідки України


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України відповідно до розподілу службових обов'язків

______________________________________
______________________________________
______________________________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України на 20___ рік

З метою підвищення рівня фізичної та вогневої підготовки військовослужбовців
Служби зовнішньої розвідки України провести в 20___ році такі заняття:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Начальник
Управління кадрів
Служби зовнішньої
розвідки України


"___" січня 20___ року

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 55 від 19.02.2015}Додаток 2
до Інструкції про організацію
фізичної та вогневої підготовки
в Службі зовнішньої розвідки України

ТЕСТИ І НОРМАТИВИ
для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки

№ з/п

Види випробувань

Стать (вікова група)

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

1

На витривалість


Біг на 3000 м (хв., с)

ч (1)

12.40

13.10

13.40

14.10

14.40

Біг на 1000 м (хв., с)

ч (2)
ч (3)
ч (4)
ж (1)
ж (2)
ж (3)
ж (4)

03.45
03.55
04.10
04.10
04.15
04.30
04.45

03.55
04.05
04.20
4.25
04.30
04.45
05.00

04.20
04.30
04.40
04.50
04.55
05.15
05.30

04.40
04.50
05.00
05.10
05.15
05.35
05.50

05.00
05.10
05.20
05.30
05.35
05.55
06.10

Стрибки зі скакалкою (хв., с)

ж (1)
ж (2)
ж (3)
ж (4)

1.40
1.30
1.10
1.00

1.25
1.15
0.55
0.45

1.10
1.00
0.40
0.30

1.00
0.45
0.30
0.20

0.50
0.30
0.20
0.10

2

На силу


Підтягування на перекладині (разів)

ч (1)
ч (2)
ч (3)
ч (4)

13
11
9
7

11
9
7
6

9
7
6
5

7
5
4
3

5
4
3
2

Комплексна силова вправа (разів за 1 хвилину)

ч (1)
ч (2)
ч (3)
ч (4)
ж (1)
ж (2)
ж (3)
ж (4)

52
48
44
40
38
34
30
26

48
44
40
36
34
30
26
22

44
40
36
32
30
26
22
18

40
36
32
28
26
22
18
14

36
32
28
24
22
18
14
10

3

Прикладні та спеціальні навички


Плавання вільним стилем 100 м (хв., с)

ч (1)
ч (2)
ч (3)
ч (4)
ж (1)
ж (2)
ж (3)
ж (4)

1.40
1.55
2.00
2.05
2.10
2.20
2.30
2.50

1.55
2.05
2.10
2.20
2.20
2.30
2.50
3.10

2.15
2.25
2.30
2.40
2.40
2.50
3.10
3.30

2.30
2.40
3.00
3.10
3.00
3.10
3.25
3.45

2.45
2.55
3.20
3.30
3.20
3.30
3.45
4.05

Вогнева підготовка

Вправа № 1 (очки)

ч (1, 2, 3, 4)
ж (1, 2, 3, 4)

40

34

28

22

16

Вправа № 4 (влучення)

ч (1, 2, 3, 4)
ж (1, 2, 3, 4)

5

4

3

2

1

Вправа № 5 (влучення)

ч (1, 2, 3, 4)
ж (1, 2, 3, 4)

5

4

3

2

1

Вправа № 6 (очки)

ч (1, 2, 3, 4)
ж (1, 2, 3, 4)

80

73

65

55

45

Рукопашний бій

ч (1, 2)
ж (1, 2)
ч (3, 4)
ж (3, 4)

Відповідно до умов (за контактом)


Відповідно до умов (без контакту)

Примітка: ч - чоловіки; ж - жінки; 1, 2, 3, 4 - вікові групи.

До складання тестів і нормативів для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки допускаються особи жіночої та чоловічої статі 1, 2, 3 та 4 вікових груп.

Особи 5 вікової групи можуть складати тести і нормативи для визначення рівня фізичної та вогневої підготовки за власним бажанням та виходячи із службової необхідності. Таких осіб допускають з дозволу лікаря.

За віком групи розподіляються таким чином:

Чоловіки

Жінки

1 група

до 30 років

1 група

до 25 років

2 група

від 30 до 35 років

2 група

від 25 до 30 років

3 група

від 35 до 40 років

3 група

від 30 до 35 років

4 група

від 40 до 45 років

4 група

від 35 до 40 років

5 група

45 років і більше

5 група

40 років і більше

{Додаток 2 в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 145 від 12.05.2014}


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: