open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2013  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2013 р.
за № 221/22753

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 495 від 18.10.2018}

Про затвердження Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію виноробної промисловості

Відповідно до підпункту 7.9 підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію виноробної промисловості, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ Міністерства аграрної політики України від 31 липня 2007 року № 551 "Про затвердження Положення та складу Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2007 року за № 971/14238, визнати таким, що втратив чинність.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22.01.2013  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2013 р.
за № 221/22753

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну галузеву дегустаційну комісію виноробної промисловості

І. Загальні положення

1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія виноробної промисловості (далі ­ ЦГДК) є головною дегустаційною комісією у виноградарсько-виноробній галузі виробництва виноробної продукції в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

1.2. ЦГДК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про виноград та виноградне вино", цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. ЦГДК проводить органолептичну оцінку якості виноробної продукції, яка виробляється та пропонується до реалізації суб’єктами господарювання незалежно від форм власності.

1.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи ЦГДК здійснює відділ розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства Мінагрополітики України. Методичне забезпечення ЦГДК здійснюють профільні наукові установи, що належать до сфери управління Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України та працівники яких є членами ЦГДК.

1.5. ЦГДК утворюється у кількості від 25 до 30 членів.

1.6. До складу ЦГДК включаються кваліфіковані спеціалісти відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства Мінагрополітики України, Держсільгоспінспекції України, працівники інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії аграрних наук України, представники галузевих об’єднань, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) з досвідом роботи у виноградарсько-виноробній галузі не менше 10 років.

1.7. У період між засіданнями ЦГДК у разі необхідності оперативного вирішення питань щодо визначення органолептичної оцінки якості виноробної продукції функції ЦГДК виконує Експертна рада ЦГДК, до складу якої входять не менше 10 висококваліфікованих дегустаторів із членів ЦГДК, у тому числі голова ЦГДК (заступник голови ЦГДК).

1.8. Персональний склад ЦГДК та Експертної ради ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики України.

1.9. Про результати роботи Експертної ради ЦГДК члени ЦГДК інформуються на засіданні ЦГДК.

1.10. Члени ЦГДК мають право бути безпосередньо присутніми під час відбору проб зразків виноробної продукції на підприємствах первинного і вторинного виноробства та у суб'єктів господарювання оптової і роздрібної торгівлі за участю представників цих підприємств для подальшого подання проб зразків на дегустацію для оцінки якості.

1.11. Виробництво нових марок виноробної продукції може проводитися лише за наявності позитивного висновку ЦГДК, рішення якої оформлюється протоколом. Згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" на підставі висновку ЦГДК Мінагрополітики України затверджує нові марки виноробної продукції.

1.12. Відбір проб зразків для дегустації нових марок виноробної продукції проводиться безпосередньо контрольно-виробничою лабораторією виробника за участю представника ЦГДК з дослідних партій виноробної продукції.

Відібрані проби зразків нових марок виноробної продукції направляються на дослідження їх фізико-хімічних властивостей до Центральної лабораторії виноробної промисловості, результати яких оформлюються протоколом досліджень.

Зразки нових марок виноробної продукції направляються до ЦГДК разом з протоколом випробувань.

1.13. Члени ЦГДК можуть користуватися для порівняння зразками виноробної продукції, типовими для тієї місцевості, де їх вироблено.

ІІ. Функції ЦГДК

2.1. ЦГДК може проводити оцінку якості виноробної продукції:

що виробляється суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також для затвердження нових марок такої продукції згідно з ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення";

відібраної в процесі виробництва або реалізації відповідними органами державного нагляду (контролю);

що поставляється на експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки і конкурси;

у разі виникнення суперечностей між виробником і одержувачем виноробної продукції;

за зверненням правоохоронних органів тощо.

2.2. ЦГДК надає висновки про якість виноробної продукції, зовнішнього оформлення і закупорювання виноробної продукції, вітчизняних та імпортних виноматеріалів, розробляє пропозиції щодо освоєння виробництва або зняття з виробництва окремих марок виноробної продукції, поставки виноробної продукції на експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки і конкурси, розробляє рекомендації з підвищення якості виноробної продукції.

ІІІ. Порядок подання на дегустацію зразків виноробної продукції

3.1. Зразки виноробної продукції для дегустації подаються виробником у кількості згідно з нормою витрат на одного дегустатора, але не менше двох одиниць тари, у яку розливається продукція для реалізації відповідно до законодавства.

Виноматеріали шампанські та коньячні і спирти подаються в кількості двох одиниць місткістю 0,7 дм3.

3.2. Норма витрат на дегустацію зразків вин тихих, ігристих та газованих, шампанського, слабоалкогольних напоїв, вермуту, виноматеріалів - не більше 50 см3; коньяків, міцних алкогольних напоїв виноградного походження, коньячних спиртів - не більше 30 см3 кожного зразка на дегустатора, що бере участь у засіданні ЦГДК (Експертної ради ЦГДК).

3.3. Разом із зразками виноробної продукції до ЦГДК подаються:

супровідний лист із зазначенням мети дегустації, найменування продукції, року врожаю, сорту винограду, технології виготовлення, даних за обсягами виробництва, фізико-хімічних показників, передбачених чинними стандартами та нормативною документацією;

акт відбору проб зразків виноробної продукції;

документи, що підтверджують відповідність виноробної продукції чинним стандартам.

3.4. Для проведення дегустації нових марок виноробної продукції та аналізу сировинної бази виробник додатково надає до Мінагрополітики України:

звіт про переробку винограду за сортами за попередній рік;

інформацію про виробництво виноробної продукції за попередній та поточний роки, а також планове виробництво виноробної продукції на наступний рік в обсягах випуску і сортового складу;

перелік нових марок виноробної продукції, які пропонуються для затвердження, із зазначенням сортового складу винограду у відсотковому співвідношенні;

проект технічних умов, якщо вимоги до цієї продукції не передбачені чинними стандартами, проект технологічної інструкції та пояснювальну записку відповідно до вимог ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення", ГСТУ 18.39-2001 "Технологічні інструкції та рецептури в харчовій промисловості. Загальні положення. Порядок розроблення, узгодження, затвердження, вимоги до змісту і оформлення" та ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов".

3.5. Витрати на придбання необхідних для дегустації продуктів проводяться із розрахунку не більше встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожного дегустатора на один день роботи.

3.6. Списання зразків виноробної продукції проводиться на підставі протоколу засідання ЦГДК (Експертної ради ЦГДК).

Залишки виноробної продукції після її дегустації передаються виробникам. Вартість зразків продукції, поданих до ЦГДК (Експертної ради ЦГДК), витрати на доставку їх до місця призначення відносяться на рахунок відповідного суб’єкта господарювання.

ІV. Порядок та умови проведення дегустації

4.1. Засідання ЦГДК проводяться щомісяця.

За необхідності засідання ЦГДК може скликатися додатково головою ЦГДК, а за його відсутності - заступником голови ЦГДК.

4.2. Дату засідання ЦГДК визначають голова ЦГДК (його заступник) і секретар ЦГДК, про що повідомляються члени ЦГДК не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання ЦГДК.

4.3. Засідання ЦГДК скликаються головою або заступником голови ЦГДК.

На засідання можуть запрошуватися спеціалісти виноробної галузі і заінтересованих підприємств, установ та організацій.

4.4. Засідання ЦГДК (Експертної ради ЦГДК) є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 75 відсотків загальної кількості членів ЦГДК (Експертної ради ЦГДК).

4.5. Виконання окремих завдань з визначення якості виноробної продукції з виїздом на місце виробництва виноробної продукції може бути доручено не менше ніж трьом членам ЦГДК.

4.6. Органолептична оцінка виноробної продукції на засіданнях ЦГДК та Експертної ради ЦГДК проводиться відкритим або закритим способом.

За відкритого способу членам ЦГДК чи Експертної ради ЦГДК повідомляють всі основні відомості про зразок виноробної продукції, його назву, вік, основні кондиції, виробника тощо.

За закритого способу зразки шифрують і дегустують під номерами без повідомлення дегустаторам виробника виноробної продукції. До відома дегустаторів доводиться лише тип виноробної продукції, який представлено на дегустацію.

4.7. Шифрування поданих на дегустацію зразків проводиться у день дегустації за дорученням голови ЦГДК (його заступника) секретарем ЦГДК чи довіреною особою зі складу членів ЦГДК, попередженою про необхідність дотримання таємниці шифрування зразків.

Кожному зразку присвоюється певний номер, складається акт шифрування, у якому вказуються номери зразків, найменування виноробної продукції і виробника, дата розливу, характерні особливості зразка, стан зразків (збереження укупорювання, наявність етикетки тощо) та наявність акта відбору проб зразків.

Акт шифрування підписується, запечатується в конверт і передається голові ЦГДК (заступнику голови ЦГДК).

Присутність членів ЦГДК та інших спеціалістів, крім довіреної особи, під час шифрування зразків не допускається.

Акт шифрування розкривається лише після закінчення дегустації і обговорення зразків.

4.8. Дегустація виноробної продукції повинна проводитись у спеціальному світлому приміщенні, з чистим, без сторонніх запахів, повітрям. Температура в приміщенні для дегустації рекомендується в межах 15-16°С.

Стіл може бути загальним для всіх дегустаторів або окремим для кожного з них для унеможливлення контактів між дегустаторами.

На дегустаційному столі повинен стояти графин з чистою водою та посуд для зливу залишків виноробної продукції.

Дегустаційні бокали повинні бути простими і легкими, без прикрас, виготовлені з тонкого, абсолютно безбарвного скла, яке не має ніяких відтінків, що могло б змінювати забарвлення виноробної продукції.

Форма дегустаційних бокалів повинна бути тюльпаноподібна або яйцеподібна, місткістю приблизно 150 мл, але під час однієї дегустації в усіх дегустаторів бокали повинні бути однаковими.

4.9. Порядок подачі виноробної продукції на дегустацію повинен бути таким, щоб якомога менше втомлювати дегустаторів і не допускати впливу попередньої проби на наступну.

Максимальна кількість зразків не повинна перевищувати 70 за робочий день.

4.10. Для об’єктивності органолептичної оцінки якості зразків виноробної продукції засідання ЦГДК необхідно проводити для окремих груп виноробної продукції.

4.11. Загальні правила подачі зразків виноробної продукції на дегустацію:

4.11.1. Зразки подаються на дегустацію за такої температури (°С):

шампанське, ігристі та газовані вина, слабоалкогольні напої виноградного походження

-

8-12;

білі та рожеві столові вина ординарні та марочні

-

12-16;

червоні столові вина

-

16-20;

кріплені та десертні вина, коньяки, бренді, міцні алкогольні напої виноградного походження

-

16-18;

плодово-ягідні вина, вермути

-

16-18.

4.11.2. Спочатку подаються менш солодкі, з меншою об’ємною часткою етилового спирту і менш екстрактивні вина (алкогольні напої виноградного походження).

4.11.3. За однакової цукристості подаються вина (алкогольні напої виноградного походження) з меншим умістом спирту, а за однакової міцності - менш солодкі.

4.11.4. В одній і тій самій категорії спочатку дегустуються білі вина (алкогольні напої виноградного походження), потім рожеві, а потім червоні.

4.11.5. Вина молоді дегустуються перед більш старими за віком, менш ароматичні - перед більш ароматичними.

4.11.6. Колекційні вина, які мають осад, перед дегустацією підлягають декантації для доведення до однорідності зразка.

4.11.7. Виноробна продукція подається на дегустацію в такій послідовності:

вина виноградні столові: сухі, напівсухі, напівсолодкі;

вина виноградні кріплені: міцні, десертні, лікерні;

бренді ординарні;

коньяки ординарні;

бренді витримані;

бренді марочні;

коньяки марочні;

коньяки колекційні;

газовані вина: сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі;

шампанські та ігристі вина: екстра брют, брют, екстра сухі, сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі;

слабоалкогольні напої: тихі, газовані;

вермути: сухі, міцні, десертні.

4.11.8. Плодово-ягідні вина подаються в такій самій послідовності, як і вина виноградні.

4.12. Залежно від мети та виду дегустації послідовність подання виноробної продукції може змінюватися і визначатися головою ЦГДК.

Після дегустації окремої групи або 10-15 зразків в одній групі необхідно робити перерву не менш як на 10 хвилин для відновлення смакових здібностей.

4.13. Зразки виноробної продукції на засідання ЦГДК подаються в передбаченій чинними нормативними документами скляній тарі, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковки типу "Tetra-Pak" і "Bag in box" і представляються керівником виробника або технологом, начальником чи завідувачем лабораторії.

4.14. Перед поданням на дегустацію зразків виноробної продукції проводяться дослідження їх фізико-хімічних властивостей у Центральній лабораторії виноробної промисловості. Невідповідність зразка виноробної продукції вимогам чинних стандартів, нормативної документації за одним із показників, виявлена під час проведення дегустації, є підставою для зняття зразка з дегустації.

4.15. Оцінювання якості виноробної продукції проводиться за 10-бальною або 100-бальною системою згідно зі шкалою оцінювання виноробної продукції, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

4.16. Середній бал визначається як середня арифметична величина з оцінок членів ЦГДК, які беруть участь у засіданні.

4.17. Виноробна продукція рекомендується до затвердження як нова марка виноробної продукції при одержанні відповідних дегустаційних оцінок, але не нижче наведених у додатку 1 до цього Положення.

4.18. Оброблені виноматеріали і купажі коньяків перед розливом оцінюються на рівні готової продукції.

4.19. Виноматеріали необроблені, одержані в сезон виноробства, а також спирти молоді рекомендуються для виробництва готової продукції у разі отримання оцінок не нижчих, ніж наведено в шкалі оцінювання виноматеріалів та спиртів (додаток 2 до цього Положення).

4.20. Після закінчення дегустації групи представлених зразків проводиться обговорення дегустованих зразків під керівництвом головуючого на засіданні.

При цьому члени ЦГДК висловлюють своє враження щодо якості і пропозиції щодо її покращення.

4.21. Дегустатори записують у свої дегустаційні листи (додатки 3, 4 до цього Положення) дані ними бальні оцінки щодо кожного зразка виноробної продукції, після закінчення дегустації підписують дегустаційні лист і передають їх секретареві для обробки результатів та розрахунку середньої оцінки.

4.22. Під час підрахунку середньої арифметичної оцінки щодо кожного зразка враховуються лише оцінки, надані членами ЦГДК.

Особи, запрошені на дегустацію, можуть оцінювати якість виноробної продукції, брати участь в обговоренні представлених зразків без урахування їх оцінки під час підрахунку середньої арифметичної оцінки.

4.23. Рішення ЦГДК (Експертної ради ЦГДК) приймається 2/3 голосів присутніх на засіданні членів ЦГДК.

У разі рівної кількості голосів голос голови, а в разі його відсутності - заступника голови ЦГДК є вирішальним.

4.24. Рішення ЦГДК (Експертної ради ЦГДК) на підставі дегустаційних листів членів ЦГДК (Експертної ради ЦГДК) оформлюється протоколом, який підписують голова (заступник голови) і секретар ЦГДК.

4.25. У протоколі зазначаються:

дата і місце проведення дегустації;

мета дегустації;

персональний склад учасників дегустації;

перелік дегустованої продукції з органолептичною характеристикою і бальною оцінкою;

висновки за результатами дегустації.

4.26. До протоколу додаються дегустаційні листи присутніх на засіданні членів ЦГДК (Експертної ради ЦГДК).

4.27. У разі проведення виставок, конкурсів та оглядів протокол ЦГДК (Експертної ради ЦГДК) є підставою для нагородження переможців.

Директор
Департаменту землеробстваО.А. Демидов
Додаток 1
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну комісію
виноробної промисловості

ШКАЛА
оцінювання виноробної продукції

Найменування продукції

Оцінка за 10-бальною та 100-бальною системою, не нижче

готова продукція

нові марки продукції

10 балів

100 балів

10 балів

100 балів

1

2

3

4

5

Вина ординарні

8,0

74

8,4

80

Вина ординарні витримані

8,2

76

8,6

82

Вина марочні

8,8

86

9,2

92

Вина колекційні

9,2

90

9,4

95

Вина контрольованих найменувань за походженням

9,4

94

9,6

97

Шампанське та ігристі вина акратофорної шампанізації

8,8

86

9,0

92

Шампанське та ігристі вина пляшкової шампанізації

8,9

88

9,1

93

Шампанське колекційне

9,0

90

9,2

95

Вина газовані

8,2

76

8,6

82

Бренді ординарні

8,2

76

8,4

82

Коньяки ординарні 3 зірочки

8,3

78

8,5

84

Коньяки ординарні 4 зірочки

8,5

80

8,7

86

Коньяки ординарні 5 зірочок

8,7

83

8,9

88

Бренді витримані та марочні

8,8

80

9,0

86

Коньяки марочні групи КВ

9,0

88

9,2

93

Коньяки марочні групи КВВЯ

9,2

90

9,4

95

Коньяки марочні групи КС

9,4

94

9,6

97

Коньяки колекційні

9,6

96

9,8

98

Вермут

8,0

74

8,4

80

Міцні алкогольні напої виноградного походження

8,0

74

8,2

80

Вина та напої плодово-ягідні

8,0

74

8,2

80
Додаток 2
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну комісію
виноробної промисловості

ШКАЛА
оцінювання виноматеріалів та спиртів

Найменування продукції

Оцінка за 10-бальною та 100-бальною системою, не нижче

Виноматеріали виноградні необроблені ординарні

7,5

70

Виноматеріали для закладання на витримку

7,8

72

Виноматеріали для закладання на витримку для вин контрольованих найменувань

8,4

80

Шампанські виноматеріали і виноматеріали для ігристих вин (для акратофорного способу)

7,8

72

Шампанські виноматеріали для пляшкової шампанізації

8,0

74

Виноматеріали коньячні

7,5

70

Виноматеріали плодово-ягідні необроблені

7,3

68

Спирти коньячні молоді

7,5

70

Спирти коньячні витримані

8,0

74

Спирти плодові

7,4

69
Додаток 3
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну комісію
виноробної промисловості

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ № ____

Прізвище, ім’я, по батькові дегустатора ___________________________________________

"____" _________________ 20__ року

№ з/п

Найменування продукції

Рік врожаю

Елементи оцінки

Примітки

прозорість до 0,5 балів

колір до 0,5 балів

букет/аромат до 3,0 балів

смак до 5,0 балів

типовість до 1,0 бала

загальний бал до 10,0 балівПідпис дегустатора _________________________________Додаток 4
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну комісію
виноробної промисловості

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ № _____

Прізвище, ім’я, по батькові дегустатора ___________________________________________

"____" ____________________ 20__ року

Найменування продукції _______________________________________________________

№ з/п

Характеристики

Чудово

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Примітки

Зовнішній вигляд

Прозорість

5

4

3

2

1


Колір

10

8

6

4

2


Букет/ аромат

Інтенсивність

11

10

8

5

3


Якість

19

16

14

12

9


Смак

Інтенсивність

14

12

10

7

4


Якість

30

26

22

18

14


Гармонія/загальне враження

11

10

9

8

7


Загальний бал до 100 балівПідпис дегустатора _________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: