open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2013  № 29


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 243/22775

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух", підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній інспекції сільського господарства України:

3.1. Визначити осіб, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів, їх завдання і забезпечити їх діяльність.

3.2. Забезпечити в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах впровадження уніфікованих програмних продуктів для ведення автоматизованого обліку машин.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної інспекції
сільського господарства України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Міністр внутрішніх справ УкраїниМ.О. Вашешніков


М.Ю. Бродський


В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22.01.2013 № 29


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 243/22775

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 5 частини першої статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух", підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, та визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - Реєстр).

1.2. Реєстр - уніфікована автоматизована електронно-облікова система (далі - система), до складу якої входить програмне забезпечення для ведення обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), обліку суб'єктів господарювання, що здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, а також для приймання теоретичних іспитів із знань правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації машин та проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

1.3. Реєстр ведеться з метою інформаційного забезпечення Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів для збору, накопичення та обробки відомостей щодо:

1.3.1. Власників машин, реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку машин;

1.3.2. Заборони експлуатації, розшуку, накладення арешту та заборони зняття з обліку машини;

1.3.3. Переліку видів машин;

1.3.4. Суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин;

1.3.5. Результатів обов'язкового технічного контролю машин;

1.3.6. Підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

1.3.7. Надходження, передачі та реалізації машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

1.3.8. Закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

1.3.9. Видачі посвідчень тракториста-машиніста;

1.3.10. Бланків протоколів перевірки технічного стану машини, довідок-рахунків, актів приймання-передачі машини, номерних знаків "Транзит", біржових угод та відповідних відміток на них, висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

1.4. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі - Держатель), яка забезпечує його ведення, фінансує витрати, пов'язані із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, веденням Реєстру, та виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

1.5. Адміністратором Реєстру є визначене(а) у встановленому законодавством порядку державне підприємство (установа, організація), що є у підпорядкуванні Державної інспекції сільського господарства України і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, надання реєстраторам доступу до Реєстру, збереження та захист відомостей, що містяться у ньому, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром (далі - Адміністратор).

1.6. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є Держатель та державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (далі - інспекції), які вносять або вилучають відомості про зареєстровані машини, їх технічний стан, систематизують відомості про їх власників та виконують інші функції, передбачені цим Положенням, а також суб'єкти господарювання, які вносять відомості про результати проведення обов'язкового технічного контролю машин, відомості про видачу та використання відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

1.7. Реєстр ведеться українською мовою.

1.8. На підставі відомостей, що містяться у Реєстрі, може формуватись аналітична, статистична інформація з метою подальшого її оприлюднення.

1.9. Право доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, мають Держатель, Адміністратор та Реєстратор, а також інші особи відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Формування та ведення Реєстру

2.1. Збір, накопичення та обробка даних Реєстру здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

2.2. Реєстратор вносить відповідні відомості у межах своїх повноважень в день:

здійснення реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку машини;

видачі акта про заборону експлуатації машини;

надходження повідомлення від уповноважених органів про розшук машини, накладення арешту або заборону зняття з обліку машини;

прийняття рішення щодо включення (виключення) до(з) Реєстру суб'єкта господарювання, який здійснює обов'язковий технічний контроль машин;

здійснення обов'язкового технічного контролю машин;

прийняття рішення щодо постановки на облік (зняття з обліку) підприємства, установи, організації та іншого суб'єкта господарювання незалежно від форми власності, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

надходження, передачі та реалізації машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

прийняття рішення щодо включення до Реєстру закладу, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

видачі посвідчень тракториста-машиніста;

надання інспекції бланків протоколів перевірки технічного стану машини;

отримання та/або видачі бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі машини, номерних знаків "Транзит", біржових угод.

2.3. Внесення відомостей до Реєстру щодо власника машини, реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку машини здійснюється інспекціями.

2.3.1. До Реєстру вносяться такі дані про власника машини:

для юридичних осіб:

найменування;

місцезнаходження;

код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

2.3.2. До Реєстру вносяться такі дані про машину:

найменування;

марка і модель;

рік випуску;

заводський (ідентифікаційний) номер машини;

заводський (ідентифікаційний) номер двигуна;

заводський (ідентифікаційний) номер шасі;

марка двигуна;

об'єм двигуна;

потужність двигуна;

маса машини;

завод-виробник;

країна-виробник;

висновок атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;

дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку);

серія, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію машини (талона тимчасового обліку машини);

особливі відмітки у свідоцтві про реєстрацію машини;

серія, номер реєстраційного номера (номерного знака "Транзит");

серія, номер та дата видачі довідки-рахунка (акта приймання-передачі машини, митної декларації).

2.4. Внесення відомостей до Реєстру щодо заборони експлуатації машини здійснюється інспекціями на підставі акта заборони експлуатації машини. До Реєстру вносяться такі відомості:

дата, номер акта заборони експлуатації машини;

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) власника машини;

найменування машини;

марка та модель машини;

рік випуску;

державний номерний знак;

свідоцтво про реєстрацію машини (серія, номер, ким і коли видано);

причина заборони експлуатації машини.

2.5. Внесення відомостей до Реєстру щодо розшуку машини, накладення арешту та заборону зняття з обліку здійснюється інспекціями у разі надходження повідомлення від уповноважених органів про розшук машини, накладення арешту або заборону зняття з обліку машини. До Реєстру вносяться такі відомості:

назва, дата та номер документа про розшук машини, накладення  арешту або заборону зняття з обліку машини;

найменування уповноваженого органу (прізвище, ініціали посадової особи), що прийняв(ла) відповідне рішення.

2.6. Внесення до Реєстру переліку видів машин здійснюється інспекціями. До Реєстру вноситься перелік видів машин, що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування під час переїзду до/з місця виконання робіт, у встановленому законодавством порядку.

2.7. Внесення відомостей до Реєстру щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, здійснюється Держателем. До Реєстру вносяться такі відомості:

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання;

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження (місце проживання), електронна пошта, телефон суб’єкта господарювання;

прізвище, ім'я, по батькові керівника суб’єкта господарювання (юридичної особи);

територія, де суб’єкт господарювання буде здійснювати обов'язковий технічний контроль машин;

номер та дата видачі атестата акредитації, термін його дії;

дата включення до реєстру;

прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта відповідальних осіб суб’єкта господарювання за ведення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи;

кількість окремих груп працівників суб’єкта господарювання, які застосовують сертифіковані засоби вимірювальної техніки і можуть самостійно здійснювати обов'язковий технічний контроль.

2.8. Внесення відомостей до Реєстру про результати обов'язкового технічного контролю машин проводиться суб’єктом господарювання, який здійснює обов’язковий технічний контроль машин. До Реєстру вносяться такі відомості:

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання, що проводив перевірку технічного стану, телефон, місцезнаходження (місце проживання);

назва та реквізити документа, який дає право на проведення перевірки технічного стану;

найменування машини;

номерний знак;

марка машини;

рік випуску;

заводський номер;

номер двигуна;

номер шасі, рами;

об’єм двигуна;

маса машини;

серія і номер свідоцтва про реєстрацію машини;

найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), телефон власника машини;

прізвище, ім’я, по батькові, телефон представника власника машини;

місце проведення перевірки;

відповідність показників та результатів контролю щодо загальних вимог, двигуна та його систем, гальмівної системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, гідравлічних, пневматичних систем, шин, коліс (гусениць), електропроводки та електрообладнання, робочого місця та засобів евакуації, застережних написів та знаків, інших елементів конструкції та комплектації;

індивідуальний штрих-код;

дата проходження технічного контролю;

результати вимірювань димності відпрацьованих газів у режимі вільного прискорення;

результати вимірювань ефективності гальмування робочої, стоянкової гальмівної систем машини, сумарного кутового зазору рульового керування;

використані засоби вимірювальної техніки.

2.9. Внесення відомостей до Реєстру щодо підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Держателем. До Реєстру вносяться такі відомості:

реєстраційний номер суб’єкта господарювання;

найменування суб'єкта господарювання, прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця;

регіон.

2.10. Внесення відомостей до Реєстру щодо надходження, передачі та реалізації машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. До Реєстру вносяться такі відомості:

дата надходження, продажу / передачі машини;

серія, номер довідки-рахунка, акта приймання-передачі;

марка, заводський номер, номер двигуна, рік випуску, колір машини, складової частини;

підстави для видачі довідки-рахунка, акта приймання-передачі, біржової угоди;

попередній номерний знак;

виданий номерний знак "Транзит";

прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані власника, продавця;

прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані покупця, отримувача.

2.11. Внесення відомостей до Реєстру щодо закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, здійснюється інспекціями. До Реєстру вносяться такі відомості:

повне найменування навчального закладу;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження та телефон навчального закладу;

прізвище, ініціали керівника навчального закладу;

перелік категорій, за якими будуть здійснюватись підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

номер та дата видачі ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг, строк її дії за вказаними категоріями.

2.12. Внесення відомостей до Реєстру щодо видачі посвідчень тракториста-машиніста здійснюється інспекціями. До Реєстру вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові тракториста-машиніста;

дата і місце народження;

місце роботи (проживання);

дата видачі посвідчення;

категорії машин, на керування якими видане посвідчення;

серія і номер посвідчення.

2.13. Внесення відомостей до Реєстру щодо бланків протоколів перевірки технічного стану машини здійснюється інспекціями. До Реєстру вносяться такі відомості:

серія та номер протоколу;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта господарювання, що проводить перевірку технічного стану машини;

індивідуальний штрих-код.

2.14. Внесення відомостей до Реєстру щодо отриманих та виданих бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі машини, номерних знаків "Транзит", біржових угод здійснюється підприємством, установою, організацією або іншим суб'єктом господарювання незалежно від форми власності, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. До Реєстру вносяться такі відомості:

серія та номер бланка довідки-рахунка (акта приймання-передачі, біржової угоди) / серія та номер номерного знака "Транзит";

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

ІІІ. Надання інформації з Реєстру

3.1. Інформація з Реєстру має обмежений доступ та надається у вигляді листа на безоплатній основі за письмовим зверненням органів державної влади та осіб, що мають на це право у випадках, передбачених законами.

3.2. Для отримання інформації з Реєстру подається запит до Державної інспекції сільського господарства України або інспекції.

3.3. Інформація з Реєстру надається протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

3.4. Уповноважені органи державної влади (посадові особи) можуть користуватися Реєстром шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

У видачі інформації з Реєстру відмовляється, коли запит оформлено неналежним чином або у запиті відсутні чи наведені не повністю або з виправленням відповідні відомості.

Заступник директора
Департаменту землеробстваЮ.Л. Жарун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: