open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь

{Угоду ратифіковано Законом № 566-VIII від 01.07.2015}

{Щодо набрання чинності додатково див. Лист МЗС Республіки Білорусь}

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь (далі - Сторони),

прагнучи до подальшого розвитку співпраці між двома державами і розширення контактів між громадянами держав Сторін,

керуючись Договором про дружбу, добросусідство і співпрацю між Україною і Республікою Білорусь від 17 липня 1995 року, Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають в прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року, Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні від 14 грудня 1995 року,

враховуючи історично сформовані добросусідські відносини,

визнаючи необхідність збереження і розвитку господарських, культурних та інших традиційних зв'язків між населенням прикордонних районів України і Республіки Білорусь,

з метою створення сприятливих умов для перетину українсько-білоруського державного кордону в пунктах місцевого (спрощеного) пропуску жителями прикордонних районів України і Республіки Білорусь

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Ця Угода визначає порядок перетину українсько-білоруського державного кордону в пунктах місцевого (спрощеного) пропуску громадянами України і Республіки Білорусь - жителями Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь, зареєстрованими в населених пунктах, вказаних у додатку 1 (далі - жителі прикордонних районів).

2. Для цієї Угоди застосовуються терміни та їх визначення у значеннях, передбачених Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року, і Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні від 14 грудня 1995 року.

3. Перетин українсько-білоруського державного кордону жителями прикордонних районів здійснюється на умовах, передбачених цією Угодою.

Стаття 2

1. Жителі прикордонних районів можуть перетинати українсько-білоруський державний кордон з 15 червня по 15 листопада на умовах цієї Угоди лише в пунктах місцевого (спрощеного) пропуску, вказаних у додатку 2 до цієї Угоди, і перебувати на території суміжної держави в межах районів, зазначених у додатку 3 до цієї Угоди.

2. Перетин українсько-білоруського державного кордону жителями прикордонних районів у період, зазначений у пункті 1 цієї статті, можливий у пішому порядку або на велосипедах з 6.00 до 22.00 (за київським часом) за умови повернення цієї ж доби в державу приналежності.

3. У пунктах місцевого (спрощеного) пропуску, вказаних у додатку 2 до цієї Угоди, мають бути створені необхідні умови для здійснення контролю (спільного контролю).

Обсяги робіт, технічне оснащення пунктів місцевого (спрощеного) пропуску, а також терміни їх реалізації визначаються протоколом між компетентними органами держав Сторін.

Стаття 3

1. Жителі прикордонних районів, які перетинають українсько-білоруський державний кордон, у випадках, зазначених у пункті 1 статті 2 цієї Угоди, підлягають прикордонному контролю відповідно до законодавства держави кожної зі Сторін.

2. З метою спрощення і прискорення процедур контролю осіб, що перетинають українсько-білоруський державний кордон, може встановлюватися спільний контроль у пунктах місцевого (спрощеного) пропуску, вказаних у додатку 2 до цієї Угоди. У цьому випадку його реалізація здійснюється відповідно до положень Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні від 14 грудня 1995 року.

Стаття 4

1. Перетин українсько-білоруського державного кордону в пунктах місцевого (спрощеного) пропуску здійснюється за паспортами громадян держав Сторін з відмітками про реєстрацію в населених пунктах Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь, вказаних у додатку 1 до цієї Угоди.

2. Громадяни держав Сторін, які не досягли 16-річного віку, можуть перетинати українсько-білоруський державний кордон за свідоцтвом про народження у супроводі їхніх батьків або законних представників за наявності нотаріально завіреного клопотання.

Стаття 5

1. Товари, призначені для особистого користування громадян держав Сторін, переміщаються через українсько-білоруський державний кордон у порядку, передбаченому законодавством держав Сторін, з врахуванням пункту 2 цієї статті.

2. Ягоди і гриби, призначені для особистого користування громадян держав Сторін, переміщуються через пункти місцевого (спрощеного) пропуску, визначені в додатку 2 до цієї Угоди, та не підлягають митному і фітосанітарному контролю при ввезенні на територію України.

3. Компетентні органи держав Сторін здійснюють взаємне інформування у разі виявлення карантинних організмів (об'єктів) на території Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь.

Стаття 6

Громадяни України, які знаходяться на території Республіки Білорусь, і громадяни Республіки Білорусь, які знаходяться на території України, зобов'язані дотримуватися законодавства держави перебування.

Стаття 7

Якщо під час перебування громадянина України на території Республіки Білорусь або громадянина Республіки Білорусь на території України документи на право перетину українсько-білоруського державного кордону були втрачені або викрадені, то він зобов'язаний негайно звернутися до компетентних органів держави перебування.

Стаття 8

1. Кожна зі Сторін може зупинити дію положень цієї Угоди повністю або частково. Про ухвалення або скасування такого рішення і терміни його дії інша Сторона буде поінформована дипломатичними каналами не пізніше ніж за 48 годин до моменту набрання чинності відповідного рішення.

2. У невідкладних випадках повідомлення, вказане в пункті 1 цієї статті, негайно передається іншій Стороні по лінії компетентних органів держав Сторін з подальшим підтвердженням його протягом 48 годин дипломатичними каналами.

3. Про перелік компетентних органів Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 9

За потреби питання, пов'язані з реалізацією цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і робочих зустрічей між компетентними органами держав Сторін.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, які є невід'ємною частиною цієї Угоди, оформляються окремими протоколами і набирають чинності у порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті.

3. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, поінформувавши про це іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами. У такому разі Угода втрачає чинність через шість місяців з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Гомель 23 січня 2013 року, в двох примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

За Кабінет
Міністрів України


(підпис)


За Уряд
Республіки Білорусь


(підпис)


Додаток 1
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь
про порядок перетину
українсько-білоруського
державного кордону жителями
Рокитнівського району
Рівненської області України
і Столинського району
Брестської області
Республіки Білорусь

Населені пункти Рокитнівського району Рівненської області
(Україна)

Обсіч
Дубно
Познань
Глинне
Хміль
Березове
Заболотьє
Грабунь
Дроздинь
Старе Село

Населені пункти Столинського району Брестської області
(Республіка Білорусь)

Коротичі
Оздамичі
Теребличі
Мочуль
Турське
Велемичі
Ольпень
Рубель
Хотомель
ОльманиДодаток 2
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь
про порядок перетину
українсько-білоруського
державного кордону жителями
Рокитнівського району
Рівненської області України
і Столинського району
Брестської області
Республіки Білорусь

Пункти місцевого (спрощеного) пропуску
через українсько-білоруський державний кордон

Березове (Україна) - Дзержинськ (Республіка Білорусь)

Познань (Україна) - Дзержинськ (Республіка Білорусь)

Дроздинь (Україна) - Дзержинськ (Республіка Білорусь)Додаток 3
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь
про порядок перетину
українсько-білоруського
державного кордону жителями
Рокитнівського району
Рівненської області України
і Столинського району
Брестської області
Республіки Білорусь

Території районів,
на яких можуть знаходитись жителі прикордонних районів

Територія Рокитнівського району Рівненської області України в межах сільських рад:

Березовської;

Глиннівської;

Каменської;

Старосельської.

Територія Столинського району Брестської області Республіки Білорусь в межах ділянки місцевості обмеженої:

з півночі - прямою лінією, що сполучає вигин державного кордону в районі відмітки 138,4 (х - 5738204,020; у - 5514112,500) через урочище Погибель до мосту на річці Ствига (х - 5753811; у - 5530921,699);

зі сходу - річищем річки Ствига в південному напрямку від моста (х - 5753811; у - 5530921,699) до перетину її з державним кордоном у точці: х - 5720333, у - 5533936;

з півдня і заходу - лінією державного кордону від місця перетину річки Ствига і державного кордону в точці: х - 5720333, у - 5533936, до вигину державного кордону в районі відмітки 138,4 (х - 5738204,020; у - 5514112,500).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: