open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1998 року № 616

1. Внести до Указу Президента України від 12 червня 1998 року № 616 «Про Положення про Президентський оркестр Збройних Сил України» (зі змінами, внесеними Указом від 11 лютого 2000 року № 228) такі зміни:

1) у назві та тексті Указу слова «Президентський оркестр Збройних Сил України» замінити словами «Національний президентський оркестр»;

2) у Положенні про Президентський оркестр Збройних Сил України, затвердженому зазначеним Указом:

а) у назві та абзаці першому пункту 1 слова «Президентський оркестр Збройних Сил України» замінити словами «Національний президентський оркестр»;

б) у пункті 6:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

«6. Оркестр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром оборони України за попередньою згодою наглядової ради Оркестру.

На посаду директора може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід організаційно-творчої роботи»;

в абзаці третьому слово «Начальник» замінити словом «Директор»;

в) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Директор Оркестру має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром оборони України за поданням директора Оркестру.

На посаду заступника директора Оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент).

Заступник директора Оркестру є одним із диригентів Оркестру, виконує обов'язки директора Оркестру в разі його відсутності»;

г) у пункті 8:

абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:

«8. Творчу діяльність Оркестру спрямовує художній керівник Оркестру, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром оборони України за поданням директора Оркестру, погодженим із наглядовою радою Оркестру.

На посаду художнього керівника Оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід творчої роботи.

Художній керівник Оркестру є головним диригентом Оркестру».

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці четвертому слова «Головний диригент» замінити словами «Художній керівник Оркестру»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«формує репертуар, запрошує за погодженням із директором Оркестру до участі у концертній діяльності Оркестру провідних вітчизняних і зарубіжних диригентів, музикантів, співаків»;

д) пункти 9-11 викласти в такій редакції:

«9. Для обговорення репертуару Оркестру, розгляду питань стосовно його творчо-виробничої та гастрольної діяльності, надання рекомендацій щодо збереження і примноження національних традицій утворюється художня рада Оркестру.

Головою художньої ради Оркестру є художній керівник Оркестру.

Художня рада Оркестру діє відповідно до положення, затвердженого Міністром оборони України.

10. Для здійснення контролю за діяльністю Оркестру створюється наглядова рада Оркестру, до складу якої входять представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, творчих спілок, видатні діячі культури і мистецтва України.

Персональний склад наглядової ради Оркестру затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. Склад Оркестру формується в установленому порядку з числа військовослужбовців і цивільних осіб. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) Оркестру здійснюється на конкурсній основі»;

е) у пункті 15 слово «начальника» замінити словом «директора»;

є) доповнити Положення пунктом такого змісту:

«17. Оркестр має штандарт. Музиканти Оркестру забезпечуються парадною і концертною формою одягу».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 січня 2013 року
№ 42/2013


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: