open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2013  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2013 р.
за № 253/22785

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 503 від 16.08.2013}

Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва і Уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної інспекції
сільського господарства України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.О. Вашешніков


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
29.01.2013  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2013 р.
за № 253/22785

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

1. При здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва перевіряються:

1.1. Вимоги до суб’єкта насінництва та розсадництва:

1.1.1. Виконання вказівок про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва за результатами раніше здійснених контрольних заходів.

1.1.2. Наявність в Державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу.

1.1.3. Наявність дозволу відповідного володільця патенту на використання сорту.

1.1.4. Закладання багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та зрошення.

1.1.5. Вирощування насіння і садивного матеріалу сортів, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів рослин України), в обсязі, визначеному ліцензійним договором.

1.1.6. Дотримання технологічних і методичних вимог насінництва та розсадництва щодо збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння.

1.1.7. Зберігання дублікатів проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння.

1.1.8. Ведення по кожному сорту насінницької документації за встановленими формами і зберігання її протягом трьох років.

1.1.9. Дотримання встановленого порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до вимог нормативно-правових актів та стандартів.

1.1.10. Відшкодування матеріальних збитків споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу.

1.1.11. Здійснення внутрішньогосподарського контролю за виробництвом і обігом насіння і садивного матеріалу.

1.1.12. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу після їх сертифікації.

1.1.13. Знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, під наглядом державного інспектора територіального органу Державної інспекції сільського господарства України.

1.1.14. Знищення садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, під наглядом державного інспектора територіального органу Державної інспекції сільського господарства України.

1.1.15. Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу за наявності відповідного сертифіката.

1.1.16. Використання кондиційного насіння і садивного матеріалу сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, для посівних цілей лише у разі, якщо їх розмноження передбачено міжнародним договором для вивезення за межі України або якщо заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу в період проведення державної науково-технічної експертизи.

1.2. Вимоги до ввезення насіння і садивного матеріалу на територію України:

1.2.1. Належність насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну, до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України.

1.2.2. Наявність підтвердження для ввезення насіння і садивного матеріалу сортів рослин, призначених для селекційних, дослідних робіт і експонування і не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку.

1.3. Ввезення в Україну в установленому законодавством порядку насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

1.4. Наявність дозволу на ввезення в Україну насіння сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, у разі недобору насіння сільськогосподарських рослин через складні погодно-кліматичні умови.

2. Цей Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва з питань, не включених до цього Переліку, забороняється.

Директор
Департаменту землеробстваО.А. Демидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
29.01.2013  № 42

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Директор
Департаменту землеробстваО.А. Демидов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: