open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.01.2013 N 53
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2013 р.

за N 270/22802

Про внесення змін до деяких наказів

Міністерства транспорту України

та Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Резолюції N 57 "Керівні принципи і рекомендації
для річкових інформаційних служб" Європейської економічної комісії
Організації Об'єднаних Націй, Положення про Міністерство
інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України
від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), та з метою
забезпечення безпечних умов плавання суден на внутрішніх водних
шляхах України в зоні дії річкової інформаційної служби
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2 наказу Міністерства транспорту України від
14 липня 2003 року N 531 ( z0653-03 ) "Про затвердження Інструкції
про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року
за N 653/7974, після слів "схвалення типів" доповнити словами
"морського та річкового".
2. Внести до Інструкції про схвалення типу суднового радіо і
навігаційного обладнання, затвердженої наказом Міністерства
транспорту України від 14 липня 2003 року N 531 ( z0653-03 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року
за N 653/7974, такі зміни:
2.1. У главі 1: пункт 1.1 після слів та цифр "Правило 15 і Правило 18"
доповнити словами та цифрами "та Резолюції N 57 "Керівні принципи
і рекомендації для річкових інформаційних служб" Європейської
економічної комісії Організації Об'єднаних Націй"; пункт 1.2 після слів "(далі - ІМО)" доповнити словами "та
Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй".
2.2. У додатку 2 до цієї Інструкції ( z0653-03 ): слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" замінити словами
"МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"; слова "MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE" замінити словами
"MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE"; після слова "поправками" доповнити словами "/Резолюцій
Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй"; після слова "amended" доповнити словами "/Resolutions of the
Economic Commission for Europe of United Nations".
3. Затвердити Зміни до Положення про річкову інформаційну
службу на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом
Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року N 7
( z0606-11 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
19 травня 2011 року за N 606/19344, що додаються.
4. Державній інспекції України з безпеки на морському та
річковому транспорті забезпечити:
4.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті
Міністерства інфраструктури України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Р.Кузьмін
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр фінансів України Ю.Колобов
Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті Г.Соболевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

30.01.2013 N 53
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2013 р.

за N 270/22802

ЗМІНИ

до Положення про річкову інформаційну службу

на внутрішніх водних шляхах України

( z0606-11 )

1. У розділі IV:
1.1. Пункт 4.7 викласти в такій редакції: "4.7. Фінансування РІС здійснюється за рахунок джерел, не
заборонених законодавством.".
1.2. Доповнити розділ новими пунктами 4.8-4.13 такого змісту: "4.8. Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних
шляхах України в зоні дії РІС, мають бути забезпечені необхідним
обладнанням та системами згідно з переліком, наведеним у додатку
до цього Положення (далі - Перелік), з урахуванням таких
рекомендацій: 4.8.1. Забезпечення функціонування радіоустановок, що
використовуються на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії
РІС, в діапазоні дуже високих частот (ДВЧ) морської рухомої служби
(156-162 МГц), наявність в них автоматичної системи ідентифікації
відправника повідомлення (ATIS) та відповідність їх
експлуатаційних характеристик вимогам додатка 3 до Регіональної
угоди про радіотелефонну службу на внутрішніх судноплавних шляхах
від 06 квітня 2000 року, м. Базель. 4.8.2. Обладнання системи відображення електронних карт і
інформації для внутрішнього судноплавства (далі - ECDIS) повинно
відповідати вимогам Резолюції N 48 "Рекомендації, що стосуються
системи відображення електронних карт та інформації для
внутрішнього судноплавства (ECDIS для внутрішнього судноплавства)"
Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй. 4.8.3. Річкова автоматична ідентифікаційна система (далі -
AIS) повинна відповідати вимогам Резолюції N 63 "Міжнародний
стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх
водних шляхах" Європейської економічної комісії Організації
Об'єднаних Націй та забезпечувати можливість прийому повідомлень
відповідно до Резолюції N 60 "Міжнародний стандарт, що стосується
повідомлень судноводіям і систем електронних суднових повідомлень
на внутрішньому судноплавстві" Європейської економічної комісії
Організації Об'єднаних Націй. 4.8.4. Обладнання для передачі електронних повідомлень
повинно відповідати вимогам Резолюції N 60 "Міжнародний стандарт,
що стосується повідомлень судноводіям і систем електронних
суднових повідомлень на внутрішньому судноплавстві" Європейської
економічної комісії Організації Об'єднаних Націй. 4.8.5. Обладнання згідно з Переліком повинно забезпечуватись
живленням від основного і від аварійного джерела електричної
енергії. При цьому для обладнання, наведеного в пункті 3 Переліку,
повинно бути передбачено аварійно-перехідне (резервне) джерело
живлення. 4.9. Типи наведених у Переліку обладнання та систем повинні
бути схвалені відповідно до Інструкції про схвалення типу
суднового радіо і навігаційного обладнання, затвердженої наказом
Міністерства транспорту України від 14 липня 2003 року N 531
( z0653-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29
липня 2003 року за N 653/7974. 4.10. Забезпечення необхідного рівня безпеки роботи
обладнання та систем, наведених у Переліку, здійснюється шляхом
проведення Регістром судноплавства України технічного нагляду за
суднами, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах
України в зоні дії РІС, з інтервалом не більше дванадцяти місяців. 4.11. Загальний склад радіо- і навігаційного обладнання
суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України
в зоні дії РІС, визначається Правилами судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства
транспорту України від 16 лютого 2004 року N 91 ( z0872-04 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року
за N 872/9471. 4.12. Суднам, що здійснюють плавання на внутрішніх водних
шляхах України в зоні дії РІС, рекомендовано максимально
використовувати інформацію, яка надається РІС. 4.13. Рішення щодо фактичного плавання і маневрування судна
приймається судноводієм. Будь-яка інформація, що надається РІС, не
може замінити собою рішення, що приймається судноводієм.".
2. Доповнити Положення ( z0606-11 ) додатком, що додається.
Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюков

Додаток

до Положення про річкову

інформаційну службу

на внутрішніх водних

шляхах України

( z0606-11 )

ПЕРЕЛІК

необхідного обладнання та систем для суден,

що здійснюють плавання на внутрішніх водних

шляхах України в зоні дії РІС(1)

------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування обладнання | Строки забезпечення суден | | (системи) | обладнанням (системами) | ------+----------------------------+----------------------------| 1 | 2 | 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 1 |Персональний комп'ютер із |Пасажирські самохідні судна | |засобами мобільного |валовою місткістю 300 і | |підключення до Інтернету для|більше та судна, що | |прийому електронної пошти та|перевозять небезпечні | |виходу в мережу Інтернет, а |вантажі, - до початку | |також передачі електронних |навігації 2015 року; | |повідомлень |інші судна - до початку | ------+----------------------------|навігації 2016 року | 2 |Обладнання ECDIS для | | |внутрішнього судноплавства з| | |електронними навігаційними | | |картами (ENC), що може | | |працювати у таких режимах: | | |інформаційний; | | |навігаційний, з накладанням | | |радіолокаційного зображення | | ------+----------------------------+----------------------------| 3 |Радіообладнання для |Пасажирські самохідні судна | |одночасного прийому |валовою місткістю 300 і | |радіосповіщень про внутрішнє|більше та судна, що | |судноплавство на двох |перевозять небезпечні | |каналах ДВЧ (судно-судно та |вантажі, - до початку | |судно-берег) |навігації 2014 року; | ------+----------------------------|інші судна - до початку | 4 |Прийомоіндикатор |навігації 2015 року | |місцезнаходження глобальної | | |навігаційної супутникової | | |системи (GPS), який може | | |бути складовою частиною | | |автоматичної | | |ідентифікаційної системи | | |(AIS) | | ------+----------------------------| | 5 |Радіолокатор для отримання | | |даних стосовно інших | | |учасників руху в найближчому| | |оточенні судна(2) | | ------+----------------------------| | 6 |Річкова автоматична | | |ідентифікаційна система | | |(AIS)(3) | | ----------------------------------------------------------------- _______________

(1) Допускається не встановлювати необхідне обладнання та
системи: а) составу суден, що штовхається, за винятком судна, яке
забезпечує основну тягу. При цьому судна, які є частиною составу,
що штовхається, повинні вимкнути річкову автоматичну
ідентифікаційну систему (AIS); б) поромам, що не пересуваються самостійно; в) стоянковим суднам, малим та прогулянковим суднам валовою
місткістю не більше 150 одиниць. При цьому таким суднам
рекомендується встановити AIS; г) суднам технічного флоту, що працюють у караванах. При
цьому судно, з якого здійснюється координація роботи каравану, має
виконувати вимоги цього переліку. (2) Суднам, що здійснюють плавання виключно у світлу пору
доби в умовах доброї видимості, допускається не встановлювати
такий радіолокатор. (3) Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах
України в зоні дії РІС, повинні використовувати AIS відповідно до
вимог Резолюції N 63 "Міжнародний стандарт для систем виявлення і
відстеження суден на внутрішніх водних шляхах" Європейської
економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: