open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

31.01.2013  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2013 р.
за № 300/22832

Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
31.01.2013  № 8


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2013 р.
за № 300/22832

ЗМІНИ
до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

І. У розділі ІІІ:

1. У пункті 3.1:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«г) розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати абзацами шостим та сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Оригінали документів, що місять інформацію, зазначену у цьому пункті, зберігаються в банку. Банк та відокремлені підрозділи банку розміщують копії цієї інформації у доступному для огляду клієнтами місці.».

2. Доповнити розділ після пункту 3.1 новим пунктом 3.2 такого змісту:

«3.2. У разі залучення банком вкладу, на відшкодування коштів за яким не поширюються гарантії Фонду, банк зобов’язаний ознайомити про це під підпис фізичну особу, яка має намір розмістити такий вклад у банку, до укладення такого договору, у тому числі вкладу, розміщеного на умовах отримання від банку процентів на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або з іншими фінансовими привілеями від банку (вклади на індивідуальній основі).».

У зв’язку з цим пункт 3.2 вважати пунктом 3.3.

ІІ. Пункт 4 додатка 2 до цього Положення доповнити новим абзацом такого змісту:

«Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку. Зобов’язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення

Н.О. Лапаєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: