open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

31.01.2013  № 9


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2013 р.
за № 306/22838

Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5411-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1339/21651, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 8
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
31.01.2013 № 9)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2013 р.
за № 306/22838

ПОЛОЖЕННЯ
про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо надання фінансової підтримки приймаючому банку у разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання неплатоспроможного банку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

2. Фінансова підтримка з боку Фонду приймаючому банку надається у формі компенсації за прийняті зобов'язання.

3. Компенсацією за прийняті зобов'язання є сума грошових коштів, що можуть бути надані Фондом приймаючому банку у вигляді відшкодування різниці між вартістю суми переданих приймаючому банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами та вартістю переданих приймаючому банку активів. Компенсація за прийняті зобов'язання не передбачає нарахування процентів або надання інших видів плати за користування та не передбачає повернення.

4. Розмір компенсації приймаючому банку має ґрунтуватися на аналізі найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, визначеного планом врегулювання неплатоспроможного банку, і не може перевищувати суми переданих приймаючому банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами (далі - гарантована сума), зменшеної на вартість переданих приймаючому банку активів.

S фінансової підтримки S зобов'язань - S переданих активів,

де S зобов'язань = сума вкладів у межах гарантованої суми,

S переданих активів = вартість переданих приймаючому банку активів неплатоспроможного банку, оцінена за домовленістю сторін.

II. Порядок (спосіб) надання фінансової підтримки приймаючому банку

1. Фінансова підтримка приймаючому банку може бути надана, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах гарантованої суми, що передаються приймаючому банку за результатами конкурсу, перевищує суму активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого банку.

2. Про намір отримати фінансову підтримку з боку Фонду приймаючий банк інформує Фонд у конкурсній пропозиції, яку приймаючі банки надсилають до Фонду у встановлений планом врегулювання термін (строк).

3. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання фінансової підтримки приймаючому банку разом із прийняттям рішення про визначення переможця конкурсу на участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо такий переможець у своїй конкурсній пропозиції заявив про необхідність надання Фондом фінансової підтримки.

З дати визначення переможця конкурсу, конкурсна пропозиція якого містила заяву про необхідність надання фінансової підтримки, розмір такої фінансової підтримки приймаючому банку вважається погодженим сторонами (Фондом та приймаючим банком) та не підлягає перегляду.

4. Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, оформлюється договором між Фондом та приймаючим банком, який укладається протягом періоду з дати визначення переможця конкурсу - приймаючого банку до дати укладання договору про переведення боргу та договору про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (або змішаного договору) включно. Від імені Фонду договір підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним особа.

Обов'язковою умовою такого договору є відкладальна обставина щодо прийняття приймаючим банком активів та зобов'язань неплатоспроможного банку.

5. Підставою для видання директором-розпорядником розпорядження про перерахування фінансової підтримки приймаючому банку є рішення виконавчої дирекції Фонду, яке приймається на підставі повідомлення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації про прийняття приймаючим банком визначених активів та зобов'язань неплатоспроможного банку.

6. Перерахування фінансової підтримки приймаючому банку з боку Фонду здійснюється відповідно до прийнятого виконавчою дирекцією Фонду рішення на підставі розпорядження директора-розпорядника Фонду щодо надання коштів шляхом зарахування їх на кореспондентський рахунок приймаючого банку в Національному банку України.

III. Умови надання фінансової підтримки приймаючому банку

1. Фінансова підтримка надається на безоплатній та безстроковій основі.

2. Фінансова підтримка не може надаватися будь-якому проблемному або неплатоспроможному банку чи на користь учасників таких банків.

В.о. начальника
фінансового відділуС.В. Іванець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: