open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2013  № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2013 р.
за № 284/22816

Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення (Самара С.Г.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Г.П. Темник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.02.2013 № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2013 р.
за № 284/22816

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Мінрегіоном України, за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Мінрегіон України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат), затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

6. Структурний підрозділ Мінрегіону України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає структурному підрозділу Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Мінрегіону України, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Мінрегіону України структурний підрозділ Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурному підрозділу Мінрегіону України, в якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Структурні підрозділи Мінрегіону, в яких знаходиться запитувана інформація, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Мінрегіону України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

11. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

12. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

Директор Департаменту
адміністративно-
організаційного
забезпеченняС.Г. Самара
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію

ЗАЯВКА № _______
від _______ ______________20_____року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________
(назва документа)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)(за відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:____________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація:____________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію

Надавач послуг:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Реєстраційний рахунок:

35213002004112

МФО банку:

820172

Код за ЄДПРОУ:

37471928

Платник:

_______________________________________
_______________________________________

РАХУНОК № ________
від _______ ______________20_____року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________
(назва документа)

___________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Усього до сплати _________________________________________________________________________________________
                                                                                     (сума словами)

___________________________________________________________грн____________коп.

Виконавець:____________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: