open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
про співробітництво у сфері контролю за обігом психоактивних речовин між Державною службою України з контролю за наркотиками і Департаментом з контролю за наркотиками, тютюном і алкоголем Литовської Республіки

Дата підписання:

06.02.2013

Дата набрання чинності для України:

07.02.2013

Державна служба України з контролю за наркотиками та Департамент з контролю за наркотиками, тютюном і алкоголем Литовської Республіки, далі - «Сторони»,

надаючи великого значення міжнародному співробітництву в сфері контролю наркотичних засобів, психотропних речовин (далі - психоактивних речовин) і прекурсорів, а також профілактиці їх немедичного використання,

відповідно до Меморандуму про співробітництво в сфері контролю за обігом психоактивних речовин між Державною службою України з контролю за наркотиками та Департаментом з контролю за наркотиками, тютюном і алкоголем Литовської Республіки від 12 квітня 2012 року,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета і сфера застосування

Метою цієї Угоди є зміцнення взаємодії у вирішенні питань, що становлять взаємний інтерес, і подальшої співпраці та дружніх відносин між Сторонами.

Стаття 2
Взаємне зобов’язання по співробітництву

Сторони зобов’язуються в межах своєї компетенції співпрацювати відповідно до цієї Угоди та національного законодавства держав Сторін і міжнародних договорів, учасницями яких є їх держави.

Стаття 3
Форми співробітництва

Відповідно до положень статей 1 і 2 цієї Угоди Сторони зобов’язуються співпрацювати, зокрема:

1) обмінюючись досвідом роботи, організовуючи ознайомчі візити, стажування, консультації та семінари;

2) обмінюючись досвідом у сфері законодавчих та інших нормативних ініціатив, а також методичними матеріалами;

3) здійснюючи спільні дослідження, організовуючи наукові та науково-практичні конференції, готуючи наукові публікації;

4) надаючи інформаційно-практичну допомогу в підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів, а також надаючи матеріали про досвід правового регулювання та міжнародного співробітництва із зарубіжними країнами в сферах, пов’язаних з обігом психоактивних речовин;

5) шляхом організації лекцій і семінарів, спільної підготовки публічних видань;

6) обмінюючись інформацією про діяльність Сторін, а також взаємовигідно обмінюючись навчальною і науковою літературою;

7) надаючи за запитом інформацію про діючі або такі що діяли національні законодавчі акти, що стосуються питань формування та реалізації наркополітики.

Стаття 4
Розвиток співробітництва

Ця Угода не перешкоджає Сторонам встановлювати і розвивати інші взаємоприйнятні форми та напрями співпраці, при цьому Сторони зобов’язуються дотримуватися умов, передбачених статтею 2 цієї Угоди.

Стаття 5
Обмеження використання отриманої інформації і документів

Кожна Сторона гарантує конфіденційність інформації і документів, отриманих від іншої Сторони, якщо остання заявить про небажання їх розголошення. Ступінь конфіденційності інформації та документів встановлює Сторона, що їх передала.

Інформація та документи, отримані в рамках цієї Угоди, без дозволу Сторони, що передає, не можуть бути використані в інших цілях, ніж вони були запитані та надані.

Положення цієї статті дозволяють використовувати та публікувати інформацію і документи, якщо законодавство держави запитуючої Сторони передбачає зобов’язання діяти таким чином. Запитуюча Сторона заздалегідь повідомляє іншу Сторону про можливе і намічуване використання і публікацію інформації та документів.

Стаття 6
Витрати

Сторони самі оплачують витрати, пов'язані з виконанням умов цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде встановлений інший порядок розподілу витрат.

Стаття 7
Мови

Співпрацюючи в рамках цієї Угоди Сторони використовують українську, російську та литовську мови.

Стаття 8
Робочі зустрічі і консультації

При необхідності представники Сторін зобов’язуються розглядати можливість організації в невідкладному порядку робочих зустрічей та консультацій з метою реалізації співробітництва в рамках цієї Угоди та підвищення його ефективності.

Стаття 9
Зміни та доповнення

За рішенням Сторін до цієї Угоди можуть вноситися в установленому порядку зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами.

Стаття 10
Врегулювання розбіжностей

Розбіжності, що можуть виникнути при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, регулюються шляхом консультацій та переговорів, а також відповідно до норм міжнародного права.

Стаття 11
Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з наступного дня після її підписання. Термін дії Угоди необмежений.

Кожна із Сторін може розірвати Угоду, повідомивши про це в письмовій формі іншу Сторону. Угода припиняє дію після закінчення 1 місяця з дня вручення повідомлення іншій Стороні.

Ця Угода підписана 6 лютого 2013 року в м. Вільнюс в двох примірниках українською, литовською та російською мовами. Всі тексти є автентичними і мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст викладений російською мовою матиме переважну силу.

Державна служба України
з контролю за наркотиками


(підпис)


Голова
Володимир ТИМОШЕНКО


Департамент
з контролю за наркотиками,
тютюном і алкоголем
Литовської Республіки


(підпис)


Директор
Зенюс МАРТІНКУС

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: