open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 лютого 2013 р. № 51-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року, що додається.

Визначити Міністерство внутрішніх справ державним замовником Програми.

2. Міністерству внутрішніх справ разом з іншими заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2013 р. № 51-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Результати аналізу стану криміногенної ситуації в державі свідчать про наявність серйозних проблем у діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку.

Упродовж 2008-2011 років спостерігалася стійка тенденція до збільшення кількості злочинів у громадських місцях (у 2008 році - 58 тис., у 2011 році - 94,6 тис.).

Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів на 16,2 відсотка, умисних убивств - на 42,4, крадіжок на - 126,7, незаконних заволодінь транспортними засобами - на 88,9, хуліганств - на 11,3 відсотка.

Кількість злочинів, вчинених на вулицях, площах, у парках і скверах, збільшилася на 46,7 відсотка.

Надзвичайно серйозною проблемою стає підвищення рівня терористичної загрози. Основними причинами терористичних проявів є радикалізм, екстремізм, політизація проблематики міжнаціональних, етноконфесійних відносин, поширення громадянської нетерпимості та протистояння, насамперед у площині суспільно-політичних відносин, а також негативний вплив міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій.

Упродовж зазначених чотирьох років більше ніж на третину збільшилася кількість злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, а саме на 35,7 відсотка, у тому числі умисних убивств - на 39,3 відсотка, тяжких тілесних ушкоджень - майже удвічі, або на 88,9 відсотка. Удвічі збільшилася кількість анонімних повідомлень про загрозу безпеці.

Протягом згаданого періоду кількість вогнепальної зброї, вилученої із незаконного обігу, збільшилася на 1,7 відсотка, гранат - на 60, мін - на 73,7, вибухових речовин - на 177,7 відсотка.

Щодоби до охорони громадського порядку залучається близько 20,9 тис. працівників органів внутрішніх справ, однак зазначених сил недостатньо для належного забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Рівень забезпечення працівниками органів внутрішніх справ дотримання громадського порядку в населених пунктах на сьогодні становить близько 30 відсотків.

Так, з понад 1300 міст і селищ міського типу підрозділи патрульної служби забезпечують охорону громадського порядку лише в кожному п’ятому.

В обласних центрах охорону громадського порядку здійснюють підрозділи патрульної служби загальною чисельністю лише 6,6 тис. працівників органів внутрішніх справ.

Питання забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки особливо гостро постає в умовах реформування органів внутрішніх справ та скорочення їх штатної чисельності.

Установлення сучасних систем безпеки та застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) з метою запобігання та швидкого реагування на правопорушення повинно стати основою спільної цілеспрямованої роботи правоохоронних та інших заінтересованих органів виконавчої влади.

У цій Концепції терміни вживаються у такому значенні:

сучасні системи безпеки – сукупність високотехнологічних програмно-апаратних засобів з можливістю підвищення їх функціонального потенціалу та збільшення потужності, призначені для моніторингу, фіксації зображення, передавання інформації про стан громадського порядку і громадської безпеки, що забезпечує невідкладне оповіщення та швидке реагування на ситуації, пов’язані з вчиненням правопорушення або виникненням надзвичайної події;

засоби зовнішнього контролю (спостереження) – технічне обладнання (відеокамери, відеореєстратори), включаючи пристрої екстреного виклику, за допомогою яких здійснюється відеоспостереження у місцях, що потребують постійного нагляду, або передається інформація відповідним підрозділам правоохоронних органів з метою швидкого реагування;

швидке реагування – оперативне реагування спеціально підготовлених сил (підрозділів правоохоронних органів), що здійснюється з використанням відповідних засобів і передбачає їх прибуття до визначеного об’єкта протягом мінімального часу, з метою своєчасного запобігання правопорушенням та вжиття необхідних заходів, адекватних характеру правопорушення або надзвичайної події.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Низька ефективність наявних систем безпеки та засобів зовнішнього контролю (спостереження) і швидкого реагування зумовлена такими факторами, як:

недостатня штатна кількість працівників відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, що забезпечують охорону громадського порядку;

недостатня кількість засобів відеоспостереження;

функціонування систем безпеки на технічно застарілих та програмно несумісних платформах;

відсутність належної координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади;

недостатній обсяг видатків на оновлення систем безпеки;

відсутність оперативного доступу до відомостей, які зберігаються в інформаційних системах органів державної влади, на які покладено завдання із забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби з тероризмом.

Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року.

Мета Програми

Метою Програми є комплексне розв’язання проблеми забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки шляхом встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Подальший розвиток систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення може бути забезпечений за такими варіантами.

Перший варіант передбачає застосування традиційних підходів до розвитку систем безпеки, спрямованих на збереження наявної ситуації, згідно з якими здійснюються епізодичні та розрізнені заходи з розв’язання нагальних, у тому числі тимчасових, проблем у зазначеній сфері, що не дасть позитивного результату.

Другий, оптимальний варіант - ефективна реалізація положень Законів України “Про міліцію”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” шляхом застосування програмно-цільового методу та концентрації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування для виконання пріоритетних завдань.

Цей варіант передбачає розвиток сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування як важливу складову системи громадської безпеки, посилення їх ролі у запобіганні та протидії злочинності.

Світова практика свідчить, що прояви терористичного характеру завдають значну шкоду життю і здоров’ю громадян, негативно позначаються на іміджі держави.

У зв’язку з цим розроблення і запровадження ефективних сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організація швидкого реагування є нагальним питанням державної політики у сфері забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, у тому числі запобігання проявам тероризму.

Ефективність застосування таких систем підтверджується зарубіжним досвідом правоохоронної діяльності. Зокрема, використання систем відеоспостереження в країнах Європейського Союзу та США значно сприяє оперативності реагування на правопорушення, швидкому встановленню осіб, які їх вчиняють. Застосування зазначених систем стримує потенційного правопорушника від вчинення протиправних дій навіть за відсутності поліцейського. Облаштування громадських місць сучасними системами відеоспостереження дасть можливість правоохоронним органам більш оперативно реагувати на правопорушення, а громадянам - почуватися більш безпечно.

Позитивні результати дало застосування систем відеоспостереження, установлених в мм. Києві та Донецьку, у тому числі під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Виконання завдань щодо встановлення систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення повинно бути забезпечено на центральному, обласному та міському рівні з наданням миттєвого доступу до інформації, що в них зберігається, органам державної влади, на які покладено завдання із забезпечення національної і громадської безпеки та громадського порядку, боротьби з тероризмом.

Такі системи повинні оснащуватися засобами відеоспостереження та фіксації, які відповідають параметрам чіткості та роздільної здатності апаратури, що в подальшому дасть змогу використовувати можливості портретної та фототехнічної експертизи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушень.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

створення правових засад для забезпечення функціонування систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування;

розроблення та запровадження єдиних стандартів функціонування апаратних і програмних засобів систем безпеки;

забезпечення матеріально-технічними засобами центрів із збирання, оброблення та захисту інформації, які утворюються на базі чергових частин МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на залізницях;

закупівля матеріально-технічних засобів для забезпечення готовності сил (підрозділів правоохоронних органів), які залучаються до швидкого реагування;

розроблення та налагодження виробництва вітчизняних приладів зовнішнього контролю (спостереження) та засобів швидкого реагування;

забезпечення захисту інформації в системах безпеки шляхом впровадження комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

здійснення роз’яснювальних та інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі виготовлення та розповсюдження рекламної продукції.

Програму передбачається виконати протягом 2013-2016 років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень контролю за ситуацією в громадських місцях на 30 відсотків без залучення додаткового особового складу органів внутрішніх справ;

зменшити кількість правопорушень, які вчиняються в громадських місцях, на 15 відсотків;

підвищити ефективність реагування на правопорушення та інших заходів із забезпечення правопорядку на 10 відсотків;

посилити захист вразливих у терористичному відношенні об’єктів.

Критеріями досягнення результату є:

зменшення часу, необхідного для забезпечення реагування на правопорушення, що вчиняються проти громадського порядку та громадської безпеки, на 20 відсотків;

підвищення рівня розкриття правопорушень на 15 відсотків.

Оцінка фінансових та інших ресурсів, необхідних для виконання Програми

Орієнтовний обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету, необхідний для виконання Програми, становить 5991128 тис. гривень.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми, визначається під час розроблення відповідних завдань і заходів.

Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: