open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2013  № 97


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 322/22854

Про затвердження Порядку організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Порядок організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних) до відома головних лікарів дитячих санаторно-курортних закладів і забезпечити його виконання.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань


О. МірошниченкоГ.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
08.02.2013 № 97


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 322/22854

ПОРЯДОК
організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)

1. Цей Порядок визначає механізм організації харчування в дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім протитуберкульозних) (далі ? дитячі санаторії), які належать до державної та комунальної форм власності.

2. Організація харчування у дитячих санаторіях регламентується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законами України «Про охорону дитинства», «Про курорти», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановами Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 805 «Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад», від 10 жовтня 2012 року № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання харчування дітей, та цим Порядком.

3. Харчування дітей у дитячих санаторіях здійснюється за призначенням лікаря дитячого санаторію та базується на збалансованому дієтичному харчуванні з не менш як 5-разовим прийомом їжі на добу.

4. Організація харчування в дитячих санаторіях включає дотримання вимог санітарного законодавства при: надходженні харчових продуктів і продовольчої сировини; зберіганні харчових продуктів та продовольчої сировини; визначенні виду дієтичного раціону; складанні меню-розкладів; додержанні технології виготовлення страв; забезпеченні безпеки і якості харчових продуктів і готових страв; додержанні правил особистої гігієни персоналом і термінів проходження медичних оглядів; облаштуванні і утриманні харчоблоків, обідніх залів; забезпеченні контролю за організацією харчування і дотриманням нормативів харчування.

5. Відповідальним за організацію харчування в дитячих санаторіях, матеріально-технічний стан харчоблоку, додержання вимог санітарного законодавства, виконання нормативів харчування є керівник дитячого санаторію.

6. Харчові продукти повинні постачатись у дитячі санаторії лише із супровідними документами, які свідчать про їх походження, безпечність та якість відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

7. Харчові продукти повинні прийматися комірником. Бракераж сирої продукції проводиться медичною сестрою з дієтичного харчування (далі ? дієтсестра) або іншою особою, визначеною наказом керівника дитячого санаторію.

8. Керівником дитячого санаторію затверджується примірне двотижневе меню-розклад на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року.

9. Відповідальною за харчування дітей є особа, яка призначена наказом керівника дитячого санаторію і здійснює: координацію своєї діяльності щодо контролю за харчуванням дітей з роботою медичного персоналу; відпрацювання режиму чергування медичних та педагогічних працівників протягом дня в їдальні; контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

10. Меню-розклад складається дієтсестрою з різним виходом страв за віковими групами відповідно до нормативів харчування дітей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)», примірного двотижневого меню-розкладу.

Виконання нормативів харчування проводиться дієтсестрою раз на 10 днів відповідно до Журналу обліку виконання нормативів харчування за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

У разі необхідності (невиконання нормативів харчування) здійснюється корекція меню-розкладу та замовлень на продукти харчування.

11. Бракераж готової їжі здійснює лікар (лікар-дієтолог, дієтсестра), при цьому результати зняття проби вносяться до Журналу бракеражу готової продукції за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Лікар (лікар-дієтолог, дієтсестра) засвідчує своїм підписом можливість реалізації кожної страви окремо.

12. Працівники, робота яких пов’язана з організацією харчування дітей, повинні проходити обов’язкові медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 року за № 639/6927.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
Додаток 1
до Порядку організації харчування
в державних і комунальних дитячих
санаторно-курортних заклада
(крім протитуберкульозних)

ЖУРНАЛ
обліку виконання нормативів харчування

№ з/п

Найменування продукту

Денна норма на 1 дитину, у грамах за віковими групами

Видано на 1 дитину (число, місяць)

Білки

Жири

Вуглеводи

Енергетична цінність, ккал

1, 2…9, 10 (за кожне число окремо)

у серед-ньому за 10 днів

аналіз дефіцит (-) або надлишок (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 2
до Порядку організації харчування
в державних і комунальних дитячих
санаторно-курортних заклада
(крім протитуберкульозних)

ЖУРНАЛ
бракеражу готової продукції*

Дата

Назва страв за прийомами їжі

Вихід страви

Підпис посадової особи

Примітка

теоретичний (за меню-розкладом)

фактичний

1

2

3

4

5

6

__________
* Журнал бракеражу готової продукції повинен бути пронумерований, прошнурований, завірений підписом керівника і печаткою дитячого санаторію.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: