open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2013 р. № 114
Київ

Про утворення робочої групи з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2013 р. № 114

СКЛАД
робочої групи з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова робочої групи

Міністр економічного розвитку і торгівлі, заступник голови робочої групи

Міністр промислової політики, заступник голови робочої групи

Перший заступник Голови Агентства держмайна, секретар робочої групи

Перший заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра доходів і зборів

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури - керівник апарату

Заступник Міністра соціальної політики - керівник апарату

Заступник Міністра юстиції

Голова Фонду державного майна

Член НКРЕ (за згодою)

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова Антимонопольного комітету (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики (за згодою)

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (за згодою)

Генеральний директор ТОВ “Метінвест Холдинг” (за згодою)

Голова ради директорів корпорації “Індустріальна Спілка Донбасу” (за згодою)

Директор ТОВ “Інтерпайп Менеджмент” (за згодою)

Генеральний директор ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (за згодою)

Генеральний директор ПрАТ “Металургійний комплекс “Донецьксталь” (за згодою)

Генеральний директор ПрАТ “Євраз - Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського” (за згодою)

Генеральний директор ПрАТ “Донецький електрометалургійний завод” (за згодою)

Голова центрального комітету професійної спілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості (за згодою)

Генеральний директор об’єднання підприємств “Металургпром” (за згодою)

Генеральний директор Української науково-промислової асоціації “Укркокс” (за згодою)

Генеральний директор асоціації “Укррудпром” (за згодою)

Голова Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу “Федерація металургів України” (за згодою)

Директор державного підприємства “Укрпромзовнішекспертиза”

Директор державного підприємства “Держзовнішінформ”

Президент Української асоціації вторинних металів (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2013 р. № 114

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу

1. Робоча група з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) проведення аналізу та вивчення питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу (далі - підприємства);

2) розгляд та вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю підприємств, а також підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізмів і способів їх вирішення;

3) сприяння забезпеченню координації роботи підприємств з метою недопущення зменшення обсягу виробництва продукції;

4) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення діяльності підприємств;

підвищення ефективності діяльності підприємств;

усунення негативних факторів, що перешкоджають стабільній роботі підприємств.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз:

стану справ та причин виникнення проблем у діяльності підприємств;

ефективності здійснення підприємствами заходів щодо зменшення собівартості продукції;

2) проводить моніторинг:

реалізації на внутрішньому ринку продукції підприємств;

стану справ на підприємствах з метою підготовки пропозицій щодо забезпечення їх сталого розвитку;

3) забезпечує проведення аналізу стану виконання програм розвитку підприємств;

4) вивчає отриману від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про наявність на підприємствах проблемних питань;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності підприємств;

6) подає на розгляд центральних органів виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Робоча група має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою);

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу робочої групи входять голова робочої групи, його заступники та члени робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України.

Голова робочої групи затверджує персональний склад робочої групи та в разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам робочої групи не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

Засідання робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності заступник голови робочої групи.

Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях робоча група готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає орган виконавчої влади відповідно до компетенції.

12. Робоча група подає не рідше ніж один раз на квартал Кабінетові Міністрів України інформацію про результати своєї роботи.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Агентство держмайна.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: