open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

Указ
Президента України

Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки

Підтверджуючи позицію України щодо необхідності поглиблення міжнародного співробітництва та консолідації зусиль світової спільноти для впровадження всеохоплюючих ефективних заходів реагування на сучасні виклики у сфері ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, з метою забезпечення виконання положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки, який відбувся 26-27 березня 2012 року у м. Сеулі, Республіка Корея, та відповідно до пунктів 3, 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки (додається).

2. Контроль за виконанням Національного плану покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 лютого 2013 року
№ 73/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 лютого 2013 року №73/2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки

1. Здійснювати в установленому порядку заходи щодо актуалізації відповідно до рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) термінології нормативно-правових актів України з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.


Кабінет Міністрів України


Термін - постійно

2. Забезпечувати узгодження заходів з ядерної безпеки із заходами щодо фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.


Кабінет Міністрів України


Термін - постійно

3. Забезпечувати належне фінансування заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що здійснюється бюджетними установами, та в разі необхідності забезпечувати вдосконалення механізму такого фінансування.


Кабінет Міністрів України


Термін - постійно

4. Забезпечити участь представників України у роботі міжнародної конференції з питань фізичної ядерної безпеки, яка проводитиметься МАГАТЕ у 2013 році.


Кабінет Міністрів України


Термін - 27 червня 2013 року

5. Забезпечити затвердження порядку формування, впровадження, розвитку та критеріїв оцінки культури захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.


Кабінет Міністрів України


Термін - 30 серпня 2013 року

6. Затвердити комплексний план заходів із забезпечення інженерно-технічними засобами вітчизняного виробництва, які відповідають сучасному рівню науки і техніки, систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання.


Кабінет Міністрів України


Термін - 30 серпня 2013 року

7. Вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, що будується на майданчику комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС («Вектор»).


Кабінет Міністрів України


Термін - 28 листопада 2014 року

8. Продовжувати активне співробітництво України в рамках ініціативи Великої вісімки «Глобальна ініціатива щодо боротьби з актами ядерного тероризму».


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України


Термін - постійно

9. Затвердити державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також радіоактивних відходів у процесі поводження з ними.


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України,
за участю Національної академії наук України


Термін - 1 липня 2013 року

10. Забезпечити проведення з урахуванням проектної загрози державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та за результатами перевірки вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України


Термін - 31 жовтня 2014 року

11. Здійснювати заходи щодо вдосконалення роботи із запобігання, виявлення та припинення фактів незаконного переміщення через державний кордон України, транзитного перевезення територією України, обігу чи збуту в Україні ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України,
Адміністрація Державної прикордонної служби України


Термін - постійно

12. Здійснювати заходи щодо посилення міжвідомчої координації та розвитку співробітництва з відповідними органами сусідніх держав для забезпечення оперативного обміну інформацією з метою протидії незаконному обігу ядерних і радіоактивних матеріалів та запобігання вчиненню актів ядерного тероризму.


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України,
Адміністрація Державної прикордонної служби України


Термін - постійно

13. Забезпечити проведення тренувань (навчань) за державним планом взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також радіоактивних відходів у процесі поводження з ними.


Кабінет Міністрів України,
Служба безпеки України,
за участю Національної академії наук України


Термін - щорічно, один раз на рік

14. Забезпечити введення в експлуатацію ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів», опрацювавши питання відновлення для цього діяльності Міжвідомчої комісії з питань створення джерела нейтронів.


Кабінет Міністрів України,
Харківська обласна державна адміністрація,
за участю Національної академії наук України


Термін - 31 грудня 2014 року

15. Затвердити концепцію державної цільової програми розвитку ядерної криміналістики в Україні, передбачивши здійснення заходів, зокрема, щодо:

опрацювання питання стосовно створення при Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України національної експертно-криміналістичної лабораторії та при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» - регіональної експертно-криміналістичної лабораторії;

створення бази даних характеристик ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, захисних контейнерів для зберігання або перевезення джерел іонізуючого випромінювання;

підготовки вітчизняними навчальними закладами фахівців з ядерної криміналістики;

одержання доступу до міжнародних банків даних з питань ядерної криміналістики;

участі представників України у міжнародному співробітництві у сфері ядерної криміналістики, зокрема щодо розроблення міжнародних документів з питань ядерної криміналістики.


Кабінет Міністрів України
за участю Національної академії наук України


Термін - 3 червня 2013 року

16. Поінформувати МАГАТЕ про стан готовності України до надання державам, які цього потребують, консультативної допомоги у створенні нормативно-правової бази з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, здійснення підготовки фахівців у відповідній сфері.


Міністерство закордонних справ України,
Державна інспекція ядерного регулювання України,
за участю Національної академії наук України


Термін - 1 квітня 2013 року

17. Направити МАГАТЕ пропозицію щодо можливого створення на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України регіонального центру МАГАТЕ для проведення міжнародних навчальних заходів для представників держав Східної Європи та держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.


Міністерство закордонних справ України,
Державна інспекція ядерного регулювання України,
за участю Національної академії наук України


Термін - 30 квітня 2013 року

18. Опрацювати питання-щодо напрямів співробітництва між Україною та Інтерполом, Європолом у сфері запобігання актам ядерного тероризму.


Міністерство внутрішніх справ України,
Служба безпеки України


Термін - 1 липня 2013 року

19. Підготувати Національну доповідь про виконання Україною домовленостей, досягнутих на Сеульському саміті з ядерної безпеки, на 2013-2014 роки.


Міністерство закордонних справ України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади


Термін - за два місяці до початку чергового саміту з ядерної безпеки

20. Продовжувати роботу із збирання та зосередження на спеціалізованих підприємствах по поводженню з радіоактивними відходами відпрацьованих, невикористаних або залишених без нагляду радіоактивних матеріалів.


Державне агентство України з управління зоною відчуження,
Державна інспекція ядерного регулювання України,
Міністерство охорони здоров'я України


Термін - постійно

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: