open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.02.2013  № 2-6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2013 р.
за № 333/22865

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 18 липня 2001 року № 11-3

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про експертну раду з питань використання коштів резерву, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 липня 2001 року № 11-3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2002 року за № 101/6389, таку зміну:

пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Персональний склад експертної ради затверджується правлінням Фонду. До складу експертної ради входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою). Крім цього, до складу ради можуть входити керівні працівники Фонду та його органів, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.”.

2. Внести до Інструкції про застосування Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 18 липня 2001 року № 11-3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2002 року за № 102/6390, такі зміни:

2.1. У главі 1:

в абзаці другому пункту 1.2 слова “а також управління Фонду в районах, містах і районах у містах” замінити словами “управління Фонду у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах”;

у пункті 1.4 слова “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” замінити словами “Про депозитарну систему України”.

2.2. Абзац перший пункту 3.2 глави 3 викласти у такій редакції:

“3.2. Цінні папери можуть бути придбані у випадках, передбачених законодавством.”.

2.3. У главі 5 слова та цифри “Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за № 144/18882” замінити словами та цифрами “Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509”.

3. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про депозитарну систему України”.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Никитенко В.С.

В. о. Голови правління

В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра фінансів України


Заступник Міністра соціальної політики України


Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

С.О. Рибак


Л. Дроздова
Ю.М. Кулик


О. Мірошниченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: