open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.02.2013 N 2-9
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2013 р.

за N 334/22866

Про внесення змін до постанови

правління Пенсійного фонду України

від 19 квітня 2007 року N 7-7
{ Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою

чинності Постанови Пенсійного фонду N 7-7 ( z0436-07 ) від

19.04.2007, до якої вносились зміни }

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня
2011 року N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від
19 квітня 2007 року N 7-7 ( z0436-07 ) "Про затвердження Порядку
подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 року
за N 436/13703, таку зміну: у преамбулі слова та цифри "п. 12 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого Указом Президента України від
01.03.2001 N 121 ( 121/2001 ) (із змінами)" замінити словами та
цифрами "пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року
N 384 ( 384/2011 )".
2. Затвердити Зміни до Порядку подання звітів до Пенсійного
фонду України в електронній формі, затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року N 7-7
( z0436-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2007 року за N 436/13703, що додаються.
3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови правління В.Кравчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Г.В.Осовий
В.о. Голови Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України О.Г.Цуркан
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

11.02.2013 N 2-9
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2013 р.

за N 334/22866

ЗМІНИ

до Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України

в електронній формі, затвердженого постановою

правління Пенсійного фонду України

від 19 квітня 2007 року N 7-7

( z0436-07 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2007 року за N 436/13703

1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.1 після слів "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" доповнити словами ", "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ).
1.2. У пункті 1.3: абзац третій після слова "звіт -" доповнити словами
"звітність щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок),"; в абзаці четвертому слова "звіт в електронній формі" замінити
словами "звіт у вигляді електронного документа"; абзац п'ятий після слів "електронний звіт" доповнити словами
"або квитанція про приймання та обробку електронного звіту"; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "страхувальники-роботодавці та інші особи, які відповідно
до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
сплачують єдиний внесок;"; в абзаці одинадцятому слова "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" замінити словами "Про здійснення
державних закупівель" ( 2289-17 ); доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "квитанція про приймання та обробку електронного звіту -
електронний документ, що формується адресатом звітності та
засвідчує факт та час внесення звіту до відповідної
автоматизованої системи.".
1.3. Пункт 1.4 після слів "у Законах України" доповнити
словами "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ),".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1 слова "в електронній формі" замінити
словами "у вигляді електронного документа".
2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Подання звітів на паперових носіях регулюється нормами
постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня
2010 року N 22-2 ( z1014-10 ) "Про порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада
2010 року за N 1014/18309.".
2.3. У пункті 2.3 слова "звітів в електронній формі" замінити
словами "електронних звітів".
2.4. Абзац другий пункту 2.4 після слів "електронний звіт"
доповнити словами "квитанція про приймання та обробку електронного
звіту,";
2.5. У пункті 2.6 слова "Управління Пенсійного фонду України
в районах, містах та районах в містах" та "звітів в електронній
формі" замінити відповідно словами "Управління Пенсійного фонду
України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та
районах" та "електронних звітів".
2.6. У пункті 2.7 слова "в електронній формі" замінити
словами "у вигляді електронного документа".
3. У главі 3:
3.1. Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 після абзацу першого доповнити
новими абзацами такого змісту: "Звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі.
Звіт, складений з порушеннями вимог Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня
2010 року N 22-2 ( z1014-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1014/18309, у тому
числі без обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 2.8
розділу II зазначеного Порядку, не вважається звітом та вважається
таким, що не подавався. При безперебійній роботі телекомунікаційних засобів, строк
надходження квитанції про приймання та обробку електронного звіту
від адресата звітності до центру обробки електронних звітів не
повинен перевищувати однієї доби. Квитанція надсилається
страхувальнику у спосіб, передбачений абзацом першим цього
підпункту.". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
3.2. У пункті 3.5 слова "управлінь Пенсійного фонду України в
районах, містах та районах в містах" замінити словами "управлінь
Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а
також у містах та районах".
4. У тексті Порядку ( z0436-07 ) слова "платник страхових
внесків" та "управління Пенсійного фонду України в районах, містах
або районах у містах" в усіх відмінках та числах замінити
відповідно словами "платник єдиного внеску" та "управління
Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а
також у містах та районах" у відповідних відмінках та числах.
Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж О.Б.Ніколаєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: