open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2013  № 84/114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 321/22853

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 161/13428, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Гетя А.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Сеня О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки
Міністра аграрної політики
та продовольства України

І.Ю. Бісюк

Виконуючий обов’язки
Міністра фінансів України

А.І. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Голови
Державної фінансової інспекції України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова Державної
казначейської служби УкраїниВ.В. Костюшко


М.Ю. Бродський
С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
10.02.2007  № 80/177
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України,
Міністерства фінансів України
12.02.2013 № 84/114)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 321/22853

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин» (далі - бюджетні кошти), в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

2. Метою бюджетної програми в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин є поліпшення епізоотичної та екологічної ситуації.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

4. Одержувачами бюджетних коштів є спеціалізовані державні підприємства, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських, інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, а також мають спеціалізоване технологічне обладнання, використання якого забезпечує запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань серед людей і тварин та сприяє поліпшенню екології довкілля (далі - підприємства).

5. Бюджетні кошти спрямовуються Міністерством аграрної політики та продовольства України підприємствам на часткову компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин (збір, транспортування, заготівля, переробка та утилізація трупів загиблих тварин, боєнських, інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції (далі - небезпечна сировина)).

Міністерство аграрної політики та продовольства України щороку затверджує план заходів з переробки обсягів небезпечної сировини та норми компенсації на 1 тонну відповідно до бюджетних призначень, визначає одержувачів бюджетних коштів за встановленими кваліфікаційними критеріями відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

6. Часткова компенсація виробничих витрат по здійсненню заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин не надається підприємствам, які збанкрутіли або проти яких порушено справу про банкрутство.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів із запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

9. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Підприємства, що одержують бюджетні кошти на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, подають Міністерству аграрної політики та продовольства України:

щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт про обсяги заготовленої небезпечної сировини за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

після закінчення бюджетного року - звіт про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, для узагальнення і надсилання Міністерству фінансів України до 1 лютого наступного року.

Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики
та продовольства УкраїниА.А. Гетя

Виконуючий обов’язки
директора Департаменту
фінансів виробничої сфери
та майнових відносин
Міністерства фінансів України

А.А. Данилишин
Додаток 1
до Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених
на здійснення заходів щодо запобігання
розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин

ЗВІТ
про обсяги заготовленої небезпечної сировини
на _________________________________
за ________________________ року
(квартал)

№ з/п

Найменування відходів

Одиниця виміру

Кількість, тонн

Примітка


Керівник

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М.П.


Додаток 2
до Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених
на здійснення заходів щодо запобігання
розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин

ЗВІТ
про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
за _____ квартал _______ року
на _____________________________________

№з/п

Обсяг збору небезпечної сировини, тонн

Норма компенсації на 1 тонну, грн

Підлягає відшкодуванню за рахунок державного бюджету, тис. грн (гр.2 х гр. 3)

Отримано коштів державного бюджету, тис. грн

Використано коштів державного бюджету, тис. грн

Залишилось коштів на кінець звітного періоду, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7
Керівник

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М.П. • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: