open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2013  № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 642/23174

Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до пунктів 7, 10, 14, 17 Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1301, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму заяви про взяття на облік інваліда, дитину-інваліда для забезпечення технічними та іншими засобами, що додається.

1.2. Форму первинної облікової документації № 164-3/о «Журнал реєстрації заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації № 169/о «Картка забезпечення технічними та іншими засобами» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму звітності № 37/1 «Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку, за 20___ рік» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації № 169-1/о «Відомість для забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічними та іншими засобами» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму заяви про заміну інваліду, дитині-інваліду технічних та інших засобів, що додається.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби
статистики УкраїниО. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.02.2013 № 109

ЗАЯВА
про взяття на облік інваліда, дитину-інваліда для забезпечення технічними та іншими засобами

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.02.2013 № 109

форма первинної облікової документації № 164-3/о

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ
інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.02.2013 № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 642/23174

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 164-3/о «Журнал реєстрації заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 164-3/о «Журнал реєстрації заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів» (далі - журнал). Журнал заповнюється з метою реєстрації заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів (далі - заява).

2. Журнал заповнюється посадовою особою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. У графах 1, 2 вказуються порядковий номер та дата подання заяви.

4. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові інваліда, дата народження інваліда.

5. У графі 5 вказується місце проживання/реєстрації (контактний телефон).

6. У графах 6, 7 вказуються номер та серія паспорта, або свідоцтва про народження, або довідки із слідчого ізолятора чи установи виконання покарань, або посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

7. У графах 8, 9 вказуються група інвалідності та дата повторного огляду (переогляду) медико-соціальною експертною комісією або лікувально-консультативною комісією.

8. У графі 10 вписуються номер та дата довідки медико-соціальної експертної комісії (висновку лікувально-консультативної комісії).

9. У графі 11 зазначається дата видачі індивідуальної програми реабілітації або висновку лікувально-консультативної комісії.

10. У графі 12 вказується перелік технічних та інших засобів, визначених в індивідуальній програмі реабілітації (висновку лікувально-консультативної комісії).

11. У графі 13 зазначаються дата та причина зняття з обліку.

Інвалід або дитина-інвалід знімається з обліку в журналі у разі:

анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічним засобом;

втрати статусу інваліда;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

настання смерті.

12. У графах 14, 15 вказується інформація про зміну місця проживання/реєстрації.

12.1. У разі зміни реєстрації місця проживання інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається із заявою до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за новою реєстрацією місця проживання, яке (який) протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви надсилає відповідний запит до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за попередньою реєстрацією місця проживання.

12.2. Після одержання відповідного запиту Міністерство охорони  здоров’я Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за попередньою реєстрацією місця проживання передає у місячний строк форму первинної облікової документації № 169/о «Картка забезпечення технічними та іншими засобами», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 лютого 2013 року № 109, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурному підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за новою реєстрацією місця проживання.

12.3. У журналі, що зберігається у Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурному підрозділі з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за попередньою реєстрацією місця проживання, у графі 14 «вибув» зазначаються дата і причина вибуття, а у Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурному підрозділі з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за новим зареєстрованим місцем проживання у графі 15 «прибув» зазначається дата прибуття.

13. У графі 16 зазначається дата отримання інвалідом або законним представником інваліда, дитини-інваліда технічного або іншого засобу.

14. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

15. Строк зберігання журналу 10 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.02.2013 № 109

ЗАЯВА
про заміну інваліду, дитині-інваліду технічних та інших засобів

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: