open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2013 р. № 108
Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2517), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 108

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

1. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли тематика програми стосується реформування кількох сфер, відповідальність за реалізацію державної політики в яких покладена на різні центральні органи виконавчої влади, спільна група моніторингу утворюється спільним рішенням таких органів.”.

2. Доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

“11. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми, подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінекономрозвитку та Мінфіну інформацію про стан здійснення заходів, необхідних для виконання індикаторів, складену за формою згідно з додатком та підписану головою спільної групи моніторингу.

У разі виявлення проблемних питань, що стримують виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми, Мінекономрозвитку з урахуванням пропозицій Мінфіну інформує у двотижневий строк Кабінет Міністрів України про такі питання разом з пропозиціями щодо їх вирішення.”.

3. У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”.

4. Доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про стан здійснення заходів, необхідних для виконання індикаторів

Індикатор

Заходи, які необхідно здійснити для виконання індикаторів

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Стан виконання/ проблеми та причини відхилення від запланованих строків виконання

Примітка (оцінка Європейської Комісії в разі наявності)

Голова спільної групи моніторингу

_____________
(підпис)

____________________”.
(ініціали та прізвище)


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: