open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 лютого 2013 р. № 62-р
Київ

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів

Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2012/13 навчального року згідно з додатком.

Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 62-р

СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2012/13 навчального року


АГАФОНОВА
Аліна Костянтинівна

-

студентка 3 курсу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури


АНДРІЙЧУК
Андрій Анатолійович

-

студент 4 курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості


БАЗИК
Євгенія Іванівна

-

студентка 5 курсу Херсонського національного технічного університету


БАКЛАНОВА
Ганна Юріївна

-

студентка 4 курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


ВАЛИН
Артем Вікторович

-

студент 4 курсу Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”


ВЕНЖЕГА
Роман Вікторович

-

студент 4 курсу Донецького національного університету


ГАЛИЧ
Андрій Вікторович

-

курсант 3 курсу Харківського національного університету внутрішніх справ


ГАРБУЗ
Людмила Володимирівна

-

студентка 4 курсу державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”


ГАРЬКАВА
Тамара Леонідівна

-

студентка 3 курсу Дніпропетровської державної фінансової академії


ГОЛОВЯНКО
Андрій Сергійович

-

студент 4 курсу Української державної академії залізничного транспорту


ГОЛУБ
Тетяна Сергіївна

-

студентка 3 курсу Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського


ГОРОБЦОВ
Михайло Олександрович

-

курсант 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


ГРАНОВСЬКИЙ
Антон Володимирович

-

студент 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ГУНЬКО
Роман Вікторович

-

курсант 4 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба


ДАЦЮК
Юлія Сергіївна

-

студентка 4 курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка


ДВОРАЧЕНКО
Тетяна Володимирівна

-

студентка 4 курсу Чернігівського державного технологічного університету


ДЕНИСИК
Богдан Григорович

-

студент 4 курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


ДЕРЕКА
Оксана Григорівна

-

студентка 4 курсу Київського національного університету будівництва і архітектури


ДРОЗД
Маргарита Валеріївна

-

студентка 4 курсу Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського


ЄРМОЛЕНКО
Тетяна Сергіївна

-

студентка 6 курсу Сумського державного університету


ЖУЛЬ
Наталія Валентинівна

-

студентка 3 курсу державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”


ЗАХАРЧЕНКО
Юлія Миколаївна

-

студентка 4 курсу Харківської державної академії фізичної культури


ІВАНИНА
Юлія Романівна

-

студентка 5 курсу державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”


КАЛАШНИК
Ірина Анатоліївна

-

студентка 3 курсу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


КАПУСТЯНСЬКА
Ольга Степанівна

-

студентка 3 курсу Національної металургійної академії України


КАСТРОВСЬКИЙ
Роман Юрійович

-

студент 3 курсу Закарпатського державного університету


КИРИЧЕНКО
Діана Дмитрівна

-

студентка 3 курсу Національного університету “Одеська юридична академія”


КОПЧУК
Тетяна Сергіївна

-

курсант 4 курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”


КОСТАНДА
Марина Валеріївна

-

студентка 3 курсу Харківської державної академії дизайну і мистецтв


КОТЕНКО
Денис Ігорович

-

студент 4 курсу державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет”


КОШЕЛЕВ
Володимир Валерійович

-

студент 3 курсу державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”


КРИВОРУЧКО
Катерина Миколаївна

-

студентка 4 курсу Кіровоградського національного технічного університету


КУДЛОВСЬКА
Вікторія Ігорівна

-

курсант 3 курсу Львівського державного університету внутрішніх справ


КУЗЬО
Назар Володимирович

-

студент 5 курсу Запорізького державного медичного університету


ЛИХОБАБА
Олександр Валерійович

-

студент 3 курсу Харківського державного університету харчування та торгівлі


ЛОПАРЄВ
Павло Олегович

-

студент 3 курсу Бердянського державного педагогічного університету


ЛУКА
Оксана Вікторівна

-

студентка 4 курсу Одеської національної академії харчових технологій


ЛУК’ЯНЕНКО
Наталя Юріївна

-

студентка 4 курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили


ЛЯНСКОРУНСЬКИЙ
Володимир Михайлович

-

студент 4 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


МАЗУРУК
Оксана Аркадіївна

-

студентка 4 курсу Національного університету “Острозька академія”


МАРКІН
Вячеслав Анатолійович

-

студент 3 курсу Запорізької державної інженерної академії


МАРТИНОВА
Наталія Вікторівна

-

курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка


МАРТЮК
Олексій Геннадійович

-

курсант 3 курсу Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова


МЕДВЕДЬ
Аліна Вікторівна

-

студентка 3 курсу вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”


МИЧКО
Микола Валентинович

-

студент 3 курсу Рівненського державного гуманітарного університету


МІЛЕЙКО
Сергій Ігорович

-

студент 6 курсу Одеського національного політехнічного університету


МІРОНОВА
Євгенія Іванівна

-

студентка 5 курсу державної установи “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”


НЕРОДА
Юлія Юріївна

-

студентка 3 курсу Національного університету державної податкової служби України


НЕТЬОСОВА
Юлія Сергіївна

-

студентка 4 курсу державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”


НОРЕНКО
Катерина Романівна

-

студентка 3 курсу державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”


ОЛІЙНИК
Андрій Анатолійович

-

студент 4 курсу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі


ПЕРЕБИЙНІС
Сергій Олександрович

-

студент 4 курсу Севастопольського національного технічного університету


ПОЛЬОВИК
Анастасія Сергіївна

-

студентка 3 курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого


ПОПОВИЧ
Ольга Ігорівна

-

студентка 3 курсу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”


ПОТЬОМКІНА
Анастасія Олександрівна

-

студентка 6 курсу Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова


ПРОКОПИК
Наталія Василівна

-

студентка 4 курсу Київського національного торговельно-економічного університету


ПРОЦИК
Юрій Петрович

-

студент 4 курсу Національного університету “Острозька академія”


РАДЧЕНКО
Ігор Володимирович

-

студент 4 курсу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


РЕПАЛО
Костянтин Валерійович

-

студент 3 курсу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


САВЄНКОВ
Артем Олегович

-

студент 3 курсу Одеської державної академії будівництва та архітектури


СЕЛІВІРОВ
Денис Юрійович

-

студент 4 курсу Київського національного університету культури і мистецтв


СМОРОДІНОВА
Ольга Сергіївна

-

студентка 3 курсу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


СТАРОВОЙТОВ
Сергій Васильович

-

студент 4 курсу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


СУЛЬЖУК
Олег Сергійович

-

курсант 4 курсу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного


ТЕЛЮК
Наталія Василівна

-

студентка 3 курсу Львівської комерційної академії


ТОНКОШКУР
Анна Валеріївна

-

студентка 4 курсу державного вищого навчального закладу “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”


ТРОФИМЧУК
Дмитро Миколайович

-

студент 3 курсу Національного університету водного господарства та природокористування


ТУЗЕНКО
Аліна Ігорівна

-

студентка 4 курсу Національного авіаційного університету


ФЕДОРЧЕНКО
Анатолій Анатолійович

-

студент 4 курсу Донецького національного технічного університету


ФРОЛОВ
Ярослав Русланович

-

студент 3 курсу Донбаської національної академії будівництва і архітектури


ХАРЧЕНКО
Дмитро Вадимович

-

студент 4 курсу Черкаського державного технологічного університету


ХОМЕНКО
Андрій Володимирович

-

студентка 6 курсу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”


ХРИСТЕНКО
Надія Євгенівна

-

студентка 4 курсу Харківського національного медичного університету


ЧЕБОТАР
Станіслав Олегович

-

курсант 3 курсу Донецького юридичного інституту МВС


ШАРАНИЧ
Роман Сергійович

-

курсант 3 курсу Національної академії внутрішніх справ


ШЕВЧЕНКО
Євген Сергійович

-

курсант 5 курсу Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету


ШЕВЧЕНКО
Тетяна Петрівна

-

студентка 3 курсу Національного університету харчових технологій


ШЕВЧУК
Іван Олександрович

-

студент 4 курсу Національного транспортного університету


ШЕРЕМЕТ
Ольга Анатоліївна

-

студентка 4 курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя


ЯКОВЕНКО
Андрій Андрійович

-

студент 4 курсу державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: