open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 лютого 2013 р. № 64-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

1. Затвердити план заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щокварталу до 30 числа наступного місяця Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для подання до 15 числа другого місяця наступного кварталу узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 64-р

ПЛАН
заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Найменування заходу

Очікуваний результат

Відповідальні за виконання

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

1.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за недотримання ними порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Держпідприємництво Мінекономрозвитку


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності

удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури видачі дозвільних документів

-“-

2.

Супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:
“Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання” (реєстраційний номер 0937)

зменшення втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб’єктів малого підприємництва, що сприятиме покращенню умов провадження підприємницької діяльності

Мінекономрозвитку Мін’юст Держпідприємництво центральні органи виконавчої влади


“Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (реєстраційний номер 0932)

удосконалення системи ліцензування господарської діяльності для спрощення започаткування та провадження підприємницької діяльності за видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Мінекономрозвитку Держпідприємництво

Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

3.

Проведення публічних обговорень проектів регуляторних актів

досягнення позитивних економічних результатів від упровадження регуляторних актів

Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим

4.

Методичне забезпечення діяльності регуляторних органів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

підвищення ефективності державної регуляторної політики

-“-

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

5.

Розроблення та впровадження програм фінансової державної підтримки суб’єктів малого підприємництва

розширення доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів

Держпідприємництво Мінекономрозвитку центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим Український фонд підтримки підприємництва

6.

Стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва

збільшення кількості інноваційних проектів, реалізованих суб’єктами малого підприємництва

Держінформнауки Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим Український фонд підтримки підприємництва

7.

Залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого підприємництва

розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва до участі у проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги

Мінекономрозвитку Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим

8.

Залучення кредитів іноземних банків та міжнародних фінансових організацій для підтримки юридичних осіб, які є суб’єктами малого підприємництва, в рамках виконання цільових та регіональних програм розвитку підприємництва

розширення можливостей доступу юридичних осіб, які є суб’єктами малого підприємництва, до кредитних ресурсів

Мінекономрозвитку Мінфін Національний банк (за згодою) Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим

9.

Сприяння розвитку мережі фондів підтримки підприємництва

розвиток мережі регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва

Держпідприємництво Український фонд підтримки підприємництва

Сприяння створенню інфраструктури підтримки малого підприємництва

10.

Залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, інвалідів, осіб, звільнених з військової служби у запас, безробітних, мешканців сільської місцевості та малих міст

збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, створення нових робочих місць

Мінсоцполітики Держпідприємництво Мінагрополітики МОНмолодьспорт Держмолодьспорт Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

11.

Формування єдиної інформаційної системи для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого підприємництва

забезпечення надання інформаційних послуг суб’єктам малого підприємництва

Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим Український фонд підтримки підприємництва

12.

Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технологічних парків, центрів трансферу технологій

створення умов для організації діяльності суб’єктів малого підприємництва, розширення обсягу послуг, що надаються таким суб’єктам, поширення передового досвіду розвитку підприємництва

Держпідприємництво МОНмолодьспорт Держінформнауки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

13.

Надання інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам малого підприємництва з питань запровадження систем управління якістю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом застосування найкращої світової практики, охорони праці і навколишнього природного середовища відповідно до європейських та міжнародних стандартів, а також захисту інтелектуальної власності

підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва відповідно до світових стандартів

Мінекономрозвитку Державна служба інтелектуальної власності

14.

Забезпечення функціонування в регіонах інформаційної служби “гаряча лінія”, підтримка діючих та створення нових “гарячих ліній” для підприємців

надання інформаційних послуг суб’єктам малого підприємництва

Держпідприємництво Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

15.

Проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

стимулювання підприємницьких ініціатив молоді

Держмолодьспорт Держпідприємництво Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

16.

Проведення конференцій, нарад, засідань, форумів, виставок та ярмарків за участю суб’єктів малого підприємництва, відзначення Дня підприємця

підвищення престижу підприємництва та інформованості громадськості про проблеми малого підприємництва, сприяння розвитку економічного співробітництва суб’єктів малого підприємництва

Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим

17.

Підтримка діяльності громадських приймалень, громадських колегій, галузевих та регіональних рад підприємців

посилення ролі та значення громадських організацій підприємців у розв’язанні проблем суб’єктів малого підприємництва

Держпідприємництво центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

18.

Підготовка та видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні

формування державної політики розвитку підприємництва з урахуванням його сучасного стану

Держпідприємництво Національний інститут стратегічних досліджень Національна академія наук

19.

Проведення моніторингу умов ведення бізнесу в Україні, підготовка аналітичного звіту за його результатами

виявлення перешкод на шляху розвитку підприємництва, підготовка рекомендацій щодо їх усунення

Держпідприємництво Науково-дослідний економічний інститут Національна академія наук

Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

20.

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва суб’єктами малого підприємництва

розвиток народних промислів та відродження національних традицій

Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

21.

Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва через державні засоби масової інформації, висвітлення проблемних питань реалізації державної регуляторної політики

підвищення рівня інформованості суспільства з питань розвитку малого підприємництва, реалізації державної регуляторної політики, ознайомлення суб’єктів малого підприємництва з вимогами СОТ, просування продукції вітчизняного виробництва на ринки іноземних держав

Держпідприємництво Держкомтелерадіо центральні та місцеві органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим

22.

Створення мережі інформаційних офісів з метою надання інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам малого підприємництва та особам, що мають бажання започаткувати власну справу

підвищення рівня інформованості осіб, що мають бажання започаткувати власну справу, та забезпечення суб’єктів малого підприємництва інформаційними, консалтинговими послугами в регіонах

Держпідприємництво Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади

23.

Забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення, зокрема щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики, підготовка та видання інформаційних посібників та довідників

залучення широких верств населення до здобуття знань, необхідних для започаткування та ведення власної справи, підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва в регіонах

Держпідприємництво Український фонд підтримки підприємництва


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: