open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Королівства Данія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання:

18.02.2013


13.03.2013

Дата набрання чинності для України:

13.03.2013

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Королівства Данія (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у межах національного законодавства держав Сторін, з метою сприяння розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму або кримінальною діяльністю, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних від вчинення предикатних злочинів, визначених національним законодавством держав Сторін, або фінансування тероризму.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, одержаних в межах цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана в межах цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься по можливості англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

Стаття 8

У будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття 10

Учинено в Copenhagen 13. Marth 2013 року та в м. Київ 18 лютого 2013 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Державну службу
фінансового моніторингу
України


(підпис)


Сергій Гуржій,


Голова


За Підрозділ
фінансової розвідки
Королівства Данія


(підпис)


Пер Фііг,


Голова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: