open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2013  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2013 р.
за № 392/22924

Про питання забезпечення доступу до публічної інформації в Державній службі експортного контролю України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та з метою належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба експортного контролю України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба експортного контролю України;

Форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

2. Відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю (Іоанно І.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби експортного контролю України Демьохіна В.А.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України

І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби
експортного контролю УкраїниВ.А. Демьохін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.02.2013  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2013 р.
за № 392/22924

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба експортного контролю України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон).

1.3. Доступ до публічної інформації Держекспортконтролю забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

II. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

2.1. Запитувач інформації має право звернутися до Держекспортконтролю із запитом на одержання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на одержання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на одержання публічної інформації подається до Держекспортконтролю в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном.

2.4. Письмовий запит на одержання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті та в кабінеті 102 адміністративної будівлі Держекспортконтролю.

2.8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму одержання інформації.

2.9. Запит на інформацію, розпорядником якої є Держекспортконтроль, може бути подано запитувачем особисто до відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації систем внутрішньофірмового експортного контролю, забезпечення зв’язків з громадськістю і засобами масової інформації департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю (далі - відповідальний підрозділ) у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Держекспортконтролю.

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє представник відповідального підрозділу із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону запитувача та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Держекспортконтролю, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник відділу доступу
до публічної інформації
та розгляду звернень громадян
управління комунікацій
з громадськістю

І.О. Іоанно
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.02.2013  № 141

ФОРМА
для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник інформації

Державна служба експортного контролю України

Запитувач

______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
______________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації для юридичних ______________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, ______________________________________________________
поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________
                               (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Зазначену інформацію прошу надати в установлений законом строк (необхідне вказати):

на поштову адресу

_______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_______________________________________________________
(електронна адреса)

телефаксом

_______________________________________________________
(номер телефаксу)

телефоном

_______________________________________________________
(номер телефону)

______________
(дата)

______________
(підпис)

__________
Примітки:1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держекспортконтролю, розміщена на офіційному веб-сайті органу за адресою: www.dsecu.gov.ua.


2. Запит на інформацію може бути поданий:
на поштову адресу: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21;
на електронну адресу: general@dsecu.gov.ua;
телефаксом: (044) 462-49-70;
телефоном: (044) 462-48-47.


3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Держекспортконтроль, може бути подано запитувачем особисто до відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації систем внутрішньофірмового експортного контролю, забезпечення зв’язків з громадськістю і засобами масової інформації департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю.


4. Держекспортконтролем обладнано спеціальне приміщення для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21, 1-й поверх, кабінет 102. Години прийому: понеділок - п’ятниця (крім середи) з 10.00 по 12.00 та з 15.00 по 16.00.


5. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб одержання інформації.


6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


7. У разі коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня надходження запиту.


8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


9. Інформація на запит надається безоплатно.


10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.


11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
Держекспортконтроль не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Начальник відділу доступу
до публічної інформації
та розгляду звернень громадян
управління комунікацій
з громадськістю

І.О. Іоанно

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: