open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
19.02.2013 N 199
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2013 р.

за N 376/22908
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1414 ( z1486-13 ) від 06.08.2013 }
Про внесення змін до Положення

про особливості здійснення діяльності

з управління активами інституційних інвесторів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою приведення у відповідність до чинного законодавства
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про особливості здійснення діяльності
з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
02 листопада 2006 року N 1227 ( z1252-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 року за
N 1252/13126 (із змінами), такі зміни:
1.1. У розділі I: 1.1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється
виключно на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)". 1.1.2. В абзаці першому пункту 9, абзаці першому пункту 10 та
абзаці шостому пункту 12 слово "Комісії" замінити словами
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III викласти в такій
редакції: "2.2. Організовує рекламну кампанію ІСІ відповідно до Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) з урахуванням норм Законів
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ).".
1.3. У розділі IV: 1.3.1. Пункт 2 доповнити двома новими підпунктами такого
змісту: "2.12. Дотримується пруденційних нормативів щодо діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких
встановлюються Комісією.
2.13. Подає Комісії розрахунок показників, що підтверджують
виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з
управління активами (діяльності з управління активами), в порядку
та у строки, визначені Комісією.". 1.3.2. У підпункті 4.1 пункту 4 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
1.4. В абзацах другому-четвертому пункту 12 розділу I,
підпункті 2.1 пункту 2 розділу III, підпунктах 1.2 та 1.8 пункту
1, підпунктах 2.4 та 2.8 пункту 2 розділу V слово "Комісії"
замінити словами "Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку та Комісії".
1.5. В абзаці першому пункту 3 розділу VI слово "Комісією"
замінити словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку та Комісією".
2. Департаменту спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів (О.Симоненко) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління
інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій
(Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Є.Воропаєва та О.Тарасенка.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Протокол засідання Комісії

від 19.02.2013 р. N 8

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: