open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України у зв'язку з участю Збройних Сил Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

{Угоду ратифіковано Законом № 302-VIII від 08.04.2015}

Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки (далі - Сторони),

зважаючи на положення Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Італійської Республіки про військове співробітництво, вчиненої 17 березня 1998 року в м. Рим;

ураховуючи положення Статуту Організації Об’єднаних Націй (далі - Статут ООН);

беручи до уваги Резолюції Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй № 1368 (2001) від 12 вересня 2001 року; № 1373 (2001) від 28 вересня 2001 року; № 1377 (2001) від 12 листопада 2001 року; № 1378 (2001) від 14 листопада 2001 року; № 1383 (2001) від 6 грудня 2001 року; № 1386 (2001) від 20 грудня 2001 року; № 1444 (2002) від 27 листопада 2002 року і № 1510 (2003) від 13 жовтня 2003 року;

зважаючи на положення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) від 7 грудня 1944 року;

виконуючи зобов’язання, передбачені у Меморандумі про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України, вчиненому 9 липня 2002 року в м. Київ (далі - Меморандум),

маючи на меті сприяти Міжнародним силам сприяння безпеці та відновлення Ісламської Республіки Афганістан,

домовилися про таке:

Стаття 1
ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Угоді терміни вживаються в такому значенні:

персонал” - неозброєні військовослужбовці Збройних Сил Італійської Республіки та цивільний персонал Італійської Сторони;

військові вантажі” - комплекси різних видів зброї та засоби забезпечення її бойового застосування, у тому числі її доставки, системи наведення, запуску й управління, а також інші спеціальні технічні засоби та інші вантажі, передбачені для оснащення збройних сил, боєприпаси та їхні компоненти, запасні частини, прилади та комплектуючі вироби до них, системи забезпечення життєдіяльності особового складу збройних сил, засоби колективного та індивідуального захисту від зброї масового знищення, засоби профілактики та лікування наслідків застосування зброї масового знищення, особиста та службова зброя, спеціальне логістичне обладнання, продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, що перевозяться через територію України в інтересах Італійської Республіки з урахуванням обмежень, визначених Договором про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року;

транзитне перевезення” - це транзитне перевезення залізничним та/або повітряним транспортом через територію та/або повітряний простір України військового вантажу та персоналу, що починається і закінчується поза межами території та/або повітряного простору України;

строк транзитного перевезення” - період часу, протягом якого здійснюватиметься транзитне перевезення військових вантажів та персоналу через територію України;

охорона” - супроводження військових вантажів і персоналу, що перевозяться транзитом через територію України, працівниками Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України або воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту України;

треті сторони” - фізичні та юридичні особи, а також інші суб'єкти міжнародного права, за винятком України та Італійської Республіки;

небезпечні вантажі” - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей або тварин;

пункт пропуску” - це спеціально виділена територія на залізничній станції, з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

компетентні органи” - органи держав Сторін, які відповідно до чинного законодавства своїх держав наділені повноваженнями стосовно прийняття рішень про транзитне перевезення залізничним та/або повітряним транспортом через територію України військового вантажу, в тому числі небезпечного, а також персоналу, згідно з цією Угодою.

Стаття 2
МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Ця Угода визначає рамкові умови, порядок та організацію транзитного перевезення військових вантажів та персоналу через територію та/або повітряний простір України з метою надання підтримки Міжнародним силам сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.

2. Положення цієї Угоди застосовуються у частині, що стосується:

2.1. Надання компетентними органами України відповідних дозволів на транзитне перевезення;

2.2. Надання Українською Стороною цивільної і військової підтримки персоналу під час транзитного перевезення.

Стаття 3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Італійська Сторона під час транзитного перевезення через територію та/або повітряний простір України забезпечує недопущення використання військових вантажів та персоналу всупереч військовим, політичним та іншим інтересам України, а також всупереч положенням Статуту ООН стосовно дій щодо підтримання миру та безпеки й іншим нормам міжнародного права.

2. Італійська Сторона зобов’язується не перевозити через територію та/або повітряний простір України зброю масового знищення та/або її складові частини.

3. Італійська Сторона зобов'язується здійснювати транзитні перевезення лише для реалізації цілей цієї Угоди та у порядку, передбаченому нею.

Стаття 4
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ

1. Транзитне перевезення повітряними суднами через територію та/або повітряний простір України здійснюється, як правило, без проміжної посадки на території України. При цьому дотримуються процедури, що публікуються авіаційними органами України в “Aeronautical Information Publication” України, а також положення “ICAO”.

2. Італійська Сторона відшкодовує Українській Стороні, а також юридичним особам України витрати за послуги, пов’язані з транзитними перевезеннями, наданими повітряним суднам, які використовуються Італійською Стороною, у тому числі витрати за аеронавігаційні послуги.

3. У разі виникнення аварійної ситуації з повітряним судном у повітрі, що здійснює транзитний політ, за необхідності, Українська Сторона надає на компенсаційній основі аеродром для здійснення аварійної посадки та інші аеродромні послуги. При цьому військові вантажі та персонал підлягають прикордонному, митному та іншим видам контролю, визначеним у статті 6 цієї Угоди.

Стаття 5
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

1. Транзитне перевезення через територію України військових вантажів та персоналу залізничним транспортом здійснюється на підставі відповідного дозволу, виданого компетентним органом України на основі та з урахуванням положень Меморандуму та цієї Угоди, а також відповідних положень законодавства України. Супроводження охороною військових вантажів територією України здійснюється відповідно до законодавства України. Під час надання дозволу Українська Сторона інформує Італійську Сторону про те, які військові вантажі з переліку, заявленого для транзитного перевезення, підлягають супроводженню під охороною через територію України.

2. Транзитне перевезення військових вантажів та персоналу територією України залізничним транспортом здійснюється лише через пункти пропуску державного кордону, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення.

3. Італійська Сторона забезпечує не пізніше ніж за 30 діб, інформування Української Сторони про заплановане транзитне перевезення залізничним транспортом.

4. Транзитне перевезення військових вантажів та персоналу залізничним транспортом через територію України не може тривати більше 15 діб.

5. Українська Сторона має право скасувати дозвіл на транзитне перевезення залізничним транспортом, якщо компетентними органами України буде встановлено, що перевезення військових вантажів і персоналу може становити загрозу національній безпеці України.

6. Українська Сторона має право скасувати дозвіл на транзитне перевезення залізничним транспортом у разі недотримання Італійською Стороною умов транзитних перевезень. У разі скасування такого дозволу Італійська Сторона за власний рахунок забезпечує вивезення військового вантажу та (або) персоналу за межі території України, дозвіл на перевезення яких було скасовано.

7. У разі введення в Україні або в окремих регіонах України надзвичайного чи воєнного стану в інтересах національної безпеки України можуть бути встановлені додаткові обмеження чи заборона на транзитне перевезення залізничним транспортом військових вантажів або персоналу через територію відповідного регіону або всю територію України.

8. Компетентні органи Італійської Сторони або уповноважені ними установи відшкодовують Українській Стороні, а також відповідним юридичним особам України витрати за надані послуги, пов'язані з транзитними перевезеннями залізничним транспортом.

Стаття 6
ПРИКОРДОННИЙ ТА МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Військові вантажі та персонал під час транзитних перевезень залізничним транспортом відповідно до цієї Угоди підлягають прикордонному і митному контролю та, у разі необхідності, за рішенням компетентних органів України, іншим видам контролю та оформленню відповідно до цієї Угоди та законодавства України.

2. Працівники прикордонної передавальної станції, посадові особи митного органу і органу охорони державного кордону за участю представника центрального органу виконавчої влади з питань оборони в порядку та строки, встановлені технологічним процесом роботи цієї станції проводять перевірку відповідності кількості військових вантажів, що ввозяться (вивозяться), даним, зазначеним у перевізних документах, а також їх збереження на відкритому рухомому складі.

Огляд військових вантажів під час митного контролю здійснюється у разі:

виявлення порушень цілісності вантажного відділення транспортного засобу (контейнера), упаковки;

пошкодження засобів ідентифікації;

необхідності встановлення та (або) перевірки ідентифікаційних ознак цього вантажу.

3. Оформлення і транзитне перевезення залізничним транспортом військових вантажів та персоналу через державний кордон України здійснюються без стягнення мита, податків та інших зборів за митне оформлення.

4. Прикордонний та митний контроль вивезення військових вантажів та виїзд персоналу здійснюються у порядку, передбаченому для їхнього ввезення або в’їзду на територію України.

Стаття 7
ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРСОНАЛУ

1. Персонал у рамках транзитних перевезень залізничним транспортом згідно з цією Угодою під час перетину державного кордону України повинен мати при собі дипломатичні, службові або закордонні паспорти. Наявність візи не вимагається.

2. Військовий персонал під час транзитного перевезення залізничним транспортом через територію України має право на носіння військової форми з відповідними розпізнавальними знаками.

3. Персонал під час транзитного перевезення залізничним транспортом через територію України зобов'язаний дотримуватися встановлених в Україні санітарних норм і правил. Під час транзитного перевезення залізничним транспортом через територію України Італійська Сторона відповідає за забезпечення відсутності серед представників персоналу осіб, хворих на інфекційні захворювання.

4. Італійська Сторона відповідає за дотримання її персоналом законодавства України, недопущення посягання на суверенітет України, не втручатися в її внутрішні справи, а також утримання від будь-якої діяльності, що суперечить положенням цієї Угоди.

Стаття 8
ЮРИСДИКЦІЯ

1. Персонал під час свого перебування на території України підлягає юрисдикції України, за винятком випадків, зазначених у пункті 2 цієї статті.

2. Персонал під час свого перебування на території України з цілями, передбаченими цією Угодою, не підлягає юрисдикції України у разі, якщо:

2.1. Злочин або правопорушення, вчинені проти Італійської Республіки, а також проти персоналу або відносно вантажів Італійської Республіки чи вантажів, що перевозяться Італійською Республікою;

2.2. Злочин або правопорушення, вчинені безпосередньо під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з транзитним перевезенням.

Стаття 9
ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Транзитне перевезення залізничним транспортом здійснюється відповідно до законодавства України, а також положень цієї Угоди. Планування, забезпечення та контроль за виконанням залізничних перевезень здійснюються Державною адміністрацією залізничного транспорту України спільно з Міністерством оборони України.

2. Українська Сторона надає для перевезень військових вантажів і персоналу рухомий склад (поїзні та маневрові локомотиви і вагони) та виділяє відповідний обслуговуючий персонал, а також навантажувально-розвантажувальні пристрої і забезпечує дотримання графіків руху, безпеку персоналу та військового вантажу під час здійснення транзитних перевезень територією України.

3. Італійська Сторона визначає експедиторську фірму, яка здійснюватиме транспортно-експедиційне обслуговування військових вантажів та/або персоналу під час їх транзитного перевезення залізницями України і несе відповідальність за виконання умов і правил транзитного перевезення та своєчасну оплату наданих транспортних послуг. Відносини між експедиторською фірмою та Державною адміністрацією залізничного транспорту України регулюватимуться окремим договором (контрактом).

4. Італійська Сторона або за її дорученням уповноважена нею особа інформує центральні органи виконавчої влади України з питань оборони, охорони державного кордону, митної справи, транспорту про дату прибуття ешелону з військовим вантажем та/або персоналом, кількість і вид рухомого складу, іншу інформацію, необхідну для перевантаження військового вантажу з рухомого складу колії 1435 мм на рухомий склад колії 1520 мм, а також про пункти пропуску (пункти контролю) для залізничного сполучення, через які цей військовий вантаж буде переміщуватись в режимі транзиту через територію України.

5. Транзитне переміщення військових вантажів через територію України здійснюється на підставі висновку Державної служби експортного контролю України, оформленого відповідно до законодавства України.

6. Охорона військових вантажів і персоналу здійснюється за окремою угодою з Італійською Стороною або уповноваженою нею експедиторською організацією. Вибухові матеріали повинні супроводжуватися особовим складом відомчої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування згідно із законодавством України.

7. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом транзитом по території України здійснюється відповідно до Правил перевезень небезпечних вантажів до Угоди про міжнародне сполучення (Додаток 2 до СМГС).

8. У разі необхідності та за письмовою домовленістю між Сторонами Українська Сторона забезпечує персонал, який перевозиться залізничним транспортом через територію України, логістичними, медичними та іншими послугами на компенсаційній основі.

Стаття 10
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Італійська Сторона відповідає за:

1.1. Здійснення своєчасної оплати нею або уповноваженою нею експедиторською фірмою витрат стосовно здійснення транзитного перевезення військових вантажів і персоналу через територію України відповідно до чинних тарифів і процедур, але не пізніше ніж через 60 днів після надання рахунку;

1.2. Здійснення уповноваженою нею експедиторською фірмою необхідної підготовки до перевезення військових вантажів та персоналу згідно з вимогами законодавства України та міжнародними транспортними стандартами. При цьому Італійська Сторона відповідає за наявність необхідних транспортних документів, паспортів та посвідчень згідно з законодавством України.

2. Українська Сторона відповідає за:

2.1. Безпеку перевезення залізничним транспортом військових вантажів і персоналу через територію України;

2.2. Перевантаження, підготовку військових вантажів і персоналу для перевезення залізничним транспортом через територію України відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

3. Сторони співпрацюють з усіх питань, пов’язаних із забезпеченням перебування персоналу на території України.

Стаття 11
ПЛАТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТРАНЗИТНИХ ВАНТАЖІВ

За запитом Італійської Сторони Державна адміністрація залізничного транспорту України визначає плату за перевезення транзитних вантажів через територію України, що підлягає сплаті Італійською Стороною та/або уповноваженою нею експедиторською фірмою, та порядок здійснення такої оплати, а також повідомляє про це Італійську Сторону або уповноважену нею експедиторську фірму.

Стаття 12
ПРЕТЕНЗІЇ

1. Сторони не пред’являтимуть одна одній будь-яких претензій стосовно діяльності, пов’язаної з виконанням цієї Угоди, та не ініціюватимуть одна проти одної цивільних судових процесів, за винятком претензій, пов’язаних зі спричиненням смерті, нанесенням тілесних ушкоджень або матеріальних збитків внаслідок умисних дій або бездіяльності під час виконання зобов’язань в рамках цієї Угоди. Це положення не застосовується до договорів (контрактів), укладених на виконання цієї Угоди.

2. Італійська Сторона бере на себе зобов’язання відшкодувати збитки, нанесені третім особам в рамках здійснення транзитного перевезення.

3. Сторони співпрацюють з питань заявлення та реалізації претензій проти третіх сторін.

Стаття 13
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

1. Інформація, отримана однією зі Сторін у зв’язку з транзитним перевезенням, не може бути передана третім сторонам без письмової згоди іншої Сторони, що надала цю інформацію.

2. Обмін, опрацювання та захист інформації з обмеженим доступом здійснюються згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації, підписаною 6 червня 2001 року в м. Київ.

Стаття 14
СПОРИ

Спори стосовно застосування і тлумачення цієї Угоди вирішуватимуться шляхом проведення консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 15
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситись зміни та доповнення, які набирають чинність в порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті.

3. Ця Угода укладається сроком на один рік. Дія Угоди автоматично продовжується на наступний однорічний період, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про припинення її дії за 30 днів до закінчення терміну дії Угоди.

Учинено в м. Рим 16 січня 2013 року, учинено в м. Київ 21 лютого 2013 року у двох примірниках, кожний українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

За
Кабінет Міністрів України


(підпис)


За
Уряд Італійської Республіки


(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: