open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2013 року № 36

Про форми списків учасників всеукраїнського референдуму на дільницях референдуму та актів про їх передачу комісіям з референдуму

Відповідно до частин першої, третьої - шостої статті 53, частин чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 55, частин першої, п’ятої статті 56, частин першої, другої статті 57, частин першої, дев’ятої статті 58, частини другої статті 83 Закону України "Про всеукраїнський референдум", частин п’ятої - восьмої статті 27, частин сьомої, восьмої статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 8 статті 20, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форми:

попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму територіального округу (додаток 1);

уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму територіального округу (додаток 2);

списку учасників всеукраїнського референдуму на спеціальній дільниці референдуму територіального округу (додаток 3);

попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму (додаток 4);

уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму (додаток 5);

витягу із списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці референдуму територіального округу для голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійно (додаток 6);

акта про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму (додаток 7);

акта про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму уточнених списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму (додаток 8);

акта про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму (додаток 9);

акта про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму (додаток 10).

2. Списки учасників всеукраїнського референдуму на дільницях референдуму, витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму для голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійно, виготовляються на аркушах формату А3 з обох боків.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісіїА.МАГЕРА
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на звичайній дільниці референдуму № _____ територіального округу № _____


Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

УТОЧНЕНИЙ СПИСОК
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на звичайній дільниці референдуму № _____ територіального округу № _____


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36_

СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на спеціальній дільниці референдуму № ____ територіального округу № ___


Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на закордонній дільниці референдуму № _______


Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

УТОЧНЕНИЙ СПИСОК
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на закордонній дільниці референдуму № _______


Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ВИТЯГ
ІЗ СПИСКУ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
на дільниці референдуму №_______ територіального округу № _______
______________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної комісії з референдуму – село, селище, місто із зазначенням відповідно району, області, Автономної Республіки Крим)
для голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійноДодаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
_____________________________
(дата проведення всеукраїнського референдуму)

АКТ
про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму

"___" ______________ 20___ року
(дата складання)


_____________________
(місце складання)

Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України "Про всеукраїнський референдум" ____________________________________________________________________________
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)

передав, а окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____ на своєму засіданні отримала на паперових носіях (у двох примірниках) попередні списки учасників всеукраїнського референдуму:

№ звичайної дільниці референдуму

Кількість учасників всеукраїнського референдуму, включених до попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

Кількість аркушів у попередньому списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

цифрами

прописом

цифрами

прописом
_________________________________________
(найменування посади керівника органу ведення Державного реєстру виборців)

МП

____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Голова окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Заступник голови окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Секретар окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Члени окружної комісії з референдуму, присутні на засіданні:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий - в окружній комісії з всеукраїнського референдуму.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
_____________________________
(дата проведення всеукраїнського референдуму)

АКТ
про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму уточнених списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму

"___" ______________ 20___ року
(дата складання)


_____________________
(місце складання)

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 55 Закону України "Про всеукраїнський референдум" __________________________________________________
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)

передав, а окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____ на своєму засіданні отримала на паперових носіях (у двох примірниках) уточнені списки учасників всеукраїнського референдуму:

№ звичайної дільниці референдуму

Кількість учасників всеукраїнського референдуму, включених до попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

Кількість аркушів у попередньому списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

цифрами

прописом

цифрами

прописом
_________________________________________
(найменування посади керівника органу ведення Державного реєстру виборців)

МП

____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Голова окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Заступник голови окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Секретар окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Члени окружної комісії з референдуму, присутні на засіданні:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий - в окружній комісії з всеукраїнського референдуму.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
_____________________________
(дата проведення всеукраїнського референдуму)

АКТ
про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

"___" ______________ 20___ року
(дата складання)


_____________________
(місце складання)

Відповідно до частини шостої статті 53 Закону України "Про всеукраїнський референдум" окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № _____ передала, а дільнична комісія з всеукраїнського референдуму звичайної дільниці референдуму № _____ отримала один примірник попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму №_____, до якого включено __________________________________________________________________________

(кількість цифрами та прописом)

учасників всеукраїнського референдуму, на _____________________________________

(кількість цифрами та прописом)

____________________________________________________________________ аркушах.

Голова окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Заступник голови окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Секретар окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Члени окружної комісії з референдуму, присутні на засіданні:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Голова (заступник голови, секретар) дільничної комісії з референдуму
____________
(підпис)
______________
(ініціали, прізвище)

Члени дільничної комісії з референдуму:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в окружній комісії з референдуму, другий - у дільничній комісії з референдуму.

Секретар  Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
____________________________
(дата проведення всеукраїнського референдуму)

АКТ
про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

"___" ______________ 20___ року
(дата складання)


_____________________
(місце складання)

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 55 Закону України "Про всеукраїнський референдум" окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____ передала, а дільнична комісія з всеукраїнського референдуму звичайної дільниці референдуму № ___ отримала один примірник уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму № ___, до якого включено ____________________________________________________________________

(кількість цифрами та прописом)

учасників всеукраїнського референдуму, на _____________________________________

(кількість цифрами та прописом)

____________________________________________________________________ аркушах.

Голова окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Заступник голови окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Секретар окружної комісії з референдуму


____________
(підпис)


______________
(ініціали, прізвище)

Члени окружної комісії з референдуму, присутні на засіданні:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Голова (заступник голови, секретар) дільничної комісії з референдуму
____________
(підпис)
______________
(ініціали, прізвище)

Члени дільничної комісії з референдуму:

____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________


___________________

____________


___________________


____________
МП


___________________

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в окружній комісії з референдуму, другий - у дільничній комісії з референдуму.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: