open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.02.2013  № 3

Про стан проведення грошово-кредитної політики у 2012 році та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України і оцінку діяльності Правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2012 рік

Відповідно до п. п. 2, 3 та ч. 3 статті 9 Закону України "Про Національний банк України" Рада Національного банку України прийняла РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома інформацію Правління Національного банку України про виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2012 році.

2. Визнати, що здійснення грошово-кредитної політики в 2012 році дало змогу виконати основну конституційну функцію Національного банку України - забезпечити стабільність грошової одиниці України. Діяльність Правління Національного банку України відповідала Основним засадам грошово-кредитної політики на 2012 рік.

Монетарні заходи, які були застосовані у ході здійснення грошово-кредитної політики, повністю відповідали тим процесам, що відбувалися на макроекономічному рівні, і цілям та завданням грошово-кредитної політики на 2012 рік.

Розвиток економіки України у 2012 році знаходився під суттєвим впливом зовнішніх несприятливих чинників. За домінування рецесивних тенденцій у світовій економіці знижувалися попит і ціни на традиційну українську експортну продукцію, що відповідним чином відображалося на показниках платіжного балансу та розвитку реального сектору економіки.

Крім того, у 2012 році було здійснено значні виплати за державним та гарантованим державою боргом, обсяг яких більше ніж удвічі перевищив платежі 2011 року.

За таких умов Національний банк у 2012 році забезпечив підтримання низькоінфляційного середовища - за 2012 рік приріст індексу споживчих цін становив "мінус" 0,2 %. Забезпечення цінової стабільності сприяло зростанню реальних доходів населення, збереженню вартості їх заощаджень та отриманню українськими виробниками цінових переваг як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках збуту їх продукції.

Підтримці цінової стабільності сприяло збереження прогнозованої ситуації на валютному ринку. Обмінний курс гривні за безготівковими операціями у 2012 році знизився на 0,29 % - до 8,052 грн./дол. США. На готівковому сегменті валютного ринку гривня за операціями з продажу доларів США за цей період знецінилася на 0,28 % - до 8,088 грн./дол. США.

Динаміка грошової пропозиції відповідала макроекономічній ситуації. Збільшення монетарної бази в 2012 році на 6,4 % забезпечило приріст грошової маси на 12,8 %. Заходи, спрямовані на розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли подальшому розширенню ресурсної бази банків. Обсяг депозитів населення в 2012 році збільшився на 19,0 %.

У 2012 році застосовувалися заходи, спрямовані на стимулювання кредитної діяльності банків. Було знижено облікову ставку та ставки за кредитами рефінансування, активно проводились операції з підтримки ліквідності банківської системи через надання кредитів рефінансування та операції з купівлі цінних паперів, запроваджено гнучкіші вимоги до формування банками обов'язкових резервів.

Втім за наявності значних зовнішніх ризиків та невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації на ринках кредитна активність банків відновлювалася недостатньо високими темпами - приріст обсягів кредитування ними реального сектору економіки за 2012 рік становив 4,9 %.

3. Рекомендувати Правлінню Національного банку України:

посилити гнучкість використання монетарних механізмів та інструментів з урахуванням необхідності надання більш дієвої підтримки економічній політиці Кабінету Міністрів України, спрямованої на економічне зростання, в межах, які не створюють ризиків досягнення цілей по ціновій стабільності;

сприяти ефективному запровадженню в обіг нових фінансових інструментів, у т. ч. у формі електронних документів, через надання за потреби відповідної методологічної та організаційної підтримки;

з метою удосконалення безготівкових розрахунків та стимулювання зменшення частки готівки поза банками вжити заходів щодо модернізації Національної системи масових електронних платежів, у т. ч. стосовно забезпечення, приймання і оброблення транскордонних операцій із залученням міжнародних платіжних систем, та виконання функцій інформаційної взаємодії між банками та органами державної влади.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

розробити стратегію структурного реформування економіки України, яка б передбачала пріоритетну підтримку розвитку галузей, що мають перспективи випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції протягом тривалого часу та діяльність яких мінімально залежить від зовнішніх шоків;

сприяти відновленню програми "Стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом, а також залученню коштів інших глобальних інституцій (Світовий банк, ЄС);

в разі розроблення змін до Державного бюджету України на 2013 рік виходити із реалістичного прогнозу економічного розвитку;

забезпечити безумовне виконання усіма суб'єктами господарювання норм законодавства в частині визначення цін на товари, тарифів на послуги (у тому числі в рекламних оголошеннях) виключно в грошовій одиниці України;

з метою активізації сільськогосподарського виробництва як одного з ключових елементів покращення платіжного балансу вжити заходів щодо запровадження функціонування системи забезпечення угод зерном шляхом впровадження нової форми складського документа - електронного складського свідоцтва на зерно, який має бути максимально наближеним за характеристиками до фінансових інструментів.

Голова Ради
Національного банку УкраїниІ.М. Прасолов

{Текст взято з сайту НБУ України http://www.bank.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: